divendres, 11 de desembre de 2015

Reunió de delegats de 1r i 2n d'ESO. Desembre 2015

ASSISTENTS: els delegats i subdelegats de 1r i 2n d’ESO i la cap d’estudis
DATA: 3 de desembre 2015 ( 1r trimestre), durant el primer pati
ORDRE DEL DIA:

Informacions de la cap d’estudis 

 • Substitució de la TIS: tindrem substituta de la Marta, es diu Carla. Passarem per les classes a presentar-la. 
 • Futbolins o taules de ping-pong: la cap d’estudis explica que posarem més taules de ping-pong. Pregunta als delegat que, si haguessin de triar, què s’estimarien més, dues taules de ping-pong o una taula i un futbolín? Responen que prefereixen les taules.
Comentaris dels alumnes
 • Problemes de convivència al pati: sembla que s’ha millorat, no hi ha tants problemes als wc. Demanen unes normes d’organització dels jocs de pati (fer una llista dels alumnes que volen jugar a ping-pong, per exemple). La cap d’estudis diu que quan hi hagi les noves taules ja mirarem d’organitzar-ho. Demanen més pilotes i que s’inflin les que ja hi ha.
 • Biblioteca: Ja s’ha fet una comanda de nous llibres juvenils, tal i com van demanar. Ara proposen de comprar llibres en anglès i francès. També voldrien que a la biblioteca hi hagués més taules i un o dos ordinadors. La cap d’estudis recorda que els préstec es pot renovar cada 15 dies. 
 • Facebook de l’institut: demanen que sigui públic i així podran veure les fotografies de l’aula de cuina. La cap d’estudis mirarà de solucionar-ho.
 • Guardiola solidària: una delegada proposa fer una guardiola solidària a cada classe, els diners servirien per pagar les sortides d’aquells alumnes que no hi van per problemes econòmics. La cap d’estudis diu que és una iniciativa molt generosa però potser poc pràctica. Si hi ha algun alumne en aquesta situació, la família ho pot explicar al tutor i/o a la secretària del centre, potser es pot trobar una solució. És preferible participar en campanyes solidàries més generals (Banc dels Aliments, la Marató...). La cap d’estudis els felicita per haver aconseguit tants diners per a la Marató d’enguany.

Reunió de delegats de 3r i 4t d'ESO. Desembre 2015


ASSISTENTS: tots els delegats i subdelegats de 3r i 4t ESO i la cap d’estudis
DATA: 3 de desembre de 2015 ( 1r trimestre), durant el pati dels grans
ORDRE DEL DIA:

Informació de la cap d’estudis

 • Substitució de la TIS: tindrem substituta de la Marta, es diu Carla. Passarem per les classes a presentar-la. 
 • Futbolins o taules de ping-pong: la cap d’estudis explica que posarem més taules de ping-pong. Pregunta als delegat que, si haguessin de triar, què s’estimarien més, dues taules de ping-pong o una taula i un futbolí? Responen que prefereixen un futbolí.
Comentaris dels delegats 
 • Per on han d’anar al laboratori? Per la rampa
 • Si plou, demanen de poder entrar abans. La cap d’estudis els diu que ja obrim les portes una mica abans de l’hora.
 • Problemes en els espais comuns i/o desperfectes en el mobiliari: els radiadors del vestuari dels nois no funcionen; l’aigua de la dutxa dels nois surt massa calenta i s’escalden; les pilotes estan desinflades; els ordinadors de l’aula d’idiomes no funcionen. Els carros d’ordinadors s’actualitzen i s’apaguen sols a mitja feina. També hi ha problemes amb la wifi d’instrumentals 3. Tot això ja ho comunicaran els tutors i/o els professors afectats al coordinador informàtic.

dimarts, 1 de desembre de 2015

Reunió de delegats de Batxillerat. Desembre 2015

ASSISTENTS: tots els delegats i subdelegats de 1r i 2n de Batxillerat, menys l’Abril Pibernat de 2n A i en Derar El Koumssi de 1r B, i la cap d’estudis
DATA: dimarts, 1 de desembre de 2015 (1r trimestre)
ORDRE DEL DIA:
Informació de la cap d’estudis
 • Valoració del 1r trimestre: la cap d’estudis demana als delegats que parlin amb els companys sobre com ha anat el primer trimestre (dinàmica de les classes, ambient del centre, resultats acadèmics...). A la propera reunió ho comentarem.
 • Avaluació de la tasca docent: la cap d’estudis explica que és possible que alguns professors els passin un qüestionari per avaluar la seva tasca docent. El qüestionari és una eina per saber els aspectes de la seva feina que caldria millorar.
Comentaris dels alumnes de 1r de Batxillerat 

 • Temes de tutoria: alguns delegats demanen més temps de l’hora de tutoria per comentar els temes que afecten a la classe. La cap d’estudis els diu que ho demanin als tutors.
 • Vestuaris pavelló: el vestuaris dels nois del pavelló és molt petit i només té una dutxa. Els altres vestuaris estan ocupats per alumnes d’altres centres. El cap de departament d’Educació Física ja està al cas, ja ha mirat de solucionar-ho. Els alumnes proposen intercanviar el vestidor amb el de les noies, elles prefereixen dutxar-se després, a casa. La cap d’estudis els diu que ja ho comentarà al cap de departament d’EF.
 • Quota material: pregunten a què es destinen els diners de la quota de material, ells han d’imprimir molt fulls, no tots els professors els donen fotocòpies. La cap d’estudis respon que hem repartit l’agenda escolar gratuïtament i que d’aquí a finals de curs els donarem moltes més fotocòpies.
 • Exàmens: es queixen que fa tres setmanes que tenen exàmens, uns delegats pensen que seria bo dedicar uns dies només a fer proves, d’altres creuen que no és bona idea. La cap d’estudis els diu que ho parlin amb els seus companys i que si tenen una proposta concreta consensuada, ho podem valorar
Comentaris dels alumnes de 2n de Batxillerat
 • Dinàmica de treball d’una assignatura: els alumnes estan amoïnats perquè tenen la impressió que en una determinada assignatura s’avança el contingut d’una manera massa lenta i poc ordenada i tenen por de no acabar el temari. La cap d’estudis els diu que expressin el seu neguit al professor/a afectat, ben segur que arribaran a una entesa.
 • Polvorons: tenen la impressió que hi ha hagut algun error en la distribució dels lots. La cap d’estudis els diu que és estrany perquè les tutores i la coordinadora de batxillerat hi van estar treballant de valent, hi van dedicar molta estona. Els delegats expliquen que no ho han comentat a les tutores perquè, com que hi ha hagut xerrades, no n'han tingut ocasió.