divendres, 11 de desembre de 2015

Reunió de delegats de 1r i 2n d'ESO. Desembre 2015

ASSISTENTS: els delegats i subdelegats de 1r i 2n d’ESO i la cap d’estudis
DATA: 3 de desembre 2015 ( 1r trimestre), durant el primer pati
ORDRE DEL DIA:

Informacions de la cap d’estudis 

 • Substitució de la TIS: tindrem substituta de la Marta, es diu Carla. Passarem per les classes a presentar-la. 
 • Futbolins o taules de ping-pong: la cap d’estudis explica que posarem més taules de ping-pong. Pregunta als delegat que, si haguessin de triar, què s’estimarien més, dues taules de ping-pong o una taula i un futbolín? Responen que prefereixen les taules.
Comentaris dels alumnes
 • Problemes de convivència al pati: sembla que s’ha millorat, no hi ha tants problemes als wc. Demanen unes normes d’organització dels jocs de pati (fer una llista dels alumnes que volen jugar a ping-pong, per exemple). La cap d’estudis diu que quan hi hagi les noves taules ja mirarem d’organitzar-ho. Demanen més pilotes i que s’inflin les que ja hi ha.
 • Biblioteca: Ja s’ha fet una comanda de nous llibres juvenils, tal i com van demanar. Ara proposen de comprar llibres en anglès i francès. També voldrien que a la biblioteca hi hagués més taules i un o dos ordinadors. La cap d’estudis recorda que els préstec es pot renovar cada 15 dies. 
 • Facebook de l’institut: demanen que sigui públic i així podran veure les fotografies de l’aula de cuina. La cap d’estudis mirarà de solucionar-ho.
 • Guardiola solidària: una delegada proposa fer una guardiola solidària a cada classe, els diners servirien per pagar les sortides d’aquells alumnes que no hi van per problemes econòmics. La cap d’estudis diu que és una iniciativa molt generosa però potser poc pràctica. Si hi ha algun alumne en aquesta situació, la família ho pot explicar al tutor i/o a la secretària del centre, potser es pot trobar una solució. És preferible participar en campanyes solidàries més generals (Banc dels Aliments, la Marató...). La cap d’estudis els felicita per haver aconseguit tants diners per a la Marató d’enguany.

Reunió de delegats de 3r i 4t d'ESO. Desembre 2015


ASSISTENTS: tots els delegats i subdelegats de 3r i 4t ESO i la cap d’estudis
DATA: 3 de desembre de 2015 ( 1r trimestre), durant el pati dels grans
ORDRE DEL DIA:

Informació de la cap d’estudis

 • Substitució de la TIS: tindrem substituta de la Marta, es diu Carla. Passarem per les classes a presentar-la. 
 • Futbolins o taules de ping-pong: la cap d’estudis explica que posarem més taules de ping-pong. Pregunta als delegat que, si haguessin de triar, què s’estimarien més, dues taules de ping-pong o una taula i un futbolí? Responen que prefereixen un futbolí.
Comentaris dels delegats 
 • Per on han d’anar al laboratori? Per la rampa
 • Si plou, demanen de poder entrar abans. La cap d’estudis els diu que ja obrim les portes una mica abans de l’hora.
 • Problemes en els espais comuns i/o desperfectes en el mobiliari: els radiadors del vestuari dels nois no funcionen; l’aigua de la dutxa dels nois surt massa calenta i s’escalden; les pilotes estan desinflades; els ordinadors de l’aula d’idiomes no funcionen. Els carros d’ordinadors s’actualitzen i s’apaguen sols a mitja feina. També hi ha problemes amb la wifi d’instrumentals 3. Tot això ja ho comunicaran els tutors i/o els professors afectats al coordinador informàtic.

dimarts, 1 de desembre de 2015

Reunió de delegats de Batxillerat. Desembre 2015

ASSISTENTS: tots els delegats i subdelegats de 1r i 2n de Batxillerat, menys l’Abril Pibernat de 2n A i en Derar El Koumssi de 1r B, i la cap d’estudis
DATA: dimarts, 1 de desembre de 2015 (1r trimestre)
ORDRE DEL DIA:
Informació de la cap d’estudis
 • Valoració del 1r trimestre: la cap d’estudis demana als delegats que parlin amb els companys sobre com ha anat el primer trimestre (dinàmica de les classes, ambient del centre, resultats acadèmics...). A la propera reunió ho comentarem.
 • Avaluació de la tasca docent: la cap d’estudis explica que és possible que alguns professors els passin un qüestionari per avaluar la seva tasca docent. El qüestionari és una eina per saber els aspectes de la seva feina que caldria millorar.
Comentaris dels alumnes de 1r de Batxillerat 

 • Temes de tutoria: alguns delegats demanen més temps de l’hora de tutoria per comentar els temes que afecten a la classe. La cap d’estudis els diu que ho demanin als tutors.
 • Vestuaris pavelló: el vestuaris dels nois del pavelló és molt petit i només té una dutxa. Els altres vestuaris estan ocupats per alumnes d’altres centres. El cap de departament d’Educació Física ja està al cas, ja ha mirat de solucionar-ho. Els alumnes proposen intercanviar el vestidor amb el de les noies, elles prefereixen dutxar-se després, a casa. La cap d’estudis els diu que ja ho comentarà al cap de departament d’EF.
 • Quota material: pregunten a què es destinen els diners de la quota de material, ells han d’imprimir molt fulls, no tots els professors els donen fotocòpies. La cap d’estudis respon que hem repartit l’agenda escolar gratuïtament i que d’aquí a finals de curs els donarem moltes més fotocòpies.
 • Exàmens: es queixen que fa tres setmanes que tenen exàmens, uns delegats pensen que seria bo dedicar uns dies només a fer proves, d’altres creuen que no és bona idea. La cap d’estudis els diu que ho parlin amb els seus companys i que si tenen una proposta concreta consensuada, ho podem valorar
Comentaris dels alumnes de 2n de Batxillerat
 • Dinàmica de treball d’una assignatura: els alumnes estan amoïnats perquè tenen la impressió que en una determinada assignatura s’avança el contingut d’una manera massa lenta i poc ordenada i tenen por de no acabar el temari. La cap d’estudis els diu que expressin el seu neguit al professor/a afectat, ben segur que arribaran a una entesa.
 • Polvorons: tenen la impressió que hi ha hagut algun error en la distribució dels lots. La cap d’estudis els diu que és estrany perquè les tutores i la coordinadora de batxillerat hi van estar treballant de valent, hi van dedicar molta estona. Els delegats expliquen que no ho han comentat a les tutores perquè, com que hi ha hagut xerrades, no n'han tingut ocasió.

divendres, 6 de novembre de 2015

Reunió de delegats de Batxillerat. Novembre 2015

ASSISTENTS: els delegats i subdelegats de 1r i 2n de Batxillerat, menys l’Ismael Díaz de 1r C ,i la cap d’estudis
DATA: divendres, 6 de novembre de 2015, a l’hora del pati (1r trimestre).
ORDRE DEL DIA:

Informacions de la cap d’estudis
 1. Comunicació entre els delegats i la directiva: comprovem que tothom estigui inclòs al grup whatsapp (falta només un alumne que ara mateix no té mòbil). 
 2. Blog del consell de delegats: la cap d’estudis recorda que al blog hi trobaran les actes de les reunions i altres informacions. Alguns delegats ja l’han mostrat als seus companys, d’altres encara no. 
 3. Vaga d'estudiants: la cap d’estudis pregunta si estan al cas del protocol que cal seguir en cas de vaga d'estudiants, els delegats diuen que sí. En el blog hi trobaran tota la informació referida a aquesta qüestió 
 4. Gran Recapte d'Aliments: els delegats de 1r aniran amb el carretó, a totes les classes del centre a explicar-ho
 5. Eleccions al Consell Escolar: dels 3 alumnes que en formaven part, un ha plegat i l’altre hi ha renunciat i, per tant, s’han d’incorporar els dos alumnes següents de la llista dels més votats. 
 6. Espais públics de davant de l’institut: a cap d’estudis els recorda que han de ser curosos i que no han de deixar embolcalls a terra quan surten a fora, a l’hora del pati. 
 7. Sortida del centre: també recorda als alumnes que quan surtin al migdia no es quedin just davant la porta del centre, s'han de dispersar per facilitar la sortida dels alumnes d'ESO.
 8. Informació Can Genís: la Noemí Adarnius explica que estarà al pati amb el carretó de Can Genís, els delegats han d’anar a buscar la informació i penjar-la a les classes. També ha explicat que està previst engegar un Consell Municipal de Joves que servirà per recollir i tenir en compte el parer dels adolescents a l’hora de prendre decisions que afectin municipi. En formaran part tots els delegats dels centres educatius de Palafrugell, les reunions seran trimestrals. La cap d’estudis afegeix que també està previst que els delegats es puguin beneficiar d’una formació sobre lideratge, habilitats comunicatives o continguts similars. Aquesta formació l’organitzarà l’Ajuntament (Mesa de Salut)
Comentaris dels alumnes
 1. Sindicat d’estudiants: han passat a informar per les classes, només falta un grup
 2. Viatge de 2n: volen vendre bombons i polvorons, ho diran als tutors
 3. Equips informàtic: voldrien un ratolí inal·làmbric per a 2n A, hi ha professors que fan servir molt els PP.

dijous, 5 de novembre de 2015

Reunió de delegats de 1r i 2n d'ESO. Novembre 2015

ASSISTENTS: els delegats i subdelegats de 1r i 2n d’ESO i la cap d’estudis
DATA: 5 de novembre de 2015 ( 1r trimestre), durant el primer pati
ORDRE DEL DIA:

Informacions de la cap d’estudis
 1. Comunicació entre els delegats i la directiva: comprovem que tots els delegats estiguin en el grup de whatsapp.
 2. Blog del consell de delegats: la cap d'estudis recorda que en el blog de delegats hi trobaran les actes d’aquestes reunions i altres informacions d’interès. 
 3. Vaga d'estudiants: tot i que els alumnes de 1r i 2n d'ESO no poden fer vaga perquè encara no tenen l'edat, la cap d'estudis els informa per sobre del protocol que s’ha de seguir en cas de voler-la secundar.
 4. Eleccions al Consell Escolar: s’explica ràpidament què és el consell escolar i quines persones en formen part. Dels 3 alumnes que en formaven part, un ha plegat i l’altre hi ha renunciat i, per tant, s’han d’incorporar els dos alumnes següents de la llista dels més votats. 
 5. Accident de la TIS: a causa de l’accident, la Marta Àlvarez estarà un temps de baixa. Entre tots farem la seva feina i és per això que la cap d’estudis els demana que siguin més curosos que mai a l’hora de fer servir i de recollir les pilotes.
 6. Pla d’Esports: si algun alumne més s’hi vol apuntar, ha de demanar el full d’inscripció al tutor/a o a la cap d’estudis. 
 7. Gran Recapte d'Aliments: els delegats de 1r aniran amb el carretó, a totes les classes del centre a explicar-ho. Els fa molta il·lusió fer-ho, als de 2n també els agradaria. No hi ha temps de donar més detalls sobre el tema.
 8. Revisió de les funcions del consell de delegats: quan els alumnes acaben les intervencions, en veure alguns dels temes tractats a la reunió i que la sessió s’ha allargat massa, la cap d’estudi explica el funcionament del consell de delegats. L’hora de tutoria és el moment de recollir comentaris, queixes, suggeriments... Allà és on han de fer la llista de temes per comentar en el consell de delegats. Hi ha qüestions que les han parlar abans de res amb el tutor, que és la persona de referència (per exemple, si la classe fa ferum o si hi ha algun conflicte, poden buscar conjuntament la manera de millorar-ho). Altres temes, els poden resoldre ells mateixos, la cap d’estudis els anima que tinguin iniciativa pròpia (per exemple, si falten retoladors poden anar a buscar-los, no cal que sigui una qüestió a tractar al consell de delegats). Al consell de delegats s’han de comentar els temes més importants, els que han consensuat amb tota la classe.
Comentaris dels alumnes
 1. Convivència i ordre a les aules: en algunes classes hi ha 3-4 alumnes que distorsionen i llavors paguen justos per pecadors (2n B); hi ha alumnes que entre classe i classe molesten; a 1r un noi fastigueja molt els altres; un altre de segon que es deixa entabanar per males companyies... La cap d’estudis els diu que quan tinguin un problema concret ho han de dir al professor de l’aula o al tutor. Per altra banda, els professors mirarem d’estar-hi més a sobre i, si convé, posarem més faltes de disciplina (ara, de moment, són comptats els alumnes que acumulen faltes)
 2. Problemes de convivència al pati: sembla que hi ha nens que es posen a la porta dels lavabos i no deixen entrar els altres, noies que s’hi queden tota l’estona i nois que embruten i llavors fa pudor d’orina. Per altra banda, els alumnes que juguen a vòlei no deixen jugar els de futbol, futbolistes que xuten massa fort i poden fer mal a algú, altres nens grans que molesten els de 1r... La cap d’estudis els diu que extremarem la vigilància al pati i que deixarem encara més clares les normes (per exemple, que no poden estar a les reixes). Enguany hi ha 50 alumnes més i és normal que hi hagi més batibull al pati. Una delegada proposa que la pista de futbol podria ser d’ús exclusiu per als de 1r durant el primer pati i per als de 2n durant el 2n pati. S’estudiarà la proposta.
 3. Entrades i sortides: a l’hora d’entrar i sortir sembla que hi ha nois que es posen darrera dels de 1r i que els obren la motxilla per agafar-los coses. No saben dir qui són ni tampoc si són fets esporàdics o si és una pràctica habitual. La cap d’estudis els diu que sempre hi ha un membre de l’equip directiu a la sortida però que ja extremarem la vigilància. Per altra banda, demanen que els lavabos estiguin oberts a l’hora de sortir. La cap d’estudis diu que no és convenient, que han d’anar-hi a l’hora del pati i que si tenen una urgència els conserges ja els deixaran la clau. Per últim, demanen que quan plogui obrim les portes abans i els deixem entrar però això ja ho fem.
 4. Mòbils: pregunten si es pot fer servir el mòbil al pati. La cap d’estudis els diu que no, caldrà recordar la normativa. Demanen instruccions més clares pel que fa a l’ús dels mòbils a les sortides. Sembla que a la darrera excursió uns van entendre que es podia portar el mòbil per fer fotos i d’altres que estava completament prohibit i això va provocar desconcert. 
 5. Taules i cadires mal posades: demanen que quan els professors acabem la reunió dels dimarts a la tarda, tornem a posar bé les taules de l’aula que hàgim utilitzat. Per altra banda, els alumnes de francès també es queixen que troben l’Aula Magna desendreçada i les cadires apilonades, caldrà aclarir-ne el motiu.
 6. Sortides i activitats lúdiques: voldrien fer més sortides lúdiques (anar fins a la platja a peu, per exemple). Els sembla que no en fan prou o que totes són amb un propòsit acadèmic. També els agradaria celebrar festes tradicionals, com ara la castanyada. Per altra banda, volen fer zumba al pati, com a l’altre centre. La cap d’estudis explica que la música molestaria els alumnes que estan fent classe. Al Baix Empordà ho poden fer perquè fan el pati tots junts.
 7. Biblioteca: volen més llibres juvenils a la biblioteca. Demanen que els alumnes del grup de suport d’intrumentals puguin agafar un llibre en préstec durant 30 dies i no només 15 com fins ara. Pregunten per què està ocupada la biblioteca al 1r pati dels dilluns, no poden anar-hi. La cap d’estudis explica que és un problema d’espai, no queda cap més aula lliure per fer classe. 
 8. Escola Verda: Convindria fer una campanya d’estalvi de paper d’alumni i portar l’esmorzar en un embolcall reciclable. Se n’haurien d’ocupar els de l’optativa d’escoles verdes. 
 9. Demanen el següent material i/o servei: màquines expenedores de menjar. La cap d’estudis els diu que no és oportú que en el centre es vengui pastisseria industrial. Ells especifiquen que voldrien poder comprar galetes, entrepans i aigües. També volen més bancs al pati. Altres delegats pensen que ja n’hi ha prou. La cap d’estudis és del mateix parer. Demanen xarxes a les cistelles de bàsquet. Com que cada vegada hi ha més afeccionats a aquest esport, demanen que se’n posin. I que a consergeria venguin cartolines de més colors. La cap d’estudis els diu que també la poden portar de casa.
 10. Problemes en els espais comuns i/o desperfectes en el mobiliari: Les pissarres estan brutes. La cap d’estudis els diu que hi ha d’haver una persona encarregada d’esborrar-les immediatament, d’aquesta manera no queden tan brutes; cal canviar el paper de la pissarra de 1r E; llum del 2n C està trencat; les cortines de 1r F estan estripades; als lavabos, o falta sabó o n’hi ha massa; la font del pati raja massa; mirar de graduar-la però si llavors raja massa poc, deixar-la com està; la xarxa que separa el pati està malmesa.
Observacions: un quart d’hora és insuficient però la reunió d’avui s’ha allargat massa, gairebé una hora. Caldrà pensar una altra manera de plantejar aquestes trobades.

Reunió de delegats de 3r i 4t d'ESO. Novembre 2015

ASSISTENTS: tots els delegats i subdelegats de 3r i 4t ESO, menys en Xicu Pérez de 4tB, i la cap d’estudis

DATA: 5 de novembre de 2015 ( 1r trimestre), durant el pati dels grans
ORDRE DEL DIA:

Informació de la cap d’estudis
 1. Comunicació entre els delegats i la directiva: comprovem que tots els delegats estiguin en el grup de whatsapp. 
 2. Vaga d'estudiants: la cap d'estudis repassa ràpidament el protocol que cal seguir en cas de vaga d'estudiants. Insisteix que cal pensar bé la decisió de fer-ne o no (cal valorar qui la convoca, el perquè, etc), una vaga no s'ha de convertir en uns dies de festa i prou. També comenta que en el blog hi trobaran tota la informació referida a aquesta qüestió. 
 3. Gran Recapte d'Aliments: només s'esmenta aquest tema, els delegats de 1r passaran per les classes a explicar-ho 
 4. Eleccions al Consell Escolar: s'explica ràpidament què és el consell escolar i quines persones en formen part. Dels 3 alumnes que en formaven part, un ha plegat i l’altre hi ha renunciat i, per tant, s’han d’incorporar els dos alumnes següents de la llista dels més votats. 
 5. Informació Can Genís: la Noemí Adarnius explica que estarà al pati amb el carretó de Can Genís, els delegats han d’anar a buscar la informació i penjar-la a les classes. També ha explicat que està previst engegar un Consell Municipal de Joves que servirà per recollir i tenir en compte el parer dels adolescents a l’hora de prendre decisions que afectin municipi. En formaran part tots els delegats dels centres educatius de Palafrugell, les reunions seran trimestrals. La cap d’estudis afegeix que també està previst que els delegats es puguin beneficiar d’una formació sobre lideratge, habilitats comunicatives o continguts similars. Aquesta formació l’organitzarà l’Ajuntament (Mesa de Salut) 
Comentaris dels delegats
 1. Pati: pregunten per què no poden anar al final del pati, no molesten pas els alumnes que fan classe. Per altra banda, hi ha nois que pengen la seva pilota i llavors agafen la dels altres. Caldrà aclarir i recordar la normativa a l’hora de tutoria. 
 2. Soroll: es queixen que els alumnes de 2n fan molt de soroll amb les taules i cadires. I també criden molt quan estan al pati i molesten. La cap d’estudis els diu que aquest any són molts més alumnes, que són petits, que tenen la necessitat d’esbravar-se. Ells han de tenir una mica de paciència, fa només un parell d’anys eren ells que cridaven molt mentre jugaven! 
 3. Vestuari: es queixen que no hi ha espai per a tothom , que s’han de posar a dintre les dutxes i que si algú obre l’aixeta (les nenes de 1r ho van fer) queda tot el material esquitxat. Proposen treure la lleixa que no es fa servir i posar un altre banc per guanyar espai. 
 4. Problemes en els espais comuns i/o desperfectes en el mobiliari: La finestra del vestuari dels nois no tanquen bé; l’àudio de 4t C no funciona, ja ho han dit al coordinador informàtic; l'aigua de les dutxes primer surt gelada i després bull. La cap d’estudis explica que és difícil regular; i no hi ha pestell al lavabo dels nois.

dimarts, 20 d’octubre de 2015

Propera convocatòria de vaga

El proper dijous 22 d’octubre les organitzacions FEU i APE han convocat una vaga d'estudiants. Per la seva banda, el sindicat d'estudiants SEPC (majoritari en el nostre centre) no la secundarà.

En qualsevol cas, la Normativa de Convivència del centre, aprovada pel consell escolar, regula el procediment a seguir quan hi ha una convocatòria de vaga o manifestació d'alumnes. Si l'alumnat d'aquest institut vol fer vaga, ha de seguir necessàriament el protocol establert.

dimarts, 6 d’octubre de 2015

Delegats de Batxillerat. Curs 2015-2016

Creiem en el sistema democràtic i participatiu i per això donem tanta importància a la figura dels delegats. Felicitem a aquests nois i noies de 1r i 2n de Batxillerat per haver sortit escollits com a representants de les seves aules. Ben segur que faran una feina excel·lent!


Delegats de 2n de Batxillerat. Curs 2015-2016


2 BATX A
Joan Anglada
Abril Pibernat
2 BATX B
Júlia Morella
Laia Gisbert
2 BATX C
Anna Massa
Laia Isern

Delegats de 1r de Batxillerat. Curs 2015-2015


1 BATX A
Queralt Blanch
Paula Novo
1 BATX B
Jonatan Romero
Derar El Koumssi
1 BATX C
Carla Magri
Ismael Díaz

Reunió de delegats Batxillerat. Octubre 2015

ASSISTENTS: els delegats i subdelegats de 1r i 2n de Batxillerat, la directora i la cap d’estudis

DATA: dimarts, 6 d’octubre de 2015, a l’hora del pati( 1r trimestre). 
ORDRE DEL DIA:

Informacions de la cap d’estudis 

 1. Constitució del Consell de Delegats per al curs 2015-2016: Es constitueix el consell de Delegats. Ensenyar a triar els representants més adequats i valorar i reconèixer el paper dels delegats són formes de treballar i consolidar els valors democràtics des dels centres educatius. La direcció del centre els felicita per haver sortit escollits.
 2. Calendari de reunions: ESO tots els primers dijous de cada mes, a l’hora del pati; Batxillerattots els primers dimarts de cada mes, a l’hora del pati.
 3. Lloc de reunió: 1r i 2n d’ESO a la cuina; 3r i 4t d’ESOa l'aula de 4t A; 1r i 2n Batxillerat: a l'aula de 1r C de Batxillerat
 4. Comunicació entre els delegats i la directiva: Els delegats han d’enviar un mail a l’adreça de l’institut iesfredericmarti@xtec.cat dient el seu nom i a quin curs pertanyen per tenir totes les adreces dels delegats i subdelegats en una base de dades i poder-los fer arribar a traves de mail les informacions que arriben a l’institut que són per als estudiants. Per altra banda, s’obre un grup de whatsapp que només s’utilitzarà per qüestions relacionades amb l'institut i que afectin a la dinàmica de tota la classe (no es farà servir per preguntar què entra a l'examen o per enviar acudits, per exemple). Els membres del grup seran tots els delegats de Batxillerat, la directora, la cap d'estudis i tots els tutors que ho desitgin. La cap d'estudis demana als delegats que siguin respectuosos i que no facin difusió del número de telèfon dels professors que formen part del grup, si no és estrictament necessari.
 5. Blog del consell de delegats: la cap d'estudis explica per sobre el contingut del blog de delegats. Al blog, la cap d'estudis hi publica les actes de les reunions de delegats i altres informacions d'interès (normativa vaga, dades sobre el consell escolar, enllaços útils, etc.). Quan els delegats expliquin a la classe els temes tractats a aquestes reunions, poden fer servir el blog com a guia.
 6. Revisió de la Documentació entregada: es reparteixen els classificadors a tots els delegats (en falta un que es donarà a la propera reunió). S’acorda guardar-lo a la classe i portar-lo sempre a la reunió de delegats. En el classificador hi ha els següents documents: objectius i funcionament de l’assemblea de Delegats; funcions del delegat; normativa del dret a la vaga i Decret de Drets i Deures. La llistat de delegats i subdelegats de cada un dels grups, des de 1r d’ESO a 2n de Batxillerat es donarà a la propera reunió
 7. Espais públics de davant de l’institut: la directora els demana que siguin curosos i que no deixin embolcalls a terra quan surten a fora, a l’hora del pati. Una delegada diu que són els alumnes de Baix Empordà que embruten el terra. Els demanem que, de bones maneres, convidin els altres joves a ser respectuosos amb els espais públics.
 8. Sortida del centre: la directiva demana als alumnes que quan surtin al migdia no es quedin just davant la porta del centre, s'han de dispersar per facilitar la sortida dels alumnes d'ESO.
 9. Sindicat d’estudiants i festa 12 d’octubre: la directiva explica als delegats la demanda del sindicat d’estudiants (SPEC): dies enrere, les representants del sindicat van demanar a l’altre cap d’estudis, en Xavier Vilaseca, poder anar a informar sobre el sindicat a les altres classes i així ho faran a partir d’avui. Per altra banda, van manifestar el desig de fer classe el dilluns 12 d’octubre perquè consideren que no és una festa pròpia. Tot i estar d’acord amb el seu punt de vista, l’equip directiu els va dir que no era possible obrir les portes del centre aquest dia (el calendari de festius ja està aprovat, no hi hauria prou professors disponibles, no tots els membres de la comunitat educativa pensen igual...). Des de la directiva se’ls va proposar una acció alternativa (gravar un vídeo fent veure que volen entrar, per exemple). A la reunió d’avui, la Júlia Morella diu que estan pendents de les mobilitzacions proposades des del sindicat. La directiva els diu que recullin imatges de l’acció, si ells ho volen en farem difusió des del blog de delegats.
 10. Foto dels Delegats: es fa la foto oficial de l’assemblea de delegats per penjar al blog i a la pàgina web de l’institut.
Comentaris dels alumnes 
 1. Problemes amb els espais i/o mobiliari: falten rellotges i suros en algunes classes. Ja estan comprats, només s’han de penjar.

dijous, 1 d’octubre de 2015

Delegats d'ESO. Curs 2015-2016

Felicitem els delegats per haver sortit escollits, els seus companys els han donat un vot de confiança. Estem segurs que faran una bona feina com a portaveus del seu grup.

DELEGATS DE 1r i 2n d'ESO

DELEGATS DE 3r i 4t d'ESO

Delegats de 4t d'ESO. Curs 2015-2016


4 A
Rubén Plata
Berta Gomes
4 B
Iris Manrique
Xicu Perez
4 C
Ainara Gómez
Cristóbal Fernàndez
4 D
Nerea Macho
Kevin Rodriguez

Delegats de 3r d'ESO. Curs 2015-2016


3 A
Anna Sánchez
Xavier Caner
3 B
Maria Flores
Marina Agustí
3 C
Martí Brunés
Clara Yruela
3 D
Zakaria Ziani
Emma Gallardo

Delegats de 2n d'ESO. Curs 2015-2016


2 A
Albert Soley
Alejandro Rodríguez
2 B
Pau Casademont
Laura Fernández
2 C
Nil Peña
Giuliana Miracco
2 D
Laura Paez
Pere Grau

NOTA: en un primer moment, un dels delegats de 2n C era Josué Lander Martínez (apareix a la fotografia) però, finalment, assumirà aquest càrrec l'alumna Giulana Miracco.

Delegats de 1r d'ESO. Curs 2015-2016


1 A
Ivan Calahorro
Patrícia Cismaru
1 B
Pau Comas
Pau Garcia
1 C
Guillem Plaja
Oriol Quibus
1 D
Anna Martorell
Carla Dolz
1 E
Pau Ramos
Carla Weise
1 F
Júlia Sala
Paula Congost

Reunió de delegats d'ESO. Octubre 2015

 • ASSISTENTS: els delegats i subdelegats d’ESO i la cap d’estudis
 • DATA: dijous 1 d’octubre de 2015 ( 1r trimestre). Els de 1r i 2n s’han reunit a les 10’15 i els de 3r i 4t a les 11h (hora dels seus respectius patis)
 • ORDRE DEL DIA:
Informacions de la cap d’estudis 
 1. Constitució del Consell de Delegats per al curs 2015-2016: Es constitueix el consell de Delegats. Des de la direcció del centre, s’informa sobre el que comporta ser delegat, la responsabilitat i el fet que el delegat és el representant del curs. A la vegada se’ls felicita i se’ls valora pel fet de voler-ne ser i se’ls anima a treure’n el màxim de profit i d’aprenentatge.També s’insisteix en què el delegat ha d’estar pendent del que passa a la classe i procurar que tot vagi bé. Qualsevol situació que els sembli preocupant ho poden posar en coneixement de la direcció del centre, a la Directora, Teia Galí o a la Cap d’estudis, Muntsa Tortós. 
 2. Calendari de reunions: ESO tots els primers dijous de cada mes, a l’hora del; Batxillera tots els primers dimarts de cada mes, a l’hora del pati.
 3. Lloc de reunió: 1r i 2n d’ESO a l'aula de 1r A. A partir de la següent reunió es farà a la cuina; 3r i 4t d’ESO a aula de 4t A; 1r i 2n Batxillerat a aula de 1r C de Batxillerat
 4. Comunicació entre els delegats i la directiva: Els delegats han d’enviar un mail a l’adreça de l’institut iesfredericmarti@xtec.cat dient el seu nom i a quin curs pertanyen per tenir totes les adreces dels delegats i subdelegats en una base de dades i poder-los fer arribar a traves de mail les informacions que arriben a l’institut que són per als estudiants. Per altra banda, s’obre un grup de whatsapp que només s’utilitzarà per qüestions relacionades amb l'institut i que afectin a la dinàmica de tota la classe (no es farà servir per preguntar què entra a l'examen o per enviar acudits, per exemple). Els membres del grup seran tots els delegats d'ESO, la directora, la cap d'estudis i tots els tutors que ho desitgin. La cap d'estudis demana als delegats que siguin respectuosos i que no facin difusió del número de telèfon dels professors que formen part del grup, si no és estrictament necessari.
 5. Blog del consell de delegats: La cap d'estudis explica per sobre el contingut del blog de delegats. Al blog, la cap d'estudis hi publica les actes de les reunions de delegats i altres informacions d'interès (normativa vaga, dades sobre el consell escolar, enllaços útils, etc.). Quan els delegats expliquin a la classe els temes tractats a aquestes reunions, poden fer servir el blog com a guia.
 6. Revisió de la Documentació entregada: es reparteixen els classificadors a tots els delegats. S’acorda guardar-lo a la classe i portar-lo sempre a la reunió de delegats. En el classificador hi ha els següents documents: Objectius i funcionament de l’assemblea de Delegats; funcions del delegat; normativa del dret a la vaga; decret de Drets i Deures. El llistat de delegats i subdelegats de cada un dels grups, des de 1r d’ESO a 2n de Batxillerat es donarà a la propera reunió.
 7. Foto dels Delegats: es fa la foto oficial de l’assemblea de delegats per penjar al blog i a la pàgina web de l’institut.
Comentaris dels alumnes de 1r i 2n
 1. Propostes: No hi ha temps per recollir les seves propostes, queda pendent per a la propera reunió.
Comentaris dels alumnes de 3r i 4t
 1. Embús d’alumnes: a l’hora d’entrar i sortir es produeixen “taps” a la porta de la biblioteca. La cap d’estudis explica que enguany hi ha molts més alumnes, que per l’altra porta també hi entra molta gent. Ens assegurarem que estiguin els dos batents oberts perquè sigui més fàcil la circulació
 2. Viatge de 4t: manifesten que volen anar a Mallorca. La cap d’estudis els diu que, de moment, hi ha tres propostes embastades sobre la taula però no els dóna cap més detall, els tutors ja els informaran tan punt tinguin totes les dades (preus, activitats...)
 3. Problemes amb els espais i/o mobiliari: a 4t Cs’ha de collar la lleixa a la paret; a 3r D hi ha un fluorescent a punt de caure i a 3r A hi ha una lleixa trencada

dijous, 11 de juny de 2015

Delegats curs 2014-2015


Gràcies per la vostra col·laboració, delegats.
Feu una feina important!

Reunió de delegats de batxillerat. Juny 2015


ASSISTENTS: els delegats i subdelegats de 1r de Batxillerat i la cap d’estudis. No assisteixen a la reunió els delegats de 2n de Batxillerat perquè ja han acabat les classes. 
DATA: dijous 11 de juny de 2015 ( 3r trimestre), durant el pati. 
ORDRE DEL DIA: Informació de la cap d’estudis
 1. Agraïment de l’equip directiu: la cap d’estudis els agraeix la seva col·laboració. Reitera que ser delegat és una responsabilitat molt gran, que és important el seu paper perquè són l’enllaç entre els alumnes i l’equip directiu i la resta del professorat. La cap d’estudis els regala una fotografia de grup de delegats com a record.
 2. Valoració de la seva tasca com a delegats: la cap d’estudis demana que facin una valoració de la seva tasca com a delegats. En general, ho valoren positivament però tots coincideixen que no se senten massa valorats a l’aula, els fa l’efecte que els seus companys no els escolten prou. La cap d’estudis els diu que en parlarà amb els tutors per tal de solucionar-ho de cara el curs que ve. També diuen que seria convenient que, en cas de vaga, els representants del sindicats passessin per les classes a explicar-ho. A més, consideren que si la votació no es fa amb prou rigor, ells haurien de negar-se a ser el portaveus i votar en blanc o votar no.
 3. Agenda: la cap d’estudis confirma que l’any que ve farem servir l’agenda que han triat, l’empresa ja ha solucionat els errors ortogràfics que hi havia.