divendres, 20 de febrer de 2015

Vaga d'estudiants 26 de febrer de 2015

Aquesta setmana, els delegats de 3r i 4t d'ESO i de 1r i 2n de Batxillerat s'han reunit i han votat, en nom de la seva classe, la conveniència o no de secundar la  vaga convocada pel Sindicat d'Estudiants de Catalunya per al dia 26 de febrer. En aquesta votació,s'ha decidit per unaniminat seguir aquesta convocatòria. El consell de delegats, seguint el protocol establert,  ha comunitat la seva decisió per escrit a la direcció del centre.

Les famílies són les que donen el permís, si l'alumne falta a classe han de justificar l'absència al tutor.

Els alumnes que no vulguin fer vaga, tenen el dret d'assistir a classe amb normalitat.

dilluns, 16 de febrer de 2015

Reunió per decidir la conveniència o no de fer vaga


  • DIA I HORA: dimecres, 18 de febrer, a l'hora del pati
  • LLOC: Aula Magna
  • CONVOCATS: tots els delegats i subdelegats de Batxillerat i 3r i 4t d'ESO.
  • IMPORTANT:

dilluns, 9 de febrer de 2015

Convocatòria de vaga d'estudiants febrer 2015

Si decideixes secundar la vaga, que no sigui per tenir un dia de festa i prou sinó perquè t'has informat abans i creus que les raons per convocar-la són del tot justificades. A les pàgines dels sindicats d'estudiants, hi trobaràs tota la informació.
SEPC. Sindicat d'estudiants dels Països Catalans
És el sindicat que segueixen alguns alumnes de Batxillerat d'aquest centre.
Sindicat d'estudiants de tot l'Estat Espanyol

Reunió de delegats de 1r i 2n d'ESO. Febrer 2015


ASSISTENTS: els delegats i subdelegats de 1r i de 2n d’ESO i la cap d’estudis. No assisteixen a la reunió ni la Júlia Molero de 2n B (ve una substituta) ni en Gerard Saval de 2n C 
DATA: dilluns, 9 de febrer de 2015 ( 2n trimestre), durant el primer pati  
ORDRE DEL DIA: 
Comentaris de la cap d’estudis

1. Temes pendents de la reunió anterior. Campanya de neteja: dels cartells que han fet, n’hi ha cartells de ben fets i d’altres que no estan massa treballats. Si tenen algun cartell més, l’han de portar al despat de cap d’estudis. Plastificarem els millors i els penjarem als lavabos.

2. Punt salut Can Genís: cada dimecres de 17-20h assessoria de salut a Can Genís, és un servei confidencial i gratuït i la responsable és la Noemí. Més informació a la pàgina web del Punt Jove de Salut.

3. Concurs fotogràfic Un món de lectors: per Sant Jordi organitzem el concurs fotogràfic Un món de lectors subvencionat per l’AMPA. La cap d’estudis proposa als delegats que formin part del jurat, juntament amb els membres de l’AMPA. Han de triar un delegat representant d’ESO i un altre de Batxillerat. Els delegats no podran participar en el concurs. Els delegats demanen que d’ESO hi hagi dos representants per fer de jurat, un de 1r i 2n i un altre de 3r i 4t. Com que tots volen ser jurat es fa un sorteig, la guanyadora és l’Aroa Ortiz de 2n D.

4. Agendes: dijous passat la cap d’estudis va enviar als delegats l’enquesta sobre l’agenda de l’empresa on l’encarreguem. A l’hora de tutoria, els alumnes hauran de fer la valoració de l’agenda i proposar millores, si s’escau. La cap d’estudis dóna als delegats un full per fer aquesta valoració que hauran d’omplir i retornar quan ho tinguin fet (a la propera reunió de delegats, com a màxim).


Comentaris dels alumnes de 1r i 2n d’ESO.
1. Problemes en els espais comuns i/o desperfectes en el mobiliari
· Falten penjadors a 1r C i 2n D
· El botó de la cisterna del lavabo dels nois queda encallat i es perd aigua.
· Les peces de fusta de l’espai de la font estan trencades.
· S’ha d’arreglar la xarxa.
· Les pilotes estan desinflades.
· Les finestres d’algunes aules de 2n i la del vestidor de les noies no tanquen bé.
· Calefacció: fa fred a les classes de 2n i a l’aula de música.

2. Problemes d’higiene: els alumnes es queixen que les aules fan mala olor. La cap d’estudis els diu que només es tracta de dutxar-se i canviar-se la roba suada cada dia. Els suggereix que siguin ells mateixos que facin la campanya pro higiene.

3. Classes d’educació física: demanen que si el professor no ve, els deixin fer joc lliure al pati enlloc de quedar-se a l’aula.

4. Problemes als vestidors dels nois: sembla que les noies ja han resolt els problemes d’espai però els nois no, hi ha molt de desordre i, a més, alguna vegada han trobat les bosses obertes i ha desaparegut material. Tornarem a comentar-ho als professors d’educació física.

5. Vòlei al pati: s’hauria de controlar que els jugadors no xutin la pilota. La cap d’estudis diu que els professors de guàrdia de pati ja estan al cas. També proposen que es faci un calendari, una setmana que juguin els de 1r i a la següent els de 2n. Com que els alumnes jugadors de vòlei de 2n són poc, no sembla necessari aquest repartiment, poden jugar junts.

Reunió de delegats de 3r i 4t d'ESO. Febrer 2015ASSISTENTS: tots els delegats i subdelegats de 3r i 4t ESO, l'alumne Pol Garcia, representant dels alumnes en el Consell Escolar, la cap d’estudis i la Noemí Adarnius de Can Genís. No ha assistit a la reunió la Clàudia Cruz de 4t B i la Paula Franco i en Marc Pérez de 3r C
DATA: dilluns, 9 de febrer de 2015 ( 2n trimestre), durant el segon pati
ORDRE DEL DIA:

Informació de la cap d’estudis

1. Informació de la Noemí Adarnius: Punt de salut cada dimecres de 17-20h assessoria de salut, és un servei confidencial i gratuït; cursos nous; presentació del vídeo “Tu què fas, tu què decideixes” el dia 20 de febrer.

2. Convocatòria de vaga d’estudiants: El 25 i 26 de febrer hi ha convocada una vaga d’estudiants. La cap d’estudis recorda als delegats el protocol que han de seguir si la volen secundar. Aquest protocol està explicat de manera detallada al blog de delegats. En Riqui Gordillo, el delegat de 1r A de Batx, es va comprometre a recollir informació (quins sindicats fan la convocatòria, què es reivindica, etc. ) i fer-la arribar per escrit als altres delegats de Batxillerat i de 3r i 4t d’ESO. Ja ho ha fet. Els delegats han de donar aquesta informació als seus companys d’aula, que hauran de votar si és oportú secundar la vaga o no. Els delegats escriuran el nom i cognoms i els NIF de tots els alumnes que s'hi volen adherir. El consell de delegats acorda reunir-se el dimecres 18 per votar, en nom de la seva classe, la decisió de fer-ne o no. El delegats redactaran l’acta de la reunió que faran arribar a direcció, independentment del resultat. A l'acta hi ha de constar: primer la data de la reunió i el nom dels assistents (especificant de quina classe en són delegats); a continuació, qui convoca la vaga, la data que es portarà a terme, els motius pels quals està convocada i el resultat la votació. S'ha d'entregar aquest document a direcció com a molt tard 48 hores abans del dia de la convocatòria, és a dir, el dia 20 a última hora o el dia 23 a primera hora del matí.

3. Boicot a les proves de competències bàsiques: La cap d’estudis està al cas de la proposta d’alguns sindicats d’estudiants de boicotejar els CCBB. Comenta que alguna de la informació donada és errònia (no es penalitzen els centres amb pitjors resultats i els professors poden utilitzar la nota per avaluar l’àrea). Comunica als alumnes que la directora i ella mateixa passaran per les classes de 4t a explicar-ho.

4. Concurs fotogràfic Un món de lectors: per Sant Jordi organitzem el concurs fotogràfic Un món de lectors subvencionat per l’AMPA. La cap d’estudis proposa als delegats que formin part del jurat, juntament amb els membres de l’AMPA. Han de triar un delegat representant d’ESO i un altre de Batxillerat. Els delegats no podran participar en el concurs. Com que molts volen ser jurat es fa un sorteig, la guanyadora és l’Ainoa Gómez de 3r A.

5. Agendes: dijous passat la cap d’estudis va enviar als delegats l’enquesta sobre l’agenda de l’empresa on l’encarreguem. A l’hora de tutoria, els alumnes hauran de fer la valoració de l’agenda i proposar millores, si s’escau. La cap d’estudis dóna als delegats un full per fer aquesta valoració que hauran d’omplir i retornar quan ho tinguin fet (a la propera reunió de delegats, com a màxim).
Comentaris dels delegats

Comentari dels alumnes: No n’hi ha

dijous, 5 de febrer de 2015

Reunió de delegats de Batxillerat. Febrer 2015


ASSISTENTS: Tots els delegats i subdelegats de 1r i 2n de Batxillerat i la cap d’estudis. No assisteixe en Jan Atienza de 2n C (excusa la seva absència), l’Abril Pibernat de 1r A i la Bea Cambon de 1r C.
DATA: dijous, 5 fe febrer de 2015
ORDRE DEL DIA:

Informació de la cap d’estudis
1. Temes pendents de la reunió anterior: la persona que se’n cuida de les incidències a les instal·lacions, la Roser Roura, ja està el cas i se n’ocupa. Ja li hem passat l’avís d’arreglar la finestra de 2n C que va arribar per correu electrònic.
  
2. Convivència: la cap d’estudis torna a recordar que al lavabo s’hi ha d’anar a l’hora del pati, els alumnes de Batxillerat hi van massa sovint entre classe i classe.

3. Convocatòria de vaga d’estudiants: El 25 i 26 de febrer hi ha convocada una vaga d’estudiants. La cap d’estudis recorda als delegats el protocol que han de seguir si la volen secundar. Aquest protocol està explicat de manera detallada al blog de delegats.
  • En Riqui Gordillo, el delegat de 1r A, es compromet a recollir informació (quins sindicats fan la convocatòria, què es reivindica, etc. ) i fer-la arribar per escrit als altres delegats de Batxillerat i de 3r i 4t d’ESO demà mateix.
  • Els delegats han de donar aquesta informació als seus companys d’aula, que hauran de votar si és oportú secundar la vaga o no. Els delegats escriuran el nom i cognoms i els NIF de tots els alumnes que s'hi volen adherir.  
  • El consell de delegats acorda reunir-se el dimecres 18 per votar, en nom de la seva classe, la decisió de fer-ne o no. El delegats redactaran l’acta de la reunió que faran arribar a direcció, independentment del resultat. A l'acta hi ha de constar: primer la data de la reunió i el nom dels assistents (especificant de quina classe en són delegats); a continuació, qui convoca la vaga, la data que es portarà a terme, els motius pels quals està convocada i el resultat la votació. S'ha d'entregar aquest document a direcció com a molt tard 48 hores abans del dia de la convocatòria, és a dir, el dia 20 a última hora o el dia 23 a primera hora del matí.
4. Punt salut Can Genís: cada dimecres de 17-20h assessoria de salut a Can Genís, és un servei confidencial i gratuït i la responsable és la Noemí. Més informació a la pàgina web del Punt Jove de Salut.
   
5. Concurs fotogràfic Un món de lectors: per Sant Jordi organitzem el concurs fotogràfic Un món de lectors subvencionat per l’AMPA. La cap d’estudis proposa als delegats que formin part del jurat, juntament amb els membres de l’AMPA. Han de triar un delegat representant d’ESO i un altre de Batxillerat. Els delegats no podran participar en el concurs. Els delegats de batxillerat acorden que l’Isaac Blaya sigui qui formi part del jurat.

Comentaris dels alumnes
1.Noves incidències a les instal·lacions: l’altaveu de 1r C no funciona; les finestres de 1r B no tanquen bé; fa massa fred. 

2. Canvi d’aules: els alumnes de l’Olga Ballester demanen canviar d’aula, no volen fer classe al menjador, algunes vegades s’han canviat d’aula, ara volen saber si poden fer-ho o no. La cap d’estudis els diu que segurament els han ubicat aquí perquè no n’hi havia cap altre espai disponible. De tota manera, la professora afectada ho pot comentar a en Joan Burgas per mirar de trobar un altre lloc adient. 

3. Visita a les universitats: valoren positivament la visita a la UAB. També voldrien anar a la UdG i a la fira de formació laboral de Girona. 

4. Classes extres de FQ: per tal de poder practicar els continguts treballats a classe i poder avançar matèria i així acabar el programa a temps, la professora Olga Ballester els ha proposat fer dues classes a la tarda. Hi ha alumnes que no hi estan d’acord perquè tenen altres activitats a la mateixa hora. La cap d’estudis els diu que la professora és molt generosa perquè està disposada a fer-los classes extres sense tenir cap guany econòmic, no en té cap obligació. Si a la majoria d’alumnes no els sembla bé aquesta alternativa, doncs que ho diguin a la professora i que no les facin. Si són dos o tres alumnes els que no volen venir un parell de dies a la tarda, doncs que no vinguin, ells trien. En qualsevol cas, si els alumnes decideixen renunciar a aquesta oportunitat, hauran d’assumir-ne les conseqüències (no haver practicat prou determinats conceptes o no tenir temps d’acabar el programa).