dilluns, 12 de gener de 2015

Reunió de delegats de Batxillerat. Gener 2015


ASSISTENTS: tots els delegats i delegades de 2n de Batxillerat i la cap d'estudis.
DATA: dilluns, 12 de gener de 2014 

Informació de la cap d’estudis  
1.Delegats nous: Donem la benvinguda al Riqui Gordillo, el nou delegat de 1r A de Batxillerat. Per altra banda, en Jan Atienza i l’Isaac Blaya assisteixen a la reunió tot i que havien dimitit. Volen revocar la seva dimissió i sembla que la tutora i la resta de la classe hi estan d’acord. Demà, a l’hora de tutoria, ho acabaran de concretar. L’assistència com a delegats a la reunió d’avui, doncs, ha estat provisional.   

2. Temes pendents de la reunió anterior. Incidències a les instal·lacions (calefacció, falta de paper de mans al lavabo...): la persona que se’n cuida, la Roser Roura, ja està el cas i se n’ocupa; ja se’ls ha recordat a tots els professors que han de tancar les aules; els alumnes van queixar-se que no entenien les explicacions d’una assignatura i que no se’ls donava l’oportunitat de fer preguntes. La cap d’estudis ho ha parlat a la professora afectada però reitera als delegats que han de ser ells mateixos qui li ho han de comentar.


3.Convivència: la cap d’estudis recorda que al lavabo s’hi ha d’anar a l’hora del pati, els alumnes de Batxillerat hi van massa sovint entre classe i classe. També aprofiten l’estoneta de canvi de classe per utilitzar el mòbil. La cap d’estudis recorda la normativa del centre.


Comentaris dels alumnes

4. Treballs de recerca: Es mostren molt desconcertats per la puntuació dels treballs de recerca. Els sembla que no hi ha unanimitat a l’hora d’avaluar-los: hi ha tribunals que són molt estrictes amb l’ortografia, per exemple, i d’altres que són més permissius; hi ha tutors que donen molta importància a l’assistència i d’altres que puntuen molt alt el seguiment encara que l’alumne hagi faltat; hi ha persones que han treballat molt durant tot el curs i obtenen la mateixa nota que d’altres que l’han elaborat a última hora i de qualsevol manera... (en tots els casos esmenten el nom d’alumnes concrets). Demanen que els criteris d’avaluació estiguin molt més detallats i que els professors els apliquin de manera estricta i precisa.

La cap d’estudis explica que els criteris d’avaluació ja estan força detallats i que els professors mirem de ser equànimes però que sempre hi ha un cert grau de subjectivitat, per petit que sigui. (per exemple, un tutor pot puntuar un ítem amb 0’10 dècimes i un altre tutor amb 0’15, la línea és difusa). L’assistència a classe és obligatòria però a l’hora de puntuar el seguiment no es valora només això sinó la capacitat de treballar de manera autònoma. Així doncs, pot ser que un alumne hagi faltat a classe de manera injustificada però que hagi treballat molt a casa, i un altre alumne assisteixi sempre però no avanci i no faci la feina encomanada o sigui que tindrà més mala nota de seguiment. En tot cas, la cap d’estudis traslladarà la demanda dels alumnes a la directiva i a la coordinadora de batxillerat que valoraran la necessitat de precisar més aquests ítems d’avaluació.

Per altra banda, els alumnes tornen a reiterar que l'èxit del treball depèn en bona part del tutor que els toca. Hi ha tutors que deixen molta llibertat i d'altres que els estan més a sobre i els orienten més. També hi ha tutors que corregeixen totes les faltes d’ortografia i d’altres que només s’ho miren per sobre. A més, insisteixen que el canvi de tutor desorienta i fa anar malament.

La cap d’estudis insisteix que l’èxit o el fracàs del treball és bàsicament responsabilitat de l’alumne i no pas del tutor. És cert que hi ha diferents estils de professors però això no té perquè determinar el desenvolupament del treball. L’alumne ha d’aprendre a treballar de manera autònoma, la funció del tutor és orientar (ajudar l’alumne a concretar els objectius, suggerir línees de recerca, revisar el treball i comprovar que no hi hagin incongruències, etc.) però en cap cas és fer-li el treball. I és responsabilitat de l’alumne presentar els esborranys corregits, sense errors ortogràfics, no ha d’esperar que el tutor corregeixi el text com si la seva feina només fos aquesta. La cap d’estudis també els explica que hi ha hagut canvis de tutors per poder quadrar els horaris.

Per últim, els alumnes de primer estan amoïnats perquè pensen que un tutor no pot orientar bé un treball que no és de la seva especialitat. Tot que en treballs de temàtica molt específica s’ha assignat un tutor de l’especialitat (per exemple, tecnologia o ciències), la cap d’estudis assegura que un professor té prou experiència i recursos per poder orientar correctament qualsevol mena de recerca. També els explica els criteris que s’han fet servir per fer l’assignació d’alumnes a cada tutor (s’ha tingut en compte el rendiment acadèmic i el grup al qual pertanyen).

5. Quota per material: els alumnes pregunten a què es destinen els diners per a material, si sovint han de pagar dossiers. La cap d’estudis els explica que és per cobrir paper, fotocòpies i altres imprevistos que puguin sorgir (per exemple, si s’ha de cobrir el dèficit d’alguna sortida).

dijous, 8 de gener de 2015

Canvi de data reunió de batxillerat

Propera reunió de delegats de batxillerat: dilluns, 12 de generActa de la reunió de delegats de 1r i 2n d'ESO. Gener 2015

 • ASSISTENTS: els delegats i subdelegats de 1r i de 2n d’ESO i la cap d’estudis. No assisteixen a la reunió l’Oriol Fernàndez de 1r D , l’Aroa Ortiz de 2n D i els delegats de 2n A, en Gerard Saballs i la Júlia Freitas. 
 • DATA: dijous, 8 de gener de 2015 ( 2n trimestre), durant el primer pati
 • ORDRE DEL DIA:
Comentaris de la cap d’estudis
 1. No es podrà anar a les taquilles al 2n pati. Els de 1r ho van demanar però per tal de mantenir l’ordre als passadissos, és millor seguir com fins ara. 
 2. Els de 2n poden baixar al pati per l’escala del fons, tal i com van demanar.
 3. La cap d’estudis recorda que si no funcionen els aparells informàtics, el tutor o el professor afectat ha d'enviar un correu electrònic a l'Ernesto Bibrian, el coordinador d'informàtica
 4. La persona que se n’ocupa ja està avisada dels problemes existents a les instal·lacions del centre (calefacció, pressió de l’aigua de la font, pissarres deteriorades...). S’anirà arreglant tot a poc a poc
Comentaris dels alumnes de 1r i 2n d’ESO
 1. A l’hora de tutoria, algunes clasesses han pensat idees per conscienciar els alumnes de la importància de mantenir netes les instal·lacions. La proposta és fer cartells per col·locar als vestuaris i als lavabos. Proposen de fer aquests cartells a l’hora de tutori i la cap d’estudis diu que ja ho parlarà amb els tutors i la coordinadora pedagògica. En tot cas, la campanya hauria de ser assertiva i amb sentit de l’humor, seria molt més eficaç. La cap d’estudis insisteix que la idea no és prohibir sinó fer veure que en un espai net i agradable tots estem més a gust.
 2. Quan coincideixen dos grups a educació física, els primers en arribar ocupen tot el vestuari sense fer car al lloc assignat i els que vénen després gairebé no tenen espai. Demanarem al professor d’educació física que hi estigui més a sobre.
Problemes en els espais comuns i/o desperfectes en el mobiliari
 1. Als lavabos dels nois, algunes cisternes no funcionen bé i l’aigua continua rajant.
 2. A vegades, el vestuari de les noies està inundat.

Acta de la reunió de delegats de 3r i 4t d'ESO. Gener 2015

 • ASSISTENTS: tots els delegats i subdelegats de 3r i 4t ESO, l'alumne Pol Garcia, representant dels alumnes en el Consell Escolar i la cap d’estudis. No han assistit a la reunió els delegats de 3r A, l’Hajar Belghazi i l’Ainara Gómez, en Marc Pérez de 3r C i en Xicu Pérez de 3r D, que ha excusat la seva absència. De 4t faltaven en Derar El Koumssi de 4t A, en Martí Cruañas de 4tB i la Inas Azyz de 4t D.
 • DATA: dijous, 8 de gener de 2015 ( 2n trimestre), durant el segon pati
 • ORDRE DEL DIA:
Informació de la cap d’estudis

 1. La cap d’estudis recorda que si no funcionen els aparells informàtics, el tutor o el professor afectat ha d'enviar un correu electrònic a l'Ernesto Bibrian, el coordinador d'informàtica.
 2. La persona que se n’ocupa ja està avisada dels problemes existents a les instal·lacions del centre (calefacció, pressió de l’aigua de la font, pissarres deteriorades...). S’anirà arreglant tot a poc a poc.
 Comentaris dels delegats

 1. La venda d’esmorzars pro viatge el dia d’entrega de notes va ser un èxit, van guanyar uns 140 euros.   
 2. Alguns alumnes es queixen que s’apunten a les activitats de Can Genís que la Noemí els proposa però, tot i que la dinamitzadora els diu que es posarà en contacte amb ells, després no els avisa. Per exemple, es van apuntar per fer de patges a les carrosses dels Reis però no els van convocar. La cap d’estudis diu que farà arribar el comentari a la Noemí.