divendres, 15 de maig de 2015

Reunió de delegats de batxillerat. Maig 2015


ASSISTENTS: els delegats i subdelegats de 1r de Batxillerat i la cap d’estudis. No assisteixen a la reunió en ni en Pol Nicolazzi i els delegats de 2n de Batxillerat, ja han acabat les classes.
DATA: dijous 15 de maig de 2015 ( 3r trimestre), durant el pati.
ORDRE DEL DIA:

Informació de la cap d’estudis

 1. Agendes: la cap d’estudis els mostra propostes per a la portada de l’agenda i de la revista. Els delegats trien les que més els agraden (número 15 per a la revista i número 7 per a l’agenda). Una delegada pregunta si és obligatori que els alumnes de batxillerat utilitzin l’agenda de l’institut. La cap d’estudis els diu que és preferible, hi ha el calendari escolar i altres informacions útils (criteris tipogràfics que s’han d’utilitzar a l’hora de fer un treball, com s’ha de fer un PP, etc.).Altres delegats pensen que és bo que tots els alumnes facin servir la mateixa agenda.
 2. Piles: La cap d’estudis els demana que recordin als companys la campanya de recollida de piles.
Comentaris dels delegats
 1. Xerrades: han donat la seva opinió sobre les xerrades als tutors. Els tutors valoraran, conjuntament amb la coordinadora de batxillerat, si convé tornar-les a programar l’any que ve o no.
 2. Aparcament: persisteix el problema. Quan els pares venen a buscar els seus fills aparquen enmig de l’aparcament i destorben, els alumnes que van amb moto tenen dificultats per sortir. La cap d’estudis explica que la directora ja ho ha comunicat diverses vegades a la Policia Local, haurà d’insistir.

dimecres, 13 de maig de 2015

Excursió últim dia de curs i festa de 4t d'ESO

Alumnes de 4t d'ESO, l'equip directiu ha valorat les vostres propostes:
 1. Sortida últim dia de curs: descartem el parc aquàtic de Roses. És millor i més barat anar tots plegats a l'Aquadiver, tal i com estava previst. 
 2. Festa final de curs: la farem el dijous 18 de juny, divendres és mal dia per a la majoria de professors i tutors Recordeu que heu  de fer grups per preparar: el muntatge fotogràfic, la música, la compra, la decoració i el photocall. 
 3. Activitats a l'hora del pati: mirarem de fer-les l'any que ve, enguany no és possible.
 


dilluns, 11 de maig de 2015

Vaga d'estudiants 14 de maig

Avui, els delegats de 3r i 4t d'ESO i de 1r de Batxillerat s'han reunit i han votat, en nom de la seva classe, la conveniència o no de secundar la  vaga convocada pel Sindicat d'Estudiants per al dia 14 de maig. A la reunió hi han assistit representants de totes les classes menys de 2n de Batxillerat.  El resultat de la votació ha estat el següent:

 • Vots a favor: 11 (tots els cursos de 3r i 4t i de 1r de batxillerat)
 • Vots en contra: 0
 • Abstencions: 0
 • Absents: alumnes de 2n de Batxillerat
El consell de delegats, seguint el protocol establert,  ha comunitat la seva decisió per escrit a la direcció del centre.

Recordeu que les famílies són les que donen el permís, si l'alumne falta a classe han de justificar l'absència al tutor. Per altra banda, els alumnes que no vulguin fer vaga, tenen el dret d'assistir a classe amb normalitat

dijous, 7 de maig de 2015

Reunió de delegats de 3r i 4t d'ESO.

ASSISTENTS: tots els delegats i subdelegats de 3r i 4t ESO i la cap d’estudis. No han assistit a la reunió: Paula Franco
DATA: divendres, 7 de maig de 2015 ( 3r trimestre)
ORDRE DEL DIA:

Comentaris de la cap d’estudis

 1. Festa de final de curs de 4t: La cap d’estudis explica el programa de la festa de final de curs. Demana als delegats que organitzin comissions de 3-5 alumnes que se’n cuidin de: el photocall, el muntatge fotogràfic, la música, la compra i la decoració. Pel juny ens tornarem a reunir per concretar més. Els alumnes diuen que l’Eric Ruiz de 4t C es pot ocupar de la música.
Comentaris dels delegats
 1. Activitats a l’hora del pati: ja ho han parlat amb els companys de l’aula. Els agradaria que, durant el que queda de curs, algun cop per setmana, a l’hora del pati s’organitzés alguna activitat (música, lliga de futbol...). 
 2. Festa final de curs: els de 4t A proposen canviar de dia i fer-la divendres, el mateix dia de la sortida. L’argument és que després volen anar a la platja. La cap d’estudis els diu que va millor el dijous perquè molts professors vénen de Girona i ja s’han de quedar per a les avaluacions. Per altra banda, a la platja  de nits també hi poden anar dijous. En tot cas, ho comentarà a l’equip directiu.
 3. Sortida de final de curs: els alumnes de 4t A i 4t C proposen anar al parc Aquàtic AquaBrava de Roses perquè és més gran. Els de 4t B i 4t D no s’han plantejat aquesta alternativa. Els de 4t A també proposen anar a la platja enlloc d’Aquadiver. i la cap d’estudis els diu que ja ho comentarà als tutors i a l’equip directiu. 
 4. Gorres i vels: algun alumne pregunta com és que es prohibeix portar gorra però, en canvi, s’accepta l’ús del vel. La cap d’estudis recorda que les normes diuen que es prohibeix qualsevol indumentària que tapi la fesomia, sense especificar. El que és important és que es vegi la cara i amb la visera de la gorra pot quedar tapada.
 5. Pilotes de futbol: en falten

Reunió de delegats de 1r i2n d'ESO. Maig 2015

ASSISTENTS: els delegats i subdelegats de 1r i de 2n d’ESO i la cap d’estudis. No assisteix a la reunió la Laura Cuenca de 1r C
DATA: dijous, 7 de maig de 2015 ( 3r trimestre), durant el primer pati
ORDRE DEL DIA:

Comentaris dels alumnes de 1r i 2n d’ESO
 1. Els cinc minuts per esmorzar: tornen a dir que hi ha algun/a professor/a que no els deixa recollir les coses cinc minuts abans per poder esmorzar. La cap d’estudis ja ho va comentar als professors afectats però aquests van dir que havien d’aprofitar els minuts finals de la classe perquè, quan arribaven a l’aula, els alumnes no tenien el material a punt per començar i perdien molt de temps. Així doncs, la cap d’estudis els recorda que han d’esperar els professors amb els llibres i les llibretes a sobre la taula, d’aquesta manera podran plegar els 5 minuts abans. 
 2. Dinàmica de treball d’una assignatura: tornen a protestar perquè en una determinada classe no fan les activitats pròpies de l’assignatura sinó altres coses que, segons ells, no són les que pertoquen. També es queixen de la metodologia que utilitza el/la professor/a en aquesta classe. Com que és una queixa reiterada que també han expressat al mateix professor/a i als tutors, la cap d’estudis comenta la directora ja parlarà d’aquesta qüestió amb el/la professors/a afectat. 
 3. Mal comportament a 1r D: els delegats expliquen que en una determinada classe no es pot treballar bé, molts alumnes distorsiones i fan comentaris poc respectuosos i el/la professor/a és massa indulgent. Com que és una queixa reiterada que també han expressat als tutors, la cap d’estudis comenta la directora ja parlarà d’aquesta qüestió amb el/la professors/a afectat.
 4. Mal comportament entre classe i classe: els mateixos delegats denuncien que entre classe i classe i ha massa disbauxa a dins l’aula. La cap d’estudis diu que els professors hi haurem d’estar més a sobre.
 5. Incident en el WhastApp de la classe de 1r: expliquen que en el grup de WhastzApp de la classe algú va penjar una fotografia d’una professora i la resta d’alumnes van començar a fer comentaris poc respectuosos. La cap d’estudis expressa el seu enuig i els diu que ja esbrinarà què ha passat i actuarà en conseqüència. 
 6. Full pagaments sortides: suggereixen que estiguin penjats a la web així, si algú el perd, sempre se’l pot descarregar.
 7. Pati: Demanen que quedi clar quina és la taula de ping-pong de 1r i quina de 2n. També proposen marcar les pilotes. A més, demanen que la sala del material s’obri abans. 
 8. Problemes en els espais comuns i/o desperfectes en el mobiliari: les taules de l’aula de ViP estan molt brutes; als lavabos de les noies hi ha dibuixos no adequats; cal arreglar la xarxa del pati; es necessiten més pilotes; la cortina de 2n D està estripada.