dilluns, 11 de desembre de 2017

Reunió de delegats ESO i Batxillerat. Desembre 2017

 • ASSISTENTS: els delegats de tots els cursos i la cap d’estudis. 
 • NO ASSISTEIXEN A LA REUNIÓ: els delegats de 1r E, 1r F, 2n A i 2n B d’ESO i els delegats de 1r B, 1r C de 1r de Batxillerat i en Niky Martínez de 2n A de Batxillerat 
 • DATA: dimarts, 5 de desembre de 2017
Informacions de la cap d’estudis
 1. Noves dates de formació de delegats: 19/12 1r i 2n d’ESO; 9/1 3r i 4t d’ESO i 23/ 1 Batxillerat 
 2. Substitució d’un delegat: el tutor del grup 3r D ha destituït un dels delegats, en Jan Peña. El substitueix la Berta de la Cruz. 
 3. Concurs de decoració nadalenca: hi poden participar tots els cursos. Es valora l’originalitat l'originalitat, l'ús de materials reciclats i la pulcritud i conservació de la decoració nadalenca Els premis són entrades per a la pista de gel per a tota la classe. L’Equip Directiu designarà un jurat per a cada categoria. La votació es farà el 14 de desembre i els resultats es publicaran a la web de l’Institut l’endemà mateix. 
Comentaris dels alumnes
 1. Lavabo a primera hora: els alumnes de 3r i 4t que venen en autobús demanen poder entrar al centre 5 minuts abans per poder anar al lavabo abans de començar les classes. Diuen que si s’han d’esperar fins a les 11h és massa temps.
 2. Timbre: des de fora el timbre no se sent prou bé.
 3. Sorolls i altres molèsties: una vegada més, els alumnes grans es queixen que els de 1r i 2n d’ESO fan molt de soroll quan arrosseguen les cadires. 
 4. Suaderes: els agradaria tenir una suadera amb el logo de l’institut.
 5. Xerrades: els alumnes de 3r i 4t demanen xerrades sobre homosexualitat. Un alumne de Batxillerat els diu que no cal pas diferenciar homosexualitat i heterosexualitat. La cap d’estudis hi està d’acord, en tot cas la xerrada hauria de ser sobre sexualitat en general. 
 6. Cartells: al centre hi ha penjats cartells que reivindiquen la bellesa de les noies grasses. Volen que hi hagi els mateixos cartells però amb protagonistes masculins. La cap d’estudis els explica que unes noies de Batxillerat del curs passat van penjar aquests missatges feministes i que si volen penjar-ne altres missatges similars poden fer-ho.
 7. Mala olor als lavabos: es queixen que el lavabo dels nois fa mala olor. La cap d’estudis insisteix que el problema es resoldria si fossin més curosos i estiressin de la cadena.
 8. Torneig de futbol: els alumnes de 1r i 2n proposen de fer dos tornejos de futbol l’any i no només un.
 9. Ping-pong: es queixen que desapareixen les pilotes i que donar números de torn de joc no acaba d’anar bé. La cap d’estudis insisteix que han d’aprendre a regular el joc ells mateixos, no han d’esperar que els professors els resolguin els problemes. 
 10. Ordinadors: els alumnes de 4t C i D proposen compartir els ordinadors amb 4t Ai B perquè aquests aparells funcionen millor. 
 11. Material que falta: prestatgeries per als cascos a Batxillerat i a 4t. També falta un suro a 2n C de Batx. No és la primera vegada que ho demanen.

dimecres, 22 de novembre de 2017

Concurs de decoració nadalenca

CONCURS DE DECORACIÓ NADALENCA
El premi serà per la classe més ben decorada. 
No val guarnir-la amb coses comprades, heu de decorar-la amb manualitats!
 • Participants: totes les classes d’ESO i batxillerat.
 • Què es valora? l'originalitat, l'ús de materials reciclats i la pulcritud i conservació de la decoració nadalenca (que estigui ben retallat, enganxat, escrit.. i que no estigui ni arrugat, ni brut, ni amb errors ortogràfics...)
 • Premis:  un premi per 1r i 2n d’ESO, un premi per 3r i 4t d’ESO i un premi per Batxillerat.  El premi serà una entrada per a la Pista de Gel de Palafrugell per a tota la classe (falta confirmar data)
 • Jurat: l’Equip Directiu designarà un jurat per a cada categoria. La votació es farà el 14 de desembre i els resultats es publicaran a la web de l’Institut l’endemà mateix.

divendres, 10 de novembre de 2017

Reunió del Consell de Delegats. Novembre 2017

 • ASSISTENTS: els delegats de tots els cursos i la cap d’estudis. 
 • NO ASSISTEIXEN A LA REUNIÓ: Paula Cama de 2n B d’ESO, l’Anna Martínez de 1rC Batx i l’Oriol Portell de 2n C de Batxillerat
 • DATA: dimarts, 7 de novembre de 2017
Informacions de la cap d’estudis 
 1. Dossier de delegats: es comprova que tots els delegats tinguin el dossier del Consell de Delegats; la formació per als delegats pel desembre (possible canvi de dates a 3r i 4t) i la consulta de salut (dijous d’11-13h. També contacte per correu electrònic)
 2. Seu del carrer de Pals: aquesta setmana posaran els bancs i aviat tindran les taquilles i l’aparcabicicletes. Les cortines més endavant. Els bancs per a l’interior, ja ho valorarem quan hagin posat les taquilles i es vegi l’espai disponible. 
 3. Vagues i mobilitzacions: la cap d’estudis torna a recordar el protocol que cal seguir en cas de convocatòria de vaga d’estudiants. Els alumnes manifesten la voluntat de secundar la vaga proposada pel Sindicat d’Estudiants del proper dimecres 8 de novembre (que coincideix amb la vaga general), a final del dia entregaran les actes de les reunions de classe. Pel que fa a la vaga general, la cap d’estudis explica que segurament la majoria de professors faran vaga. Tot i que s’aturaran gairebé la totalitat de les classes, l’institut estarà obert amb els serveis mínims (un membre de l’equip directiu i els docents que no secundin l’aturada), per als alumnes que vulguin assistir al centre. Un alumne de Batxillerat pregunta si es pot saber quins professors faran vaga i quins no per així decidir si venir i aprofitar alguna classe o no. La cap d’estudis li diu que aquesta informació no es pot pas donar; per una banda a hores d’ara no sabem exactament quins docents vindran a treballar i, per altra banda, no es tracta de fer una “vaga a la carta”, ell ha de decidir lliurement si fer-ne o no i assumir les conseqüències de la seva decisió. A la web hem publicat un comunicat per a les famílies i també repartirem una carta informativa. Al migdia els professors tenim claustre, si hi ha algun canvi ja els ho farem saber per WhatsApp i també ho publicarem a la web.La cap d’estudis també parla de les altres mobilitzacions que es porten a terme durant aquests dies convulsos (aturades a les 12h davant dels llocs de treball). Els recalca que tots plegats (professors, personal no docent i alumnes) tenim dret tant a fer aquesta mena de protesta com a no fer-la, o sigui que si un professor manifesta la voluntat de sortir al carrer i un alumne no vol sortir pot quedar-se a classe sense problema. Els centres educatius són llocs que acullen persones amb diferents posicions ideològiques, totes respectables. La cap d’estudis anima els alumnes que parlin de l’actualitat política amb les seves famílies però també amb companys i amb altres persones, conèixer punts de vista diferents els ajudarà a posicionar-se.En tot cas, si participen en qualsevol mobilització és indispensable que sàpiguen per què ho fan. La cap d’estudis reitera que és molt, molt important que actuïn amb consciència, responsabilitat, respecte i maduresa. Les vagues i les altres mobilitzacions són una eina legítima de protesta però només si es fan servir bé. 
Comentaris dels alumnes
 1. Sorolls i altres molèsties: els alumnes grans es queixen que els de 1r i 2n d’ESO fan molt de soroll i destorben el treball dels alumnes que estan al pis de baix. A les hores del pati també els molesten, quan els petits estan al pati els llencen pedretes i quan és el pati dels grans els llencen aigua des de les finestres. Són els mateixos alumnes de 4t i Batxillerat que demanen als petits una mica més de respecte. 
 2. Taps a les entrades i sortides: els alumnes grans demanen als seus companys que a les entrades i sortides deixin l’espai lliure perquè les motos puguin sortir del pàrquing sense perill per ningú.
 3. Material que falta: estanteries per als cascos a 2n Batx i a 4t, barres d’esport al pati, un suro a 4t B, pissarra nova a 3r A, noves xarxes de les cistelles de bàsquet i més escombraries de reciclatge al pati.

dimarts, 24 d’octubre de 2017

Representants dels alumnes al Consell Escolar

S'havien de triar dos representants dels alumnes per al Consell Escolar. A l'última reunió del Consell es va decidir que fossin persones que han haguessin estat delegades tres vegades. Així doncs, les noves representants del Consell Escolar seran:

 • Ona Peral, de 4t C
 • Laura Cuenca, de 4t B

dimarts, 10 d’octubre de 2017

Reunió de delegats. Octubre 2017

ASSISTENTS: els delegats de tots els cursos, la Noemí Adarnius de Can Genís i la cap d’estudis. NO assisteixen a la reunió: Unai Carmona i Abril Gutierrez de 1r E, Oriol Planas i Paula Sánchez de 2n D, Maria Dalmau i Nicky Mtnez de 2n A Batx, Oriol Portell de 2n C de Batx. En Xevi Gaviña i la Virgínia Gómez de 2n C han arribat amitja reunió.

DATA: 10 d’octubre de 2017

Informacions de la cap d’estudis

 1. Constitució del Consell de Delegats per al curs 2017-2018 : Es constitueix el consell de Delegats.. La direcció del centre els felicita per haver sortit escollits, un bon delegat és una persona responsable, compromesa, respectuosa, que procura propiciar la bona convivència entre tots els membres de la comunitat educativa. La cap d’estudis dona per descomptat que seran uns bons representants que sempre assistiran a les reunions i transmetran correctament la informació als companys.
 2. Revisió de la Documentació entregada: es comprova que tots els delegats tinguin el dossier, s’acorda guardar-lo a la classe i portar-lo sempre a la reunió de delegats. En el dossier hi ha els següents documents: llistat de delegats d’ESO i Batxillerat, calendari i lloc de reunions, Drets i deures i funcions dels delegats, objectius i funcions de l’assemblea de delegat, el protocol en cas de convocatòria de vaga (la setmana passada la cap d’estudis va passar per 3r i 4t i 1r de Batxillerat a explicar-ho), normativa bàsica i normativa del pati, de les sortides i de la biblioteca, el calendari general i full de registre
 3. Comunicació entre els delegats i la directiva: s’obre un grup de whatsapp que només s’utilitzarà per qüestions relacionades amb l'institut i que afectin la dinàmica de tota la classe. Els membres del grup seran: la directora, la cap d'estudis, les coordinadores d’ESO i Batxillerat i un delegat per cada nivell que es compromet a reenviar la informació a tots els altres delegats i/o als seus companys. La cap d'estudis demana als delegats que siguin respectuosos i que no facin difusió del número de telèfon dels professors que formen part del grup, si no és estrictament necessari.
 4. Blog del consell de delegats: Al blog, la cap d'estudis hi publica les actes de les reunions de delegats i altres informacions d'interès. Quan els delegats expliquin a la classe els temes tractats a aquestes reunions, poden fer servir el blog com a guia.
 5. Formació per als delegats: ( 12/12, 1r i 2n; 5/12 3r i 4t; i 19/12 1r de Batxillerat) els delegats rebran una formació sobre habilitats comunicatives i capacitat de lideratge. La sessió l’organitza l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament.
 6. Incidències informàtiques o desperfectes en el mobiliari: el tutor o els professors han de registrar la incidència a Ieducació i el responsable ho solucionarà el més aviat possible.
 7. Informació de Can Genís: la Noemí Adarnius es presenta i explica que en el carretó de Can Genís hi trobaran informació sobre les activitats que es fan a l’àrea de Joventut. Demana als delegats de 1r que facin arribar aquesta informació a la seu del carrer de Pals.
 8. Espais públics de davant de l’institut: la cap d’estudis els demana que siguin curosos i que no deixin embolcalls a terra quan surten a fora, a l’hora del pati. 
 9. Sortida del centre: la directiva demana als alumnes que quan surtin al migdia no es quedin just davant la porta del centre, s'han de dispersar per facilitar la sortida de tothom.
 10. Consulta de salut: la consulta de salut serà els dijous d’11-13h. Els alumnes poden anar a parlar amb la infermera per preguntar-li dubtes o comentar-li qualsevol cosa relacionada amb la salut. Si algun alumne de 1r de Batxillerat necessita la consulta pot comunicar-se amb ella a través del correu electrònic.
 11. Objectes perduts: a consergeria hi ha molts objectes perduts (roba, material escolar...). Si algú troba a faltar alguna cosa que ho demani a les conserges.
Comentaris dels alumnes 
 1. Edifici carrer de Pals: falten bancs al passadís, papereres a fora, penjadors a les classes, taquilles. La cap d’estudis els diu que tot està demanat. Diuen que les persines estan trencades i la cap d’estudis els explica que el propòsit és treure-les i posar-hi cortines. També demanen estanteries per posar els cascos i un aparcabicicletes. 
 2. Material i mobiliari: falta una estanteria per posar cascos a 2n B Batxillerat
 3. Agenda: als de 4t els agradaria que a l’agenda hi hagués més pàgines en blanc. Es tindrà en compte de cara a l’any que bé.
 4. Wifis: els alumnes de 4t es queixen que no acaba de funcionar bé.
 5. Anglès: pregunten com s’organitzen els nivells d’anglès a 3r d’ESO. La cap d’estudis els diu que parlin amb les professores de l’àrea. La cap d’estudis aprofita per dir que si tenen algun problema amb algun professor, primer han de parlar amb ell per mirar de resoldre’l

Delegats curs 17-18


1r A
Alexia Velasco
Carla Segura
1r B
Yessua Fernández
Isaac Peña
1r C
Adrià Peña
Anouar Marroun
1r D
Jan Frigola
Júlia Paguina
1r E
Unai Carmona
Abril Gutierrez
1r F
Mireia Villaverde
Lola Melero
3r A
Núria Solà
Berta Mató
3r B
Oriol Quibus
Pol Medina
3r C
Carla Dolz
Jamal Aharchi
3r D
Jan Peña
Maria Morera
3r E
Júlia Sala
Laura Bassó
3r F
Marc Weise
Guillem Plaja

2n A
Elena Lago
Vlado Knopfmacher
2n B
Paula Cama
Narcís Torras
2n C
Xevi Gaviña
Virgínia Gómez
2n D
Oriol Planas
Paula Sánchez

4t A
Laura Fernández
Pol Sala
4t B
Laura Cuenca
Yousra El Haouari
4t C
Ona Peral
Isabela Confalà
4t D
Arnau Pagès
Clàudia Geli

1r A Batx
Júlia Villalba
Alba Guillén
1r B Batx
Anna Sánchez
David Aranda
1r C Batx
Pol Àlvaro
Anna Martínez
2n A Batx
Maria Dalmau
Niky Martínez
2n B Batx
Aleix Nieto
Eduard Fiego
2n C Batx
Oriol Portell
Israae El Ouariachi

Constitució del Consell de Delegats curs 17-18

Avui s'ha constituït el Consell de Delegats d'aquest curs. En formen part tots els delegats del centre, des de 1r d'ESO fins a 2n de Batxillerat i la cap d'estudis. Les reunions seran un cop al mes. Les actes d'aquestes reunions es faran públiques en aquest mateix blog.dimecres, 4 d’octubre de 2017

Vagues d'estudiants


És possible que aquests dies els sindicats d'estudiants convoquin vagues.  Què heu de fer?
 1. Buscar informació sobre aquestes possibles convocatòries de vaga (no és responsabilitat dels professors informar sobre aquesta qüestió).
 2. A l'aula, discutir la conveniència o no de secundar la vaga. 
 3. Aixecar acta del resultat de la votació (el model està penjat en aquest mateix blog).
 4. Comunicar per escrit a l'equip directiu la vostra intenció de fer vaga. Heu d'entregar l'acta el més aviat millor.
 5. Les famílies hauran de justificar la falta d'assistència. Si decidiu fer vaga però els vostres pares no ho veuen bé, haureu de venir a classe.
 6. Els alumnes que no vulguin secundar la vaga faran classe amb normalitat.
Actueu de manera responsable, amb intel·ligència i serenor!

I si la vaga és de professors?
 1. Si hi ha una convocatòria d'aturada general com la del dia 2 d'octubre i tots els professors decideixen afegir-s'hi, l'institut estarà tancat. Es publicarà un comunicat a la web del centre. 
 2. Si uns professors secunden la vaga i els altres no, l'institut obrirà amb normalitat, hi haurà classe. 

dilluns, 2 d’octubre de 2017

Aturada general 3-10-17

Demà dia 3 d'octubre aturada general


Demà aturada general, no hi haurà classe. L'aturada és per condemnar la violència exercida per part dels cossos policials de l'Estat per impedir el Referèndum. A les 19h hi haurà concentracions davant dels ajuntaments de totes les capitals de comarca.
Comunicat del centre:

La repressió tan brutal i les imatges tan horroroses dels cossos policials estatals contra una societat catalana completament pacífica, que l’únic que volia era defensar un dret tan bàsic com el dret a decidir el seu futur, ens porten a la necessitat de respondre-hi com a treballadors i treballadores.

Les imatges d’ahir són més greus perquè moltes de les actuacions policials es van produir en escoles i instituts, llocs on s’ensenya democràcia, a ser ciutadà, drets i pau.

Sempre hem treballat a les nostres escoles partint del principi que amb violència no se solucionen els conflictes. Per tant, coherents amb aquest principi i vista la barbàrie dels cossos policials estatals, hem de respondre-hi tancant l’escola. L’alumnat, la societat, la resta de l’Estat, Europa i el món sencer ha de ser testimoni que no ens quedarem callats i no acceptarem com guanya la força davant la raó. Així doncs, demà 3 d’octubre no hi haurà classes per tal d’ensenyar que la resposta pacífica a les agressions no és només un dret sinó un deure.

dijous, 28 de setembre de 2017

Seguiment de la vaga d'estudiants. 21-9-17

Míting "Buidem les aules" a BCN


La majoria dels alumnes de 3r i 4t i de 1r i 2n de Batxillerat han secundat la vaga convocada per tots els Sindicats d'Estudiants, per defensar els drets democràtics amenaçats. 

Els alumnes han seguit el protocol establert en aquest centre educatiu: totes les classes s'han reunit, han deliberat i han comunicat per escrit a la directiva la seva intenció de sumar-se a la vaga. Recordem que és responsabilitat última de les famílies justificar l'absència de classe.

El seguiment de la vaga ha estat el següent:

 • 3r: 131 alumnes han fet vaga, 14 no
 • 4t: 90 alumnes han fet vaga, 10 no
 • 1r Batxillerat: 97 alumnes han fet vaga , 2 no
 • 2n Batxillerat: 64 alumnes han fet vaga, 18 no


dilluns, 4 de setembre de 2017

Ser delegat

Com ha de ser un delegat? Quines funcions té? Com és l'experiència de ser delegat?
Aquí teniu com valoren l'experiència els delegats dels cursos anteriors.


DELEGATS DEL CURS  2016-2017
DELEGATS DEL CURS 2015-2016
DELEGATS DEL CURS 2014-2015

diumenge, 3 de setembre de 2017

Què és per a tu ser delegat?

Els delegats i delegades dels instituts de Terrassa expliquen la seva experiència com a representants de la seva aula.

dijous, 15 de juny de 2017

dimecres, 14 de juny de 2017

Acta de la reunió de delegats. Juny 2017

ASSISTENTS: els delegats i la cap d’estudis. No assisteixen a la reunió els delegats de 2n E i  en Gerard Quesada de 4t D
DATA: 1r i 2n d’ESO el divendres  9 de juny; 3r i 4t d’ESO i Batxillerat, el dijous 8 de juny

Informacions de la cap d’estudis
 1. Agraïment: en nom de tots els professors, la cap d’estudis agraeix el compromís i la participació de tots els delegats.
 2. Festa de graduació de 4t d’ESO: han començat a organitzar la festa amb els seus tutors, ja s’han repartit les feines. Quedem dimarts 13 a la tarda per començar a preparar la decoració.
 3. Problemes amb els espais i/o el material i/o equips informàtics: la cap d’estudis recorda que  quan hi hagi algun problema amb els equips informàtics, el mobiliari i/o les instal·lacions, els tutors i/o professors ho han de registrar a Ieducació. La persona responsable rebrà l’avís i quan hagi solucionat la incidència en deixarà constància al mateix programa.
 4. Agenda: els delegats trien la portada de l’agenda del curs que ve d’entre les diverses opcions  dissenyades pels professors Àlex Trabal i Vicenç Cara.  La cap d’estudis explica que a l’agenda no hi haurà el calendari personalitzat, a inici de curs ja apuntaran el que calgui.

Comentaris dels alumnes
 1. Taules per a esquerrans: demanen taules per a esquerrans a l’aula de música.
 2. Sortida final de curs: demanen si es poden quedar més estona a l’Aquadiver si els seus pares venen i  els acompanyen.  [Els alumnes han d’anar i tornar tots junts, amb l’autocar. Com que els posen un braçalet, si després volen tornar-hi amb els pares, podran entrar sense problemes.]


dijous, 11 de maig de 2017

Acta de la reunió de delegats. Maig 2017

ASSISTENTS: els delegats, en Jonatan Romero com a representant del consell escolar i la cap d’estudis. No assisteixen a la reunió en Marc Márquez de 2n F, l’Oriol Fernández de 3r D, l’Aroa Ortiz de 4t C i en Gerard Quesada de 4t D

DATA:  1r i 2n d’ESO el divendres, 5 de maig; 3r i 4t d’ESO i Batxillerat el dijous, 4 de maig

Informacions de la cap d’estudis

 1. Festa de graduació de 2n de Batxillerat: Han de triar els 4-6 alumnes que parlaran el dia de la festa. Hi ha d’haver el mateix nombre de nois que de noies, el mateix nombre d’antics alumnes d’ESO de l’institut i d’alumnes provinents d’altres centres i hi ha d’haver representants de totes tres classes. Ha de ser un discurs de 5’ com a màxim, centrat en les experiències positives d’aquests dos anys al centre. Més que parlar d’una experiència individual, és preferible que el contingut del discurs representi tots els alumnes del grup. El proper dilluns 8, els oradors es reuniran amb la cap d’estudis i la directora per acabar-ho de concretar. Com que estan enfeinats amb els exàmens finals, la Marta Álvarez els prepararà el vídeo amb imatges. Han de portar un llapis de memòria amb les fotos, la Marta passarà per les classes el dimarts a última hora per copiar les imatges.[Després de la reunió, l’alumne Jonatan Romero s’ofereix per fer ell el vídeo, ja ho ha parlat amb els seus companys, es coordinarà amb la Marta]
 2. Festa de graduació de 4t d’ESO: les properes setmanes començarem a organitzar la festa. Els tutors tindran un guió de tot el que s’ha de preparar.
 3. Problemes amb els espais i/o el material i/o equips informàtics: a partir d’ara, quan hi hagi algun problema amb els equips informàtics, el mobiliari i/o les instal·lacions, els tutors i/o professors ho registraran a Ieducació. La persona responsable rebrà l’avís i quan hagi solucionat la incidència en deixarà constància al mateix programa.
 4. Informacions del Punt Jove: la Noemí Adarnius dona als delegats els diplomes d’assistència al curs sobre lideratge i comunicació. També reparteix informació sobre les activitats de Can Genís.
Comentaris dels alumnes
 1. Taules desendreçades: els alumnes demanen una altra vegada que després de les reunions de la tarda els professors tornem a posar les taules bé.
 2. Tornejos esportius: les organitzadores expliquen que els alumnes de 2n d’ESO juguen més partits de futbol perquè són més grups. Per altra banda, els equips del torneig de ping-pong estan penjats al suro de davant de l’aula d’expulsats. 
 3. Pràctica docent: una vegada més, els alumnes de 1r d’ESO es queixen de la manera de fer d’un professor, diuen que sempre fan repàs, no explica i no avancen matèria. També es queixen d’un altre professor que habitualment arriba 10’ o 15’ tard a classe i després els manca temps per fer tot el que han de fer aquella hora.
 4. Vestidors: els alumnes més joves es queixen que les alumnes de 4t no respecten la distribució de l’espai.
 5. Grups curs 17-18: els alumnes estan amoïnats perquè han sabut que l’any que ve redistribuirem els grups, pensen que el canvi els perjudicarà. La cap d’estudis els explica que és una decisió presa democràticament per tots els professors: ens vam reunir, vam valorar els avantatges i inconvenients de totes les alternatives (deixar els grups iguals, només canviar algun alumne o tornar-los a distribuir tots) i després vam votar. Per majoria vam decidir que redistribuir de nou els grups era l’opció més encertada. El canvi afavorirà nous vincles afectius i cohesionarà tots els alumnes d’un mateix curs i, per tant, millorarà la convivència. A més, els alumnes aprendran a ser més flexibles i a saber-se adaptar als canvis. La cap d’estudis insisteix que no han de patir, que tot anirà bé, que ben segur que tots en sortiran beneficiats.

dijous, 20 d’abril de 2017

Guanyadors del concurs de fotografia "Un món de lectors" 2017

1r PREMI
"La meva meitat" 
Júlia Freitas (4tC ESO)

2n PREMI
"Cansades"
Gemma Pallissera (1rC Batx)

3r PREMI
"La nostra història"
Maria Cruz Bardina (4t A ESO)

Ha estat molt difícil decidir! Les alumnes premiades rebran els vals de 100, 75 i 50 euros durant l'acte del Premi Pla, el proper divendres 28, a les 19h, a l'Aula Magna de l'institut.

diumenge, 16 d’abril de 2017

V Concurs de fotografia "Un món de lectors". Abril 2017


Quines seran les fotografies guanyadores? Aviat ho sabrem. El jurat està format per un representant de l'Ampa, el Sr. Eduard Sabaté, la Tècnica d'Integració Social del centre, la Sra Marta Álvarez, i quatre representants dels delegats, la Salma El Khatib i l’Alba Sánchez de 2n de Batxillerat, l’Emma Carreras i l’Anna Martínez de 4t. El jurat farà públic el nom dels guanyadors a través del blog Bibliomanies, a partir del 21 d'abril. El lliurament de premis (100, 75 i 50 euros per a comprar material escolar) es farà el mateix dia de l’entrega del Premi Pla, el divendres 28 d'abril.

dimarts, 4 d’abril de 2017

Reunió de delegats. Abril 2017

ASSISTENTS: els delegats, en Jonatan Romero com a representant del consell escolar i la cap d’estudis. No assisteixen a la reunió l’Aleix Carreras de 1r B, l’Anna Morell de 2n A, l’Ariadna Escudero de 3r B, la Laura Cuenca, l’Oriol Fernández de 3r D (justificat), en Gerard Quesada de 4t D i l’Ariadna Soley de 2n B de Batx, 

DATA: 1r i 2n d’ESO el divendres, 31 de març; 3r i 4t d’ESO i Batxillerat el dijous, 30 de març

Informacions de la cap d’estudis
 1. Valoració de l’agenda: la cap d’estudis els dona un qüestionari per valorar l’agenda, han de parlar-ne amb els seus companys de classe. 
 2. Problemes amb els espais i/o el material i/o equips informàtics: buscarem una manera més àgil de comunicar els desperfectes (una mena de talonari a l’aula, per exemple, o un formulari per omplir en línia).
Comentaris dels alumnes
 1. Sorolls amb les cadires: els alumnes grans es tornen a queixar que els alumnes de 1r i 2n fan massa soroll amb les cadires i els molesten, també troben que a l’hora del pati criden massa, es posen sota les seves finestres i els destorben. Proposen canviar la ubicació de les aules (els grans al pis de dalt i els de 1r i 2n al de baix) però la cap d’estudis els diu que ara per ara això no és possible. Decidim que en aquesta ocasió siguin els mateixos alumnes els qui vagin a demanar una mica més d’ordre i silenci als seus companys més joves (per parelles es reparteixen els grups i avui mateix començaran a anar-hi).
 2. Educació Física: no tenen temps de dutxar-se. La cap d’estudis els diu que no s’hi ha d’entretenir, en qualsevol cas ho han de parlar amb el professor.
 3. Torneig de ping-pong: els alumnes grans proposen un torneig de ping-pong. La cap d’estudis els diu que poden organitzar-lo ells mateixos, tal i com fan els alumnes més joves. 
 4. Torneig de bàsquet: aviat organitzaran un torneig de bàsquet. 
 5. Torneig de futbol: les organitzadores expliquen que, a partir d’anar, el joc net serà premiat i les faltes de respecte seran penalitzades. Ho passaran a explicar. 
 6. Peixera: una delegada diu que no troba ètic que tinguem una peixera a l’entrada, considera que els animals han de viure en llibertat. És el seu punt de vista, no parla pas en nom de tota la classe. El representant del consell escolar, per contra, pensa que sí que és justificat la presència d’una peixera en un centre educatiu. La cap d’estudis recorda que els delegats han de procurar transmetre no només la seva opinió personal sinó el parer de tot el grup classe.
 7. Sala de profes: un delegat diu que quan venen demanar alguna cosa a la sala de professors, a vegades no els fem cas, demanen per entrar amb educació i no els contestem. La cap d’estudis diu que, segurament, estem enfeinats i no els sentim.
 8. Guàrdies d’EF: els alumnes de 1r d’ESO es queixen que un dia que el professor d’EF va faltar, el professor de guàrdia no va voler baixar al pati a fer joc lliure, tal i com havia indicat el docent de la matèria. 
 9. Pràctica docent: els alumnes de 1r d’ESO es queixen de la manera de fer d’un professor. La cap d’estudis els diu que parlin amb ell i que li demanin amb educació que ho expliqui una altra vegada i/o de diferent manera. 
Problemes en els espais i/o amb el material
 1. Problemes amb els espais i/o mobiliari: falta fixar l’armari per als cascos a 1r A i els de 2n C també en demanen un; s’ha de repassar la rapissa del retoladors de la pissarra i la cortina de 3r A; el pany de 4t B està malmès; s’ha de canviar la pissarra de 4t N; demanen pestells als lavabos del pati 
 2. Problemes amb els equips informàtics: L’àudio de 2n C de Batx no funciona (ja ho han dit altres vegades); repassar la pissarra digital i l’ordinador de 3r A;

divendres, 10 de març de 2017

Concurs de fotografia "Un món de lectors 2017"

1r premi concurs 2016
Bernat Zamora

Maria Cruz. 2n Premi concurs 2016
Anna Martorell. 3r premi concurs 2016.
.Alumnes USEE. Accèssit concurs 2016
BASES DEL CONCURS

dilluns, 6 de març de 2017

Campanya de reciclatge de mòbilsL'Instituse suma a la campanya de recollida de mòbils usats per a protegir els ecosistemes africans. L'extracció d'un dels components dels mòbils EL COLTAN, provoca grans perjudicis a nivell ecològic i humà. Més informació al blog d'escoles verdes del centre:
http://escolaverdafredericmarticarreras.blogspot.com.es/

Reciclem els mòbils usats!
Pots dipositar el teu mòbil en desús al contenidor de consergeria.

Reunió de delegats ESO i Batxillerat. Març 2017

ASSISTENTS: els delegats, en Jonatan Romero com a representant del consell escolar i la cap d’estudis. No assisteixen a la reunió la Paula Franco de 1r A de Batx, la Queralt Blanch de 2n A, l’Omaima Seghrouchi de 3r A, l’Oriol Fernández de 3r D (justificat), la Marirna Agustí i la Rita Álcvari de 4t B, l’Aroa Ortiz de 4tC i en Gerard Quesada de 4t D
DATA: 1r i 2n d’ESO el divendres, 3 de març; 3r i 4t d’ESO el dijous, 2 de març; i  1r i 2n de Batxillerat el dimecres, 1 de març

Informacions de la cap d’estudis
 1. Concurs fotogràfic “Un món de lectors”: com cada any, es farà el concurs de fotografia a l’entorn de la lectura. La Carla Magri i l’Alba Sánchez de 2n de Batxillerat, l’Emma Carreras i l’Anna Martínez de 4t s’ofereixen per formar part del jurat.
 2. Campanya reciclatge mòbils: hem iniciat una campanya de recollida de mòbils usats. A l’hora de tutoria han d’obrir el blog d’Escoles Verdes, hi trobaran informació sobre aquest projecte.
 3. Aules netes i endreçades: la cap d’estudis recorda que a última hora les classes s’han de deixar netes i endreçades, amb les cadires a sobre la taula, els llums apagats, les finestres tancades i les cortines sense passar.
 4. Sorolls amb les cadires: la cap d’estudis diu als alumnes de 1r i 2n que fan massa soroll amb les cadires i que molesten els companys del pis de sota. 
 5. Participació en un grup de discussió de la UdG: els delegats de 3r i 4t i Batxillerat s’han trobat amb la Noemí Adernius per fer un debat a l’entorn dels hàbits de salut. La propera setmana, seran els professors els qui participaran en aquesta discussió. Es tracta d’un estudi de la UdG centrat en el paper dels centres d’Educació Secundària com a espais de promoció de la salut juvenil. Els delegats valoren molt positivament haver participat en aquest grup de discussió.
 6. Reunions de delegats: la cap d’estudis proposa als delegats de Batxillerat que les reunions de 3r i 4t i les de Batxillerat siguin conjuntes. Tots hi estan d’acord.
 7. Canvis de delegats: en Sergi Guisset ja no és delegat, el substituirà la Maria Domínguez. La cap d’estudis recorda que on alumne que acumula faltes de disciplina i/o que no es presenta a les reunions de delegats, pot ser cessat. 
Comentaris dels alumnes

 1. Sortida final de curs: els delegats de 3r i 4t pregunten on aniran d’excursió a final de curs. La cap d’estudis els confirma que serà a l’Aquadiver. Ells també diuen que s’estimen més anar aquí que al Waterworld.
 2. Ping-pong: les delegades de 2n F organitzaran un torneig de ping-pong, han repartit la informació (horaris, normativa...). Reclamen més pilotes. La cap d’estudis els diu que en donem un cop cada setmana però que si les perden o les trenquen s’han d’esperar a la setmana següent, han d’aprendre a cuidar el material. Els proposa que en portin ells de casa. Per altra banda, suggereixen que cada curs tingui les seves pròpies pales. 
 3. Torneig de futbol: les organitzadores expliquen que, a partir d’anar, si no es recullen els cons hi haurà una penalització.
 4. Sortida: els alumnes de batxillerat continuen quedant-se a la porta de sortida i es formen taps. Els alumnes d’ESO ja s’han queixat moltes vegades.
 5. Tablets: com que sempre hi ha problemes amb els portàtils, pensen que seria més pràctic que cada alumne portés la seva tablet. Per a aquells alumnes que no en tenen, es podria mirar d’aconseguir aparells econòmics amb un bon finançament.
 6. 5’ per esmorzar: tornen a queixar-se que hi ha professors que no els donen els 5’ per esmorzar.


Problemes en els espais i/o amb el material
 1. Problemes amb els espais i/o mobiliari: falta fixar l’armari per als cascos a 1r A i els de 2n C també en demanen un.
 2. Problemes amb els equips informàtics: es queixen que molts ordinadors no funcionen i/o que van molt lents. La cap d’estudis respon que els professors responsables ja estan al cas i se n’ocupen però que hi ha molts aparells, són vells i no es pot solucionar fàcilment. L’àudio de 2n C de Batx no funciona.

dimecres, 8 de febrer de 2017

Formació de delegats 3r i 4t d'ESO

I fa uns dies, van ser els delegats de 3r i 4t d'ESO els qui van assistir a la formació sobre capacitat de lideratge i habilitats comunicatives. També per a ells va ser una molt bona experiència. Han tornat amb una activitat preparada que proposaran als seus companys d'aula, a l'hora de tutoria.

Reunió de delegats ESO i Batxillerat. Febrer 2017

ASSISTENTS: els delegats, en Jonatan Romero com a representant del consell escolar i la cap d’estudis. No assisteixen a la reunió en Gerard Quesada de 4t D d’ESO i de Batxillerat no han vingut els delegats de 1r B i l’Alba Sánchez de 2n A


DATA: 1r i 2n d’ESO, divendres, 3 de febrer; 3r i 4t d’ESO dijous, 2 de febrer; i 1r i 2n de Batxillerat, dimecres, 1 de febrer

Informacions de la cap d’estudis

 • Formació per a delegats: la cap d’estudis els demana la valoració de la formació sobre lideratge i capacitats comunicatives. Tots els delegats valoren molt positivament l’experiència, sobretot els més grans, troben que la formació va ser molt dinàmica i que els serà força útil. Els delegats de 3r i 4t d’ESO i de Batxillerat, van aprendre una activitat per fer amb els seus companys de classe, proposaran a les tutores de fer-la un dia a l’hora de tutoria, al pati.
 • Selectivitat: encara no ha sortit la informació, no cal que pateixin, la coordinadora de Batxillerat ja està pendent del tema.
 • Projecte “alumne tutor”: la cap d’estudis demana opinió als delegats de 3r i 4t sobre el projecte “alumne tutor o alumne guia” (el nom és provisional). De cara el curs que ve, la idea és que els alumnes grans de 4t d’ESO fagin de tutors o de guies dels alumnes de 1r (els hauran de donar consells sobre com moure’s per l’institut, informació sobre seguretat a la xarxa...). Els delegats acullen amb entusiasme la proposta, suggereixen que podrien ser els delegats mateixos i algun alumne més els qui fossin els referents dels petits (dos delegats per una classe). Pensaran idees per donar forma a aquest projecte.
Comentaris dels alumnes d’ESO

 • Carnestoltes: tornen a dir que els agradaria fer alguna activitat per Carnestoltes, venir amb pijama al centre, per exemple. La cap d’estudis els diu que a la reunió setmanal de tutors ja ho decidiran.
 • Samarretes transpirables i suadora: els alumnes grans demanen samarretes d’EF transpirables i suadores amb el logo de l’insti per a l’hivern. Proposen comprar una suadora del Decathlon i estampar-hi el logo del centre. [S’ha comentat als professors del departament d’EF que valoraran la proposta; també hem preguntat a l’AMPA si estarien disposats a subvencionar una samarreta transpirable de qualitat]
 • Pluja a l’hora del pati: demanen si es poden quedar a la classe si a l’hora del pati plou. La cap d’estudis els diu que és millor que surtin, per una banda els convé esbargir-se i, per l’altra, així hi ha més ordre als passadissos i prevenim possibles problemes. 
 • Torneig de futbol: començaran el torneig dilluns que ve, les organitzadores expliquen contra qui jugarà cada classe i diuen que donaran l’horari a la Marta
 • Lavabos pati: volen un professor que posi ordre i que es deixin oberts més estona.
Comentaris dels alumnes de Batxillerat

No n’hi ha

Problemes en els espais i/o amb el material

 • Problemes amb els espais i/o mobiliari: falta un armari per als cascos a 1r A i més penjadors a 1r C de Batxillerat; falta una cadira a 3r C; s’ha de revisar el material del pati (inflar les pilotes, renovar les de ping-pong)
 • Problemes amb els equips informàtics: l’àudio de 2n C de Batx no funciona; els ordinadors de 3r i 4t estan barrejats; a molts dels ordinadors dels carros de 2n E i F no funciona Internet i/o no va la pantalla; als carros de 1r D hi ha ordinadors que, tot i que indica el 100% de bateria, s’apaguen; hi ha unes quantes classes on el llapis no funciona o no n’hi ha (1r C, 1rB, 2n E i 2n B);

divendres, 27 de gener de 2017

Formació delegats Batxillerat

Els delegats de 1r i 2n de Batxillerat han assistit a una jornada de formació organitzada per l'Ajuntament per millorar les capacitats comunicatives i de lideratge.

"Ha estat una experiència molt enriquidora (...) aquestes formacions dinàmiques ajuden molt i seria genial que es poguessin fer per tots els alumnes, no només per als delegats"
Queralt, 2n Bat

"Constanment havíem d'estar participant, ens mantenia atents, combinava l'explicació amb petits jocs que ho feien més entretingut. La informació molt interessant, en general ha esta una bona formació"
Jordi, 1r Batx