dilluns, 15 de desembre de 2014

Nou delegat de 1r A de Batxillerat

En substitució d'en Jordi Bofill que ha dimitit, el nou subdelegat de 1r A de Batxillerat serà l'alumne Ricard Gordillo.

divendres, 12 de desembre de 2014

Reunió extraordinària de delegats de 2n Batx. 13-12-14

ASSISTENTS: tots els delegats i subdelegats de 2n de Batxillerat, els tutors, la coordinadora de Batxillerat, la directora i la cap d’estudis
DATA: divendres, 13 de desembre de 2014 (2n trimestre)
ORDRE DEL DIA:

Viatge de final de curs: A la reunió d'ahir, els delegats de 2n C van expressar el seu enuig perquè a l'hora de decidir la destinació del viatge no s'havien tingut en compte els acords presos en el consell de delegats. Consideren que no se'ls va informar convenientment dels motius pels quals es feia una tercera consulta i pensen que aquesta votació no va ser del tot democràtica.

Els tutors expliquen que van decidir fer aquesta consulta perquè van interpretar que les resultats de la votació virtual i els resultats de la votació a mà alçada a l'aula era incongruents. A més, quedava poc temps per decidir la destinació i els tutors van pensar que la tercera votació era la manera més ràpida i fàcil d’aclarir el tema. La pretensió no era, en cap cas, menystenir el paper dels delegats. Tant els tutors com la directiva recorden als alumnes que en altres ocasions sí que s’han tingut en compte les seves demandes. Es van canviar, per exemple, les dates previstes del viatge perquè ells ho van demanar.

Sembla, doncs, que l’intercanvi d’informació entre alumnes, tutors i directiva no va ser prou eficaç. Els tutors i la directiva demanen disculpes pel defecte en la forma. De cara al curs que ve, es buscarà una manera millor de gestionar aquesta qüestió (una consulta col·lectiva, no per classes, a l’aula magna, fent servir paperetes, per exemple)

El cas és que no es canviarà pas la destinació. El cost del vol a Berlín ha augmentat molt (uns 70 euros) i ara resultaria difícil trobar un allotjament econòmic perquè tot està molt ple. A més, Amsterdam també és un lloc interessant per visitar. Ben mirat, el més important d’un viatge de final de curs no és pas el lloc de destí. 


Els alumnes estan amoïnats perquè la professora acompanyant els va comentar que a Amsterdam no hi volia pas anar (després de la reunió la Marta Vilà ha dit a la directora que només era una broma!) En qualsevol cas, si els tres docents previstos no hi poguessin o no hi volguessin anar, ja es trobaria algú més per fer d’acompanyants (els tutors, en Joan Burgas i en Xavier Vilaseca, hi estarien disposats).


dijous, 11 de desembre de 2014

Acta reunió de delegats Batxillerat. Desembre 2014

ASSISTENTS: Tots els delegats i subdelegats de 1r i 2n de Batxillerat (menys en Jordi Bofill de 1r A) i la cap d’estudis
DATA: dijous, 12 de desembre de 2014 (2n trimestre)

ORDRE DEL DIA:
Informació de la cap d’estudis
 1. Modificacions en el protocol en cas de vaga d’estudiants: en el passat consell escolar (2-12-14), es va acordar per unanimitat modificar el protocol que els alumnes han de seguir en cas de convocatòria de vaga d'estudiants. A partir d’ara, el consell de delegats haurà de prendre una decisió conjunta pel que fa al seguiment de la vaga. Els delegats s'hauran de reunir, votar i fer arribar un document únic a la directiva (el document pot ser l'acta de la reunió). Els canvis estan assenyalats en vermell a la pàgina sobre la vaga del blog de delegats. En el blog també hi ha penjat un model d'acta que pot servir de pauta.
 2. Temes pendents de la reunió anterior:
  • Esmorzars: els alumnes de 3r i 4t venen entrepans, pastissos i begudes, tal i com van demanar els delegats de batxillerat. La cap d’estudis els anima que els comprin l’esmorzar, així els ajudaran a cobrir les despeses del viatge.
  • Exàmens trimestrals: s'ha tingut en compte la petició dels alumnes (que els professors no avancessin matèria i que concretessin el contingut de les proves abans d’iniciar els dies d’exàmens)
  • Bus del consell comarcal: no hi ha lloc disponible, encara que alguns alumnes d’ESO no utilitzin el bus, han de reservar-los la plaça. Un delegat comenta que s'ha de precisar la informació de l'agenda escolar, on diu "transport escolar gratuït" s'hi hauria d'afegir "gratuït per als alumnes d'ESO".
  • Aparcament: encara persisteix el problema, els pares continuen aparcant malament i ells no poden sortir amb les motos. 
Comentaris dels alumnes
 1. Viatge de final de curs: Els delegats de 2n C consideren que, a l'hora de decidir la destinació del viatge, no s'han tingut en compte els acords presos en el consell de delegats. En Jan Atienza va obrir una consulta virtual per decidir-ho on podien participar tots els alumnes de 2n. Per tal de corroborar-ne els resultats, es va acordar fer una consulta a mà alçada a cada classe. Els delegats havien d'enviar el resultat al grup de whatsapp per tal que la directiva estigués al cas de la decisió i així ho van fer. Dies després, els tutors van organitzar una tercera consulta, aquesta vegada amb paperetes, a l'aula magna, tots els alumnes junts. Els delegats mostren el seu enuig perquè consideren que no se'ls va informar convenientment dels motius d'aquesta nova consulta, pensen que aquesta votació no va ser del tot democràtica i qüestionen el sentit de les reunions de delegats, si després no es tenen en consideració les decisions preses.
 2. Dimissió del delegat de 2n C: un cop exposada la queixa anterior i en senyal de protesta, en Jan Atienza presenta per escrit la seva dimissió. L'Isaac Blaya també està disposat a dimitir però encara no ha redactat la seva renúncia. 
 3. Possible renúncia del delegats 1r A: la subdelegada de 1r B comenta que el delegat, en Jordi Bofill (avui no ha assistit a la reunió), ha manifestat el seu desig de deixar el càrrec. La cap d'estudis diu que ho han de comentar a l'hora de tutoria (Més tard, via whatsapp, el delegat confirma la seva decisió a la cap d'estudis. El proper dia de tutoria ho comentarà a la tutora. També seria convenient que presentés la renúncia per escrit).
 4. Treballs de recerca: els delegats de 2n comenten el canvi de tutors els ha anat malament perquè ha modificat molt la dinàmica de treball. També diuen que l'èxit del treball depèn en bona part del tutor que els toca. Hi ha tutors que deixen molta llibertat i d'altres que els estan més a sobre i els orienten més. Demanen més unanimitat a l'hora d'aplicar els criteris tipogràfics del llibret: hi ha tutors que els insisteixen que respectin escrupolosament el nombre màxim de pàgines (50) i d'altres tutors que no hi donen importància i que els permeten entregar treballs molt llargs. Per altra banda, no entenen per què són necessàries dues còpies. La cap d'estudis els explica que es fa així per tal que els membres dels tribunals les puguin llegir amb temps. Suggereixen que s'obri una carpeta compartida en el dropbox però la cap d'estudis els diu que és molt feixuc llegir 6 treballs de 60 pàgines en una pantalla d'ordinador.
 5. Problemes en una assignatura concreta: els alumnes de 2n A i C es queixen que no entenen les explicacions d'una assignatura i que no se'ls dóna l'oportunitat de fer preguntes i de resoldre dubtes. La cap d'estudis insisteix que parlin amb la professora. Tot i això, com que és la segona vegada que ho comenten, la cap d'estudis també li ho comentarà.
 6. Calefacció: la calefacció del pis de dalt no funciona. Proposen encendre-la a primera hora i durant l'estona del pati. Es queixen que alguns professors obren les finestres i es refreda la classe. La cap d'estudis els diu que l'ambient està molt carregat i convé ventilar l'aula cinc minuts.
 7. Classes obertes: es queixen que les classes queden obertes a l'hora del pati. Cal recordar als professors que les tanquin.
 8. Lavabos: falta paper de mans en els lavabos. La cap d'estudis explica que no n'hi ha perquè els alumnes en feien un mal ús. Un delegat suggereix que es torni a provar de posar-ne. També demanen papereres per als lavabos de les noies.

dimecres, 10 de desembre de 2014

Model d'acta de reunió extraordinària del consell de delegats

En cas de vaga d'estudiants, els delegats us haureu de reunir per votar si la voleu secundar o no. Haureu d'aixecar acta de la reunió i fer-la arribar a la directiva, independentment de quin sigui el resultat de la votació. Aquí teniu un model d'acta que us pot servir de pauta:

ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL DE DELEGATS
DATA: 
HORA:
LLOC: 

ASSISTENTS: Tots els delegats i subdelegats de 3r i 4t d’ESO i de 1r i 2n de Batxillerat. Cal especificar-ne els noms i el curs i grup del qual en són representants
ORDRE DEL DIA: La vaga d’estudiants convocada per als dies xxx

 1. Característiques de la convocatòria: convoca la vaga el sindicat d’estudiants X, és d’àmbit (estatal, local, autonòmic...????) i hi estan convocats (tots els estudiants universitaris i de secundària..???). Les dates de la vaga són els dies xxx ; les mobilitzacions seran el proper xxx
 2. Les reivindicacions d’aquesta vaga són les que es detallen a continuació: 
 3. Un cop valorada la convocatòria, els delegats i subdelegats de 3r i 4t d’ESO i de 1r i 2n de Batxillerat procedeixen a votar el seguiment de la vaga els dies xxx  o el dia xxx, que és el de les mobilitzacions. El resultat de la votació és el següent: vots a favor x;vots en contra x; abstencions x. Així, doncs, s’acorda secundar aquesta vaga, en el ben entès que els alumnes que així ho desitgin podran assistir a classe amb normalitat. 
 4. El delegats nomenen els alumnes xxx de Batxillerat i xxx d’ESO com a representants del consell de delegats, els quals notificaran aquesta decisió a la directiva del centre.

Acta de la Reunió de delegats de 3r i 4t d'ESO. Desembre 2014ASSISTENTS: tots els delegats i subdelegats de 3r i 4t ESO, menys els de 4tD; l'alumne Pol Garcia, representant dels alumnes en el Consell Escolar; i la cap d’estudis
DATA: divendres, 5 de novembre de 2014 ( 1r trimestre), durant el pati dels grans
ORDRE DEL DIA: 


Informació de la cap d’estudis
 • Modificacions en el protocol en cas de vaga d’estudiants: en el passat consell escolar (2-12-14), es va acordar per unanimitat modificar el protocol que els alumnes han de seguir en cas de convocatòria de vaga d'estudiants. A partir d'ara, el consell de delegats haurà de prendre una decisió conjunta pel que fa al seguiment de la vaga. Els delegats s'hauran de reunir, votar i fer arribar un document únic a la directiva (el document pot ser l'acta de la reunió). Els canvis estan assenyalats en vermell a la pàgina sobre la vaga del blog de delegats.
Comentaris dels delegats de 3r 
 • Venda d’esmorzars pro viatge: els alumnes de 3r protesten perquè els alumnes de 4t van vendre esmorzar el dijous, que era el dia que ho feien ells. Els de 4t ho justifiquen dient que van vendre en el pis de dalt on no hi havia ningú de 3r oferint esmorzar, com fan ells tots els altres dies. La cap d’estudis proposa que els dijous venguin esmorzar els de 3r però que es comprometin a situar-se en els dos llocs previstos i la resta de dies els de 4t. Els alumnes hi estan d’acord. (En el moment de mantenir aquesta conversa, la cap d’estudis encara no sabia la decisió que van prendre els tutors de 4t amb la directora. Aquest acord pres a la reunió de delegats, doncs, no s’ha de tenir en compte.)  
 • 3r d’ESO: el llibre d’anglès és seu, no socialitzat, pregunten per què no hi poden escriure, seria més àgil fer els exercicis en el llibre mateix. La cap d’estudis els diu que això els ho explicarà millor la professora de l’àrea. 
 • Demanen tamborets nous a ViP perquè els que hi ha són molt incòmodes. La cap d’estudis comenta que això no és possible, que el departament d’educació envia mobiliari nou només quan en falta. 
 • Demanen sabó de mans als lavabos. 
 • Demanen papereres a tots els lavabos de les noies.
 • Demanen una xarxa per a la cistella de bàsquet.
Comentari dels delegats de 4t d'ESO
 • Cap
Problemes en els espais comuns i/o desperfectes en el mobiliari
 • L’aigua de les dutxes dels nois surt massa calenta.
 • En alguns lavabos de les noies falten pestells.
 • Les aixetes ragen massa i esquitxen.
 • La font del pati ara raja poc.
 • A 3r A la prestatgeria està malmesa.
 • A 3r B no hi ha la calefacció encesa.
Problemes amb els equips informàtics  
 • Els ordinadors de 4t A i 3r A no funcionen.
Propera reunió: dijous, 8 de gener de 2015

Acta de la reunió de delegats 1r i 2n d'ESO. Desembre 2014


ASSISTENTS: els delegats i subdelegats de 1r (menys els de 1r B) i 2n d’ESO i la cap d’estudis 
DATA: divendres, 5 de desembre de 2014 ( 1r trimestre), durant el primer pati
ORDRE DEL DIA: 


Comentaris dels alumnes de 1r d’ESO
 • Els de 1r demanen permís per anar a les taquilles també al 2n pati.
 • Voldrien participar més en les activitats del centre (per exemple, penjar la decoració de Nadal, anar de colònies...). 
 • Suggereixen que la decoració de Nadal de l’any que ve s’enganxi al vidre enlloc d’estar penjada, potser seria més pràctic. 
 • Volen anar a la biblioteca al 2n pati. Els companys de 2n expliquen que durant aquesta estona la biblioteca està ocupada.
 • Es queixen que els lavabos no estan prou nets i que hi ha xiclets enganxats sota les taules. La cap d’estudis suggereix que siguin els mateixos alumnes que, fent servir un paper, desenganxin i llencin els xiclets. Pel que fa als lavabos, els explica que cada dia es netegen. També recorda que és feina de tots mantenir net el centre; hi convivim molta gent durant moltes hores, a tots ens convé que l’institut sigui un lloc net i agradable. Com a delegats, han de procurar transmetre aquest missatge als companys. La cap d’estudis demana idees per conscienciar els alumnes de la importància de mantenir netes les instal·lacions (ho comentarem a la propera reunió de delegats) 
 • Els delegats de 1r D diuen que hi ha alumnes que fan molt d’enrenou entre classe i classe. La cap d’estudis recorda les normes de convivència. És un tema que han de tractar amb la tutora.
Comentaris dels alumnes de 2n d’ESO
 • De cara el curs que ve, tornen a proposar que les samarretes d’educació física siguin transpirables. 
 • Els de 2n D es queixen que hi ha alguns professors arriben tard, llavors allarguen la classe i no els deixen recollir 5’ abans per poder esmorzar i després gairebé no tenen temps d’anar al pati. 
 • Voldrien baixar al pati per a l’escala del fons.
 • Denuncien que hi ha nenes que, a l’hora del pati, es tanquen al lavabo i es fan fotos amb el mòbil. També es queixen que hi ha gent que esmorza a dins del lavabo, llavors la Marta els tanca abans d’hora i quan hi volen anar ja no hi són a temps.  
 • Els sembla que a l’aula de ViP fa olor de porro i es queixen de la mala olor dels vestidors dels nois. La cap d’estudis pensa que l’olor a ViP ha de ser d’algun material utilitzat a l’aula i no pas de porro. L’olor dels vestidors és normal, són molts adolescents junts i potser no tots són escrupolosos amb la higiene personal. 
 • De cara el curs que ve, proposen participar a La Marató, podrien fer manualitats i llavors vendre-les. 
 • Tornen a demanar paper de WC a dins del lavabo del pati. La cap d’estudis torna a recordar els motius pels quals es va posar a fora (els alumnes malmetien el paper)
Problemes en els espais comuns i/o desperfectes en el mobiliari
 • A 1r C hi fa molt de fred. 
 • A 1r A s’ha de canviar el paper de la pissarra 
 • A 1rD hi ha una finestra que costa molt d’obrir i tancar. 
 • A 2n A hi ha una finestra que no tanca bé i hi passa aire i fa fred 
 • Per una finestra del vestidors dels nois entra humitat. 
 • La font del pati ara raja poc. 
 • La cap d'estudis recorda que per avisar dels desperfectes a l'aula poden enviar un missatge a través del formulari que hi ha en el blog del consell de delegats.
Problemes amb els equips informàtics
 • El llapis de 1r C i 1r D no estan calibrats.
 • Falta el llapis digital de 2n C (ja l’han demanat)
 • A 2n C molt sovint no va internet 
 •  Si no funcionen els aparells informàtics, el tutor o ha d'enviar un correu electrònic a l'Ernesto Bibrian, el coordinador d'informàtica
Propera reunió: data i temes
 • Data: dijous, 8 de gener de 2015 
 • Temes pendents: pensar idees per conscienciar els alumnes de la importància de mantenir netes les instal·lacions.

dimarts, 2 de desembre de 2014

Modificacions a: en cas de vaga...

En el consell escolar d'avui dimarts 2 de desembre, s'ha acordat per unanimitat modificar el protocol que els alumnes han de seguir en cas de convocatòria de vaga d'estudiants. Els canvis els trobareu els assenyalats en vermell a la pàgina sobre la vaga d'aquest blog.

La modificació més important és que el consell de delegats haurà de prendre una decisió conjunta pel que fa al seguiment de la vaga. Els delegats s'hauran de reunir, votar i fer arribar un document únic a la directiva (el document pot ser l'acta de la reunió).