EL CONSELL ESCOLAR
Què és el consell escolar?  
És l'òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.


Qui en forma part? 
 • La directora
 • La cap d’estudis
 • Un representant de l’Ajuntament
 • 3 representants dels pares + 1 representant de l'AMPA 
 • 4 Representants dels alumnes
 • 8 representants dels professors
 • 1 representant del personal d’administració i serveis del centre
 • La secretària del centre, que actua com a secretària del Consell Escolar
Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys. 

Quina és la funció principal del consell escolar? 
El Consell Escolar participa en la presa de decisions relacionades amb el funcionament i l'organització del centre. Per exemple:

 • Revisa, aprova i després avalua el projecte educatiu i la programació general del centre (són documents que detallen com s'organitzarà el curs). Per exemple, el Consell Escolar ha d'aprovar les Normes de Convivència.
 • Revisa la gestió econòmica, o sigui, repassa si els comptes són correctes, si els diners es gasten convenientment, etc.
 • Intervé en l'aplicació de mesures disciplinàries. Per exemple, si la directiva considera que a un alumne se li ha d'obrir un expedient, el consell escolar ho ha d'aprovar.
 • Aprova el calendari de l'institut, les sortides i les activitats extraescolars. És a dir, per poder fer les excursions, el Consell Escolar ha de donar el vistiplau.
 • ...
Quan i on es reuneix el Consell Escolar? 
Tres vegades l'any (o alguna més, si es considera oportú). Les reunions són un dia a la tarda, de 17'30h a 19h (aproximadament). La trobada es fa l'institut mateix.

Trobareu més informació a la pàgina del Departament d'Educació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada