dimarts, 7 de juny de 2016

Reunió de delegats de Batxillerat. Juny 2016

ASSISTENTS: tots els delegats i subdelegats de 1r de batxillerat (els de 2n ja han acabat les classes) i la cap d’estudis.
DATA: dimarts, 7 de juny de 2015 ( 3r trimestre)

Comentaris de la cap d’estudis
 1. Agraïment de l’equip directiu: la cap d’estudis els agraeix la seva col·laboració i els felicita per la feina ben feta. El centre els regalarà una fotografia de grup de delegats com a record, la tindran el dia de l’entrega de notes.
 2. Agenda: els delegats trien la portada de l’agenda per al curs que ve, que més els agrada.
 3. Llibres biblioteca: han de recordar als seus companys que tornin a la biblioteca els llibres que han demanat en préstec.
Comentaris dels delegats
 1. Exàmens de batxibac: demanen més dies entre els exàmens del batxibac i els exàmens de suficiència. La cap d’estudis els diu que estem condicionats pel calendari escolar però que ja mirarem de solucionar-ho.
 2. Armari per als cascs de motos: demanen prestatges a les aules per poder-hi posar els cascos de moto

dijous, 2 de juny de 2016

Reunió de delegats de 3r i 4t d'ESO. Juny 2016

ASSISTENTS: els delegats i subdelegats de 3r i 4t d’ESO i la cap d’estudis. No assisteix a la reunió l’Emma Gallardo

DATA: dijous, 2 de juny de 2016 ( 3r trimestre), durant el primer pati

Comentaris de la cap d’estudis

 • Agraïment de l’equip directiu: la cap d’estudis els agraeix la seva col·laboració i els felicita per la feina ben feta. El centre els regalarà una fotografia de grup de delegats com a record, la tindran el dia de l’entrega de notes.
 • Agenda: els delegats trien la portada de l’agenda per al curs que ve, que més els agrada.
 • Llibres biblioteca: han de recordar als seus companys que tornin a la biblioteca els llibres que han demanat en préstec.
Comentaris dels alumnes de 3r i 4t d’ESO
 • Festa de final de curs de 4t: Tenim el guió i la llista de tasques pendents però els alumnes encara no tenen del tot clar qui se’n cuida de cada cosa. La cap d’estudis els donarà una còpia del document per tal que ho puguin concretar més. A 4t A algú ha robat part dels diners, hi ha indicis que ha estat un alumne/a de l’aula. La tutora i la cap d’estudis han fet les intervencions oportunes. Estem a l’espera de resoldre la qüestió aquesta mateixa setmana. Si no apareixen els diners, l’equip de tutors i la direcció decidirem quina mesura prendre.

Reunió de delegats de 1r i 2n d'ESO. Juny 2016


ASSISTENTS: els delegats i subdelegats de 1r i de 2n d’ESO i la cap d’estudis. No assisteixen a la reunió l’Anna Martorell de 1r D i en Miquel Royan de 1r B
DATA: dijous, 2 de juny de 2016 ( 3r trimestre), durant el primer pati

Comentaris de la cap d’estudis
 • Agraïment de l’equip directiu: la cap d’estudis els agraeix la seva col·laboració i els felicita per la feina ben feta. El centre els regalarà una fotografia de grup de delegats com a record, la tindran el dia de l’entrega de notes.
 • Agenda: els delegats trien la portada de l’agenda per al curs que ve, que més els agrada.
 • Llibres biblioteca: han de recordar als seus companys que tornin a la biblioteca els llibres que han demanat en préstec.
Comentaris dels alumnes de 1r i 2n d’ESO
 • Distribució aules: com que són molt sorollosos, proposen estar ubicats al pis de baix, més a prop del pati. La cap d’estudis els diu que és preferible que els alumnes petits estiguin a dalt, necessiten més control
 • Pati: tornen a demanar que els professors de guàrdia de pati arribin més puntuals, s’han d’esperar molt per les pilotes i no els queda temps per jugar.
 • Mal comportament a algunes classes: els delegats expliquen una vegada més que en unes determinades classes no es pot treballar bé, molts alumnes distorsiones i fan comentaris poc respectuosos i el/la professor/a és massa indulgent. La cap d’estudis els diu que ella mateixa i/o la directora ja ha parlat amb el professorat afectat. El que han de fer ells és estar per la feina i no seguir el joc als alumnes que no es comporten adequadament.
 • Internet i equipaments informàtics: es queixen que Internet no funciona bé, la Cap d’Estudis els explica que han de tenir paciència, els tècnics estan millorant la xarxa. També diuen que els costa molt enviar treballs al Moodle del centre, costa molt de penjar els arxius. Per altra banda, demanen més ratolins a l’aula d’informàtica.
 • Material: la pilota de futbol està molt desinflada. Encara no han posat els miralls que van demanar per als lavabos dels nois. La cadena del wc del lavabo dels nois està espatllada.