dijous, 13 de novembre de 2014

Destí viatge final de curs 2n Batxillerat

On vols anar de viatge de final de curs?  

Acta reunió delegats Batxillerat. Novembre 2014ASSISTENTS: tots els delegats de Batxillerat, la directora i la cap d'estudis
DATA: 13-11-14

 1. Comunicació entre els delegats i la directiva: comprovem que tothom estigui inclòs al grup whatsapp (falta només un alumne que ara mateix no té mòbil). 
 2. Blog del consell de delegats: al blog hi trobaran les actes de les reunions i altres informacions. Alguns delegats ja l’han mostrat als seus companys, d’altres encara no.
 3.  Dates del viatge de final de curs de 2n de batxillerat: la directora explica que tant a la reunió de direcció com a la d’equip docent, es va valorar la seva petició. Alguns arguments eren raonables, d’altres no tant però, finalment, com que no hi havia cap inconvenient de pes, els professors van acceptar el canvi de dates.  
 4. Vaga d'estudiants: la cap d’estudis recorda ràpidament el protocol que cal seguir en cas de vaga d'estudiants i torna a suggerir que, si hi ha convocada més d'una jornada de vaga i els alumnes decideixen fer-ne, és preferible només seguir-la un dia, el de les mobilitzacions. Tant la cap d’estudis com la directora insisteixen que cal pensar bé la decisió de fer-ne o no (cal valorar qui la convoca, el perquè, etc), una vaga no s'ha de convertir en uns dies de festa i prou. En el blog hi trobaran tota la informació referida a aquesta qüestió. La delegada de 2n A pregunta si s’ha de demanar permís a l’Ajuntament per organitzar alguna mobilització al poble. La directora i la cap d’estudis suggereixen que potser és millor que demanin assessorament a l’Associació d’Estudiants que convoqui la vaga.
 5.  Gran Recapte d'Aliments. Recordatori: poden fer-se voluntaris i/o portar aliments i deixar-los a les capses de l’entrada.  
 6. Eleccions al Consell Escolar: La directora explica què és el consell escolar i quines persones en formen part. Enguany hi ha eleccions però en el nostre institut encara no toca renovar els representants dels alumnes. En el blog hi ha un article amb informació sobre el tema.  
 7. Precs i preguntes. Recollida d’informació i propostes del diferents grups.
1r de Batxillerat
 • Hi ha alumnes que no volen anar a la sortida de BCN perquè és massa cara i perquè es torna massa tard i l’endemà hi ha classe. Pregunten si els alumnes que no hi van han de venir a classe i si podran anar a l’esquiada. La directora i la cap d’estudis confirmen que si no van a la sortida pedagògica tampoc podran anar a la lúdica i que aquell dia tenen l’obligació d’assistir a classe. 
 • Els de 1r B proposen instal·lar una màquina de refrescos i/o menjar. La directora els diu que ho comentarem a la reunió de direcció, tot i que troba que és molt millor portar esmorzar saludable de casa. Els delegats suggereixen que els alumnes de 4t podrien vendre ampolles d’aigua, sucs, entrepans petits i pomes. És una bona idea que la directiva farà arribar als tutors de 4t.  
 • Quan els pares venen a buscar els seus fills aparquen enmig de l’aparcament i destorben, els alumnes que van amb moto tenen dificultats per sortir. La directora demanarà a la policia local que hi posi ordre.
2n de Batxillerat
 • Els delegats de 2nC han obert una consulta virtual per decidir el destí del viatge de final de curs (Berlín o Amsterdam). Hi poden participar tots els alumnes de 2n, hi haurà temps per votar fins al 17 de novembre, l’enllaç a la consulta és al blog de 2nC però també estarà penjat al blog de delegats. També es farà una consulta a mà alçada a cada classe per corroborar-ne el resultat. Els delegats enviaran el resultat al grup de whatsapp per tal que la directiva estigui al cas de la decisió. Pel que fa a la destinació, sembla que alguns alumnes no volen anar als camps de concentració i pregunten si es podria fer una activitat alternativa. Aquesta qüestió l’han de parlar amb els tutors. Per últim, proposen fer festa el dia abans de sortir de viatge però se’ls diu que això no pot ser. 
 • Els delegats de 2n B comenten que hi ha alumnes que han demanat d’utilitzar el bus del Consell Comarcal però que els han dit que no hi ha places disponibles, tot i que en cada trajecte hi ha seients buits. Malgrat que aquesta sol·licitud l’han de fer les famílies, la directora farà una trucada al Consell Comarcal per aclarir-ho (dubta que es pugui resoldre, segurament ells tenen l’obligació de guardar les places demanades anteriorment).  
 • Els alumnes demanen que els professors concretin que entrarà als exàmens trimestrals abans d’aquest cap de setmana, que no s’avanci matèria fins just el dia abans. La directora els diu que enviarà un correu als professors per demanar-los-ho. Els delegats de 2n també proposen que el dia abans dels trimestals no es faci classe i se’ls diu que això no és possible. També demanen de poder venir disfressats als exàmens i se’ls dóna permís.  
 • Els mateixos alumnes valoren que el simulacre no va anar massa bé. Cal fer una sessió de tutoria per tornar-ho a explicar.
Problemes als espais i/o desperfectes  
 • Els alumnes que utilitzen el menjador es queixen de l’olor desagradable que fa, olor de tancat i de menjar. La directora els diu que hi ha poques aules disponibles, que és difícil canviar de classe. 
 • A 1r A hi fa molt de fred. A 2n C hi ha una finestra que no tanca bé i hi passa aire.
 • Moltes vegades no obren el lavabo 5 minuts abans de l’hora del pati tal i com vam acordar. Quan estires la cadena del lavabo de les noies no surt prou aigua. S’haurien de ventilar.

dissabte, 8 de novembre de 2014

Eleccions al consell escolar


Què és el consell escolar? És l'òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. 

Qui en forma part? Els membres del consell escolar del nostre centre són:
 • La directora: Teia Galí 
 • La cap d’estudis: Muntsa Tortós 
 • Un representant de l’Ajuntament: Joaquim Vancells
 • 3 representants dels pares: Eduard Sabaté i dues persones més que s'han d'escollir en aquestes eleccions
 • 1 representant de l'AMPA: Pedro Gutiérrez 
 • Representants dels alumnes: Ariadna Soley, Pol Garcia, Jonatan Romero, tots de 4t d'ESO 
 • 8 representants dels professors: Xavier Vilaseca, Isabel Camps, Vicenç Cara, Clàudia Àlvarez, Fina Guillén, Jaume Fernàndez i dos professors més que s'han de renovar.
 • 1 representant del personal d’administració i serveis del centre: Imma Colomé 
 • La secretària del centre, que actua com a secretària del Consell Escolar: Roser Roura
Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys. El curs escolar 2014-2015, el procés electoral s'inicia el 3 de novembre de 2014. En el nostre cas no s'han de renovar els alumnes, no fa 4 anys que en formen part.

Quina és la funció principal del consell escolar? El Consell Escolar participa en la presa de decisions relacionades amb el funcionament i l'organització del centre. Per exemple:
 • Revisa, aprova i després avalua el projecte educatiu i la programació general del centre. És a dir, revisa els documents que detallen què farem, quan i com durant el curs. 
 • Revisa la gestió econòmica, o sigui, repassa si els comptes són correctes, si els diners es gasten convenientment, etc.
 • Intervé en l'aplicació de mesures disciplinàries. Per exemple, si la directiva considera que a un alumne se li ha d'obrir un expedient, el consell escolar ho ha d'aprovar.
 • Dóna el vistiplau a la programació d'activitats escolars complementàries i d'activitats extraescolars. És a dir, que per poder fer les excursions i els viatges es necessita el permís del Consell Escolar.  
 • ...
Trobareu més informació a la pàgina del Departament d'Educació.

divendres, 7 de novembre de 2014

Acta de la reunió de delegats de 3r i 4t d'ESO. Novembre 2014
ASSISTENTS: Tots els delegats i subdelegats de 3r i 4t ESO, menys els de 4tD; l'alumne Pol Garcia, representant dels alumnes en el Consell Escolar; i la cap d’estudis  
DATA: dijous, 6 de novembre de 2014( 1r trimestre)

1. Comunicació entre els delegats i la directiva: repassem els alumnes que falten per enviar el seu mail. Decidim obrir un grup de whatsapp que només utilitzarem per qüestions relacionades amb l'institut i que afectin a la dinàmica de tota la classe (no el farem servir per preguntar què entra a l'examen o per enviar acudits, per exemple). Els membres del grup seran tots els delegats d'ESO, la directora, la cap d'estudis i tots els tutors que ho desitgin. La cap d'estudis demana als delegats que siguin respectuosos i que no facin difusió del número de telèfon dels professors que formen part del grup, si no és estrictament necessari.

2. Blog del consell de delegats: la cap d'estudis presenta el blog del consell de delegats i n'explica el contingut. Al blog, la cap d'estudis hi publicarà l'ordre del dia, les actes de les reunions de delegats i altres informacions d'interès (normativa vaga, dades sobre el consell escolar, enllaços útils, adreça de correu per comunicar desperfectes, etc.). Quan els delegats expliquin a la classe els temes tractats a aquestes reunions, poden fer servir el blog com a guia.

3. Vaga d'estudiants: la cap d'estudis repassa ràpidament el protocol que cal seguir en cas de vaga d'estudiants. Insisteix que cal pensar bé la decisió de fer-ne o no (cal valorar qui la convoca, el perquè, etc), una vaga no s'ha de convertir en uns dies de festa i prou. També torna a suggerir que, si hi ha convocada més d'una jornada de vaga i els alumnes decideixen fer-ne, és preferible només seguir-la un di, el de les mobilitzacions. També comenta que en el blog hi trobaran tota la informació referida a aquesta qüestió.

4. Gran Recapte d'Aliments: només s'esmenta aquest tema, no hi ha temps d'explicar-ho de manera detallada.

5. Programa Internet Segura: s'explica ràpidament que alguns alumnes de 3r rebran una formació sobre Seguretat a la Xarxa i després aniran a les classes de 1r d'ESO a explicar-ho. No hi ha temps per explicar de manera detallada aquest projecte.

6. Revisió de les funcions de Delegats: no se'n parla per manca de temps.

7. Eleccions al Consell Escolar: s'explica ràpidament què és el consell escolar i quines persones en formen part. Enguany hi ha eleccions però en el nostre institut encara no toca renovar els representants dels alumnes. Pròximament, en el blog hi haurà un article amb informació sobre el tema.

8. Informació Can Genís: la Noemí proposa als delegats la creació d'un grup de Facebook per tal de fer arribar tota la informació de Can Genís. També comenta que els dies 11 i 12 de desembre hi haurà la presentació del vídeo que van rodar el curs passat,

9. Precs i preguntes. Recollida d’informació i propostes del diferents grups: els de 3r no tenen comentaris per fer, només diuen que els dijous venen esmorzar per guanyar diners per al viatge a França. Els de 4t centren els seus comentaris en el seu de viatge.

· Activitats per recollir diners per al viatge de 4t:. Per una banda, tenen previst fer un musical. El volen estrenar al TMP, ja s'han informat dels requisits necessaris per demanar el local. Volen fer pagar 3 euros d'entrada però la cap d'estudis els comenta que és possible que l'Ajuntament no els deixi recaptar diners, la normativa diu que les entitats poden fer servir l'espai però sense guanys econòmics, cal aclarir-ho. Diuen que potser, enlloc d'una entrada, podrien vendre una panera a 3 euros el número. De moment, ja han començat els assajos, es trobem els dl, dt i dc a l'institut. La cap d'estudis els ofereix la col·laboració del centre pel que calgui. Per altra banda, també venen esmorzar els dimecres. Com que alguns dimecres n'han venut i d'altres no, la cap d'estudis suggereix que facin una llista única amb tots els alumnes de 4t que estan disposats a cuinar i després es reparteixin els dies, que facin un calendari que deixi clar quins dimecres toca a cadascú. Pregunten si seria possible vendre esmorzar un altre dia de la setmana, la cap d'estudis els suggereix esperar a finals del 1r trimestre per valorar si és convenient o no ampliar els dies i ells hi estan d'acord.

· Destinació del viatge de 4t: alguns alumnes van anar a l'agència de viatges a demanar informació perquè van entendre que ho havien de fer ells. Pregunten qui decideix la destinació. Els dic que la coordinadora pedagògica, la professora Victòria Ballabrera, recull tots els pressupostos. A la reunió de tutors traspassa la informació als tutors, tots junts valoren les alternatives i després presenten als alumnes les possibilitats existents.

Gran Recapte d'Aliments

28 i 29 de novembre de 2014
Fes-te voluntari!
Col·labora!
pots portar paquets de pasta, de llegums, llet...
i deixar-ho a les caixes de l'entrada


Acta de la reunió de delegats de 1r i 2n d'ESO


DATA: 6 de novembre de 2014
ASSISTENTS: tots els delegats i subdelegats de 1r i 2n ESO i la cap d'estudis

1. Comunicació entre els delegats i la directiva: repassem els alumnes que falten per enviar el seu mail. Decidim obrir un grup de whatsapp que només utilitzarem per qüestions relacionades amb l'institut i que afectin a la dinàmica de tota la classe (no el farem servir per preguntar què entra a l'examen o per enviar acudits, per exemple). Els membres del grup seran tots els delegats d'ESO (menys un delegat que no té mòbil), la directora, la cap d'estudis i tots els tutors que ho desitgin. La cap d'estudis demana als delegats que siguin respectuosos i que no facin difusió del número de telèfon dels professors que formen part del grup, si no és estrictament necessari. 

2. Blog del consell de delegats: la cap d'estudis presenta el blog del consell de delegats i n'explica el contingut. Al blog, la cap d'estudis hi publicarà l'ordre del dia, les actes de les reunions de delegats i altres informacions d'interès (normativa vaga, dades sobre el consell escolar, enllaços útils, adreça de correu per comunicar desperfectes, etc.). Quan els delegats expliquin a la classe els temes tractats a aquestes reunions, poden fer servir el blog com a guia. 

3. Vaga d'estudiants: tot i que els alumnes de 1r i 2n d'ESO no poden fer vaga perquè encara no tenen l'edat, la cap d'estudis els informa que en el blog hi trobaran tota la normativa referida a aquesta qüestió. 

4. Gran Recapte d'Aliments: no hi ha temps d'explicar-ho. 

5. Programa Internet Segura: no hi ha temps d'explicar aquest projecte. 

6. Revisió de les funcions de Delegats: no se'n parla per manca de temps. 

7. Eleccions al Consell Escolar: s'explica ràpidament què és el consell escolar i quines persones en formen part. Enguany hi ha eleccions però en el nostre institut encara no toca renovar els representants dels alumnes. Pròximament, en el blog hi haurà un article amb informació sobre el tema. 

8. Precs i preguntes. Recollida d’informació i propostes del diferents grups.  
1A: demanen permís per anar a les taquilles també al 2n pati. L'ordinador no funciona bé. Cal canviar el paper de la pissarra. Voldrien que a l'agenda hi hagués més espai per apuntar els deures.  

1B: la font del pati esquitxa.  

1D: demanen que en els lavabos del pati el paper de WC estigui a dins (la cap d'estudis explica les raons per les quals es va haver de col·locar a fora) i que s'arreglin les aixetes perquè esquitxen massa. Es queixen que els jugadors de futbol no respecten l'espai dels de bàsquet. Les noies diuen que voldrien jugar però que se'n desdiuen perquè els nois són massa agressius. Denuncien que els nois que juguen a voleibol tracten un alumne de la USEE amb molta desconsideració i falta de respecte, el maltracten. També comenten que hi ha gent que fa servir el mòbil a l'hora del pati.  

2A: voldrien baixar al pati per l'escala del final i demanen que durant l'estona d'esbarjo es pugui passar la "frontera" de la font. Proposen que quan s'hagin de renovar les samarretes d'educació física, es triï un model transpirable. Comenten que no entenen alguns aspectes de la normativa d'educació física.  

2C: la cortina està estripada, encara no s'ha arreglat. Falta el llapis de la pissarra digital. Necessiten un retolador de pissarra per apuntar deures, diuen que els professors, sense adonar-se'n, se'n porten el que hi ha al calaix de l'aula. La cap d'estudis diu a tots els delegats que en vagin a buscar un a consergeria i que el donin a l'alumne responsable d'apuntar coses a la pissarra, així no es perdrà.  

2D: el projector no funciona bé. Protesten perquè hi ha moltes nenes que a l'hora del pati es queden a dins dels lavabos i llavors la Marta els tanca i després ells no hi poden anar.

La cap d'estudis diu que per avisar dels desperfectes a l'aula (cortines estripades, per exemple) poden enviar un missatge a través del formulari que hi ha en el blog del consell de delegats. Si no funcionen els aparells informàtics, el tutor o ha d'enviar un correu electrònic a l'Ernesto Bibrian, el coordinador d'informàtica.

dimarts, 4 de novembre de 2014

Reunió de delegats de Batxillerat. Novembre 2014


CONSELL DE DELEGATS DE BATXILLERAT
REUNIÓ DE NOVEMBRE

DATA DE LA REUNIÓ:  dijous, 13 de novembre
HORA I LLOC: durant el pati, al menjador 
ORDRE DEL DIA:
 1. Revisió dels alumnes que han enviat el seu mail
 2. Repàs de la informació penjada al blog del Consell de Delegats
 3. Dates del viatge de final de curs de 2n de Batxillerat
 4. Vaga d'estudiants: motius per fer-ne o no fer-ne, protocol que cal seguir...
 5. Gran Recapte d'Aliments 28 i 29 novembre
 6. Eleccions al Consell Escolar
 7. Precs i preguntes

Reunió de delegats d' ESO. Novembre 2014


CONSELL DE DELEGATS D'ESO
REUNIÓ DE NOVEMBRE

DATA DE LA REUNIÓ:  dijous, 6 de novembre
HORA I LLOC:
 • 1r i 2n d'ESO: durant el primer pati, a l'aula magna
 • 3r i 4t d'ESO: durant el pati, al menjador 
ORDRE DEL DIA:
 1. Revisió dels alumnes que han enviat el seu mail. Possibilitat d'altres vies de comunicació (grup de whatsapp)
 2. El blog del Consell de Delegats
 3. Revisió de les funcions del delegat
 4. Vaga d'estudiants: motius per fer-ne o no fer-ne, protocol que cal seguir...
 5. Gran Recapte d'Aliments
 6. Programa Internet Segura de tu a tu
 7. Eleccions al Consell Escolar
 8. Precs i preguntes