dilluns, 20 d’octubre de 2014

Vaga d'estudiants 21, 22 i 23 d'octubre

El Sindicat d'Estudiants ha convocat una vaga per als dies 21, 22 i 23 d'octubre.

Els grups d'alumnes que han seguit el protocol i han comunicat la seva intenció de fer-ne a la directiva, 48 hores abans de l'inici de la vaga són:
 • Tots els 4t d'ESO
 • 3r D d'ESO
 • 1r C Batxillerat
La directiva suggereix que només en facin el dimecres 22 d'octubre que és el dia de la manifestació. A Girona està convocada a les 12h, a la plaça de la Constitució.

Els professors impartiran les classes amb normalitat als alumnes que assisteixin a classe. 

Els grups d'alumns que NO han presentat la carta a direcció o que ho han fet fora de termini, no tenen el vist i plau de la directiva. Tot i això,  és responsabilitat dels pares decidir si donen el permís per fer vaga o no.

diumenge, 19 d’octubre de 2014

No sé si fer vaga...Una vaga és una acció col·lectiva de pressió que busca aconseguir o recolzar determinades reivindicacions. A vegades és difícil decidir si fer-ne o no:

 1. Primer informeu-vos: qui la convoca? és una vaga de tot l'estat? és una vaga de tots els nivells educatius? s'hi impliquen pares i professors també? què es demana?...
 2. Parleu-ho a classe, penseu els pros i els contres de fer-ne i després decidiu: semblen justes les reivindicacions? val la pena perdre tantes classes? tenim alguna altra manera de protestar? serà una aturada efectiva?...
 3. Si esteu d'acord amb aquestes reivindicacions, participeu-hi, en teniu tot el dret. Però no us quedeu a casa, aneu a les concentracions o manifestacions, si n'hi ha. 
 4. Si no hi esteu d'acord, també teniu el dret de no fer-ne i assistir a classe amb normalitat.
I recordeu: una vaga NO és ni un temps de vacances ni un temps per avançar treballs endarrerits! No traieu importància a aquesta forma de protesta democràtica!

En cas de convocatòria de vaga d'estudiants...En cas de convocatòria de vaga:
 1. Els delegats o subdelegats han d'informar sobre els punts i accions reivindicatives als seus respectius grups. Després hi ha d'haver una votació per decidir la participació o no a la vaga.
 2. Dos dies abans del previst per a la vaga els delegats han de presentar a la direcció la relació nominal (nom, cognoms i signatura) de tots els alumnes del centre que pensen adherir-se a la vaga i un escrit explicatiu dels motius pels quals en volen fer.
 3. La direcció redactarà una carta per a les famílies informant que els alumnes han comunicat la intenció de fer vaga i han seguit el protocol establert. 
 4. Si hi ha molts de dies de vaga convocats, la direcció suggereix als alumnes de fer-ne només un (preferiblement el dia de les concentracions).
 5. Els pares, si donen el consentiment que el seu fill faci la vaga, han de tornar signat el justificant de falta d'assistència inclòs en l'esmentada carta. 
 6. Els alumnes que no desitgin secundar la vaga podran venir a classe. 
 7. Els professors impartiran la classe amb normalitat (avançant temari o repassant els continguts ja donats). Els alumnes que facin vaga hauran de demanar als companys que han vingut a classe els apunts, els exercicis o els deures encomanats.
 8. Si hi ha un examen previst per aquell dia, el professor pot decidir canviar-lo o no. Els alumnes han d'assumir les conseqüències de fer vaga

EL TEXT ÉS UN RESUM  MÉS INFORMACIÓ AQUÍdijous, 9 d’octubre de 2014

Avaries o desperfectes

No funciona la pantalla digital?  Les cortines estan estripades? Hi ha una finestra que no tanca? ...  Envieu un @ indicant l'aula on hi ha l'avaria o el desperfecte (feu servir el formulari d'aquest mateix bloc). 
L'institut és de tots. Cuidem-lo!

Acta reunió batxillerat. Octubre 2014

ASSISTENTS: Tots els delegats i subdelegats de 1r i 2n de Batxillerat, exceptuant l’Abril Pibernat i la Marina Sánchez, i la cap d’estudis
DATA: dijous, 9 d’octubre de 2014 (1r trimestre) 

ORDRE DEL DIA:
 1. Constitució del Consell de Delegats per al curs 2014-15. Es constitueix el consell de Delegats. Des de la direcció del centre, es recorda la importància del càrrec de delegat i se’ls felicita i se’ls valora pel fet de voler-ne ser. La cap d’estudis proposa obrir un grup de whatsApp per tal que la comunicació sigui més fluïda. Els delegats accepten la proposta. Per altra banda, els delegats han d’enviar un mail a l’adreça de l’institut dient el seu nom i a quin curs pertanyen per tenir totes les adreces dels delegats i subdelegats en una base de dades i poder-los fer arribar a traves de mail les informacions que arriben a l’institut que són per als estudiants. Es presenta el bloc del Consell de Delegats que té l’objectiu d’aglutinar totes les informacions relacionades amb la tasca dels delegats. En el bloc, per exemple, s’hi publicaran mensualment les actes de les reunions (a més de penjar-les a la pagina web). 
 2. Calendari de reunions: Les reunions es faran el segon dijous de cada mes a l’hora del pati, exceptuant el mes de febrer que serà el primer. 
 3. Lloc de reunió: al menjador 
 4. Revisió de la Documentació entregada: Es reparteixen els classificadors a tots els delegats. S’acorda guardar-lo a la classe i portar-lo sempre a la reunió de delegats. En el classificador hi ha: llistat de delegats i subdelegats de cada un dels grups; normativa del dret a la vaga; objectius i funcionament de l’assemblea de Delegats; funcions del delegat; resum breu dels Drets i Deures de l’Alumne. 
 5. Funcions del delegat i de l’assemblea de Delegats: No hi ha temps per parlar amb detall de les funcions del delegat, es posposa per a la reunió següent. 
 6. Foto dels Delegats: Es fa la foto oficial de l’assemblea de delegats de 1r i 2n de Batxillerat per penjar a la pàgina web de l’institut. 
 7. Recollida d’informació i propostes del diferents grups.
  • Instal·lacions i mobiliari: les cortines de 1r estan estripades o no n’hi ha. Se’ls diu que les estan arreglant. Per altra banda, s’han d’arreglar les aixetes dels lavabos perquè esquitxen massa. El subdelegat de 2n B proposa que s’instal·li aire condicionat o, si això no és possible, ventiladors a les aules. Fa molta calor i és difícil seguir la classe. La cap d’estudis proposa que per avisar dels desperfectes o dels equips informàtics que no funcionen, s’utilitzi el correu electrònic del bloc, així tot estarà centralitzat.
  • Lavabos: Tots els delegats proposen que els lavabos estiguin sempre oberts. La cap d’estudis comenta que per tal de mantenir l’ordre i evitar desperfectes és millor mantenir-los tancats. Els alumnes demanen si podríem obrir la porta dels lavabos 5’ abans que soni el timbre del pati, així potser es guanyaria temps i no hi hauria tanta cua.
  • Llibres de batxillerat: Falten alguns llibres, encara no han arribat a la Picking-Pack. La cap d’estudis els diu que ja hi està a sobre. Per altra banda, la professora Fina Guillén ha dit als alumnes de literatura catalana que tornin dos dels llibres encarregats però a la llibreria no els volen fer la devolució. La cap d’estudis aclarirà el tema amb la professora.
  • Vaga d’estudiants: Els delegats de 2n C pregunten per què els van donar el full de la vaga per als pares, si ells no l’havien sol·licitat. Se’ls explica que es tracta d’una confusió de consergeria. Els delegats de 1n B pregunten per què només se’ls deixa fer un dia de vaga. La cap d’estudis els aclareix que el centre proposa un dia perquè així ho van demanar els pares de batxillerat però només és una proposta, si hi ha algun alumne que vol fer tots els dies de vaga i els pares l’hi donen permís, pot fer-ho. La cap d’estudis aprofita per recordar el protocol que han de seguir quan hi ha convocada una vaga d’estudiants, si és que la volen secundar.
  • Dates viatge final de curs: els alumnes de 2n no estan d’acord amb les dates de viatge de final de curs que els professors hem decidit. No poden exposar els seus arguments per manca de temps. La cap d’estudis demana que facin arribar per escrit la seva argumentació amb una proposta de noves dates.

Delegats de 1r i 2n de Batxillerat. Curs 2014-2015


A la fotografia hi falta l'Abril i la Marina, que no han assistit a la primera reunió.


AULA
DELEGAT
SUBDELEGAT
1 BATX A
Jordi Bofill
Abril Pibernat
1 BATX B
Pol Nicolazzi
Marc Romero
1 BATX C
Bea Cambon
 Marina Sánchez
2 BATX A
Joan Regí
Aida Blanco
2 BATX B
Maria Novo
Arnau Policarp
2 BATX C
Jan Atienza
Isaac Blaya

divendres, 3 d’octubre de 2014

Acta reunió 3r i 4t d'ESO. Octubre 2014

ASSISTENTS: Tots els delegats i subdelegats de 3r i 4t ESO, els representants dels alumnes en el Consell Escolar i la cap d’estudis
DATA: dijous, 2 d’octubre de 2014 (1r trimestre)
ORDRE DEL DIA:

 1. Constitució del Consell de Delegats per al curs 2014-15. Es constitueix el consell de Delegats. Des de la direcció del centre, s’informa sobre el que comporta ser delegat, la responsabilitat i el fet que el delegat és el representant del curs. A la vegada se’ls felicita i se’ls valora pel fet de voler-ne ser i se’ls anima a treure’n el màxim de profit i d’aprenentatge (que en tindran). També s’ insisteix en què el delegat ha d’estar pendent del que passa a la classe i procurar que tot vagi bé. Qualsevol situació que els sembli preocupant ho poden posar en coneixement de la direcció del centre, a la Directora, Teia Galí o a la Cap d’estudis, Muntsa Tortós. Els delegats han d’enviar un mail a l’adreça de l’institut iesfredericmarti@xtec.cat dient el seu nom i a quin curs pertanyen per tenir totes les adreces dels delegats i subdelegats en una base de dades i poder-los fer arribar a traves de mail les informacions que arriben a l’institut que són per als estudiants.  
 2. Calendari de reunions Tots els primers dijous de cada mes a l’hora del primer pati, exceptuant el mes de febrer que serà el segon dijous (12-2-15).S’aixecarà acta d’aquestes reunions que es farà arribar als delegats i es penjarà a la pàgina web.  
 3. Lloc de reunió: avui l’hem feta a 3r A però la resta de dies serà al menjador. 
 4. Revisió de la Documentació entregada Es reparteixen els classificadors a tots els delegats. S’acorda guardar-lo a la classe i portar-lo sempre a la reunió de delegats. En el classificador hi ha els següents documents:Llistat de delegats i subdelegats de cada un dels grups, des de 1r d’ESO a 2n de Batxillerat; normativa del dret a la vaga; funcions del Delegat i de l’Assemblea de Delegat. El Decret de Drets i Deures es donarà a la propera reunió.  
 5. Funcions del delegat: Els alumnes fan una pluja d’idees sobre les funcions que ha de tenir un delegat. Queda pendent per a la propera reunió tornar a repassar els drets i deures dels delegats.  
 6. Objectius i funcionament de l’assemblea de Delegats: No hi ha temps per parlar de les funcions de l’Assemblea de Delegats, es posposa per a la reunió següent.  
 7. Foto dels Delegats: Es fa la foto oficial de l’assemblea de delegats de 3r i 4t d’ESO per penjar a la pàgina web de l’institut.  
 8. Precs i preguntes. Recollida d’informació i propostes del diferents grups. 
  • 3B Alguns alumnes tenen les taquilles massa lluny i a primera hora arriben molt just a classe. La tutora ja va demanar a la directiva si podien entrar per la porta principal però es va decidir que no: resultaria difícil controlar quins alumnes poden entrar i quins no i potser deixaria d’haver-hi l’ordre que hi ha ara. Els nois i noies afectats s’hauran d’afanyar.
  • 4A Es queixen que estan molt estrets a l’aula. En algunes optatives queden algunes taules buides que ocupen espai però a les altres hores la classe està molt atapeïda. Els comento que no hi ha cap aula alternativa, no tenim espais disponibles. Per altra banda, també es queixen que durant l’entrada i la sortida, al vestuari d’educació física hi coincideixen tres grups (batxillerat, 1r d’ESO i 4t). Hi ha massa gent i els falta espai. Potser convindria regular-ho, deixar molt clar a quina banda han de deixar les coses cadascun dels grups (sembla que en el de les noies hi ha rètols però en el dels nois no). Els dic que traslladaré la demanda al professorat d’educació física. 
  • 4D Demanen que si els professors movem les taules per fer les nostres reunions, després les tornem a posar a lloc 
  • Tots els 4ts Expliquen que cada dimecres a l’hora del pati, vendran esmorzar a 1 o 2 euros (coques, entrepans...). Ho faran per guanyar diners per al viatge. Ho coordina el professor Vicenç Cara. Demanen que els tutors de 3r ho expliquin a les seves classes. A més d’aquesta activitat, també estan pensant altres alternatives. La delegada de 4t C suggereix que pels volts de Nadal es podrien vendre Tortell de Reis o alguna altra cosa. Es podrien aprofitar les hores de tutoria o les classes d’aquella setmana on el professor no vulgui avançar matèria. També suggereix que es podria demanar als alumnes de l’optativa de cuina que col·laboressin. Quedem que aquest tema ho parlaran a les tutories.Tots els delegats Es queixen que sovint no se senten escoltats pels companys quan ells expliquen els acords del Consell de Delegats.

Delegats de 3r i 4t d'ESO. Curs 2014-2015


A més dels tres representants dels alumnes en el Consell Escolar, en Jonatan Romero, en Pol Garcia i l'Ariadna Soley, a la fotografia hi ha:AULA
DELEGAT
SUBDELEGAT
3 A
Hajar Belghazi
Ainara Gómez
3 B
Omar Bouttaouin
Gemma Pallissera
3 C
Paula Franco
Marc Pérez
3 D
Berta Gomes
Xicu Pérez
4 A
Queralt Blanch
Derar El Koumssi
4 B
Clàudia Cruz
Martí Cruañas
4 C
Aaron de la Torre
Maria Contreras
4 D
Inas Azyz
Paula Hernández

Acta reunió 1r i 2n ESO. Octubre 2014


 • ASSISTENTS: Tots els delegats i subdelegats de 1r i 2n ESO i la cap d’estudis
 •   DATA:  divendres, 3 d’octubre de 2014 (1r trimestre)
 •  ORDRE DEL DIA:
 1. Constitució del Consell de Delegats per al curs 2014-15.Es constitueix el consell de Delegats. Des de la direcció del centre, s’informa sobre el que comporta ser delegat, la responsabilitat i el fet que el delegat és el representant del curs. A la vegada se’ls felicita i se’ls valora pel fet de voler-ne ser i se’ls anima a treure’n el màxim de profit i d’aprenentatge (que en tindran).També s’ insisteix en què el delegat ha d’estar pendent del que passa a la classe i procurar que tot vagi bé. Qualsevol situació que els sembli preocupant ho poden posar en coneixement de la direcció del centre, a la Directora, Teia Galí o a la Cap d’estudis, Muntsa Tortós. Els delegats han d’enviar un mail a l’adreça de l’institut iesfredericmarti@xtec.cat dient el seu nom i a quin curs pertanyen per tenir totes les adreces dels delegats i subdelegats en una base de dades i poder-los fer arribar a traves de mail les informacions que arriben a l’institut que són per als estudiants. 
 2. Calendari de reunions: tots els primers dijous de cada mes a l’hora del pati (els de 1r i 2n, durant el primer pati), exceptuant el mes de febrer que serà el segon dijous (12-2-15).  
 3. Lloc de reunió: avui s’ha fet a 1r A però els altres dies es farà a l’aula magna
 4. Revisió de la Documentació entregada: Es reparteixen els classificadors a tots els delegats. S’acorda guardar-lo a la classe i portar-lo sempre a la reunió de delegats. En el classificador hi ha els següents documents: listat de delegats i subdelegats de cada un dels grups, des de 1r d’ESO a 2n de Batxillerat; normativa del dret a la vaga;objectius i funcionament de l’assemblea de Delegats;funcions del delegat. El Decret de Drets i Deures: es donarà a la propera reunió
 5. Funcions del delegat i objectius i funcionament de l’assemblea de Delegats: No hi ha temps per parlar de les funcions del delegat amb detall, es posposa per a la reunió següent
 6. Foto dels Delegats: Es fa la foto oficial de l’assemblea de delegats de 1r i 2n d’ESO per 
 7. Precs i preguntes. Recollida d’informació i propostes del diferents grups. No hi ha temps per recollir les propostes. Un cop acabada la reunió alguns delegats comenten:
  • 1C: cal canviar el ratolí i el teclat de l’aula, no funciona prou bé; 
  • 2C: la cortina està estripada;
  • 2D: Els retoladors no escriuen a la pissarra, com si s’hagués utilitzat algun producte inadequat. No hi ha cortines.