dijous, 2 de juny de 2016

Reunió de delegats de 3r i 4t d'ESO. Juny 2016

ASSISTENTS: els delegats i subdelegats de 3r i 4t d’ESO i la cap d’estudis. No assisteix a la reunió l’Emma Gallardo

DATA: dijous, 2 de juny de 2016 ( 3r trimestre), durant el primer pati

Comentaris de la cap d’estudis

  • Agraïment de l’equip directiu: la cap d’estudis els agraeix la seva col·laboració i els felicita per la feina ben feta. El centre els regalarà una fotografia de grup de delegats com a record, la tindran el dia de l’entrega de notes.
  • Agenda: els delegats trien la portada de l’agenda per al curs que ve, que més els agrada.
  • Llibres biblioteca: han de recordar als seus companys que tornin a la biblioteca els llibres que han demanat en préstec.
Comentaris dels alumnes de 3r i 4t d’ESO
  • Festa de final de curs de 4t: Tenim el guió i la llista de tasques pendents però els alumnes encara no tenen del tot clar qui se’n cuida de cada cosa. La cap d’estudis els donarà una còpia del document per tal que ho puguin concretar més. A 4t A algú ha robat part dels diners, hi ha indicis que ha estat un alumne/a de l’aula. La tutora i la cap d’estudis han fet les intervencions oportunes. Estem a l’espera de resoldre la qüestió aquesta mateixa setmana. Si no apareixen els diners, l’equip de tutors i la direcció decidirem quina mesura prendre.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada