dimarts, 10 d’octubre de 2017

Reunió de delegats. Octubre 2017

ASSISTENTS: els delegats de tots els cursos, la Noemí Adarnius de Can Genís i la cap d’estudis. NO assisteixen a la reunió: Unai Carmona i Abril Gutierrez de 1r E, Oriol Planas i Paula Sánchez de 2n D, Maria Dalmau i Nicky Mtnez de 2n A Batx, Oriol Portell de 2n C de Batx. En Xevi Gaviña i la Virgínia Gómez de 2n C han arribat amitja reunió.

DATA: 10 d’octubre de 2017

Informacions de la cap d’estudis

 1. Constitució del Consell de Delegats per al curs 2017-2018 : Es constitueix el consell de Delegats.. La direcció del centre els felicita per haver sortit escollits, un bon delegat és una persona responsable, compromesa, respectuosa, que procura propiciar la bona convivència entre tots els membres de la comunitat educativa. La cap d’estudis dona per descomptat que seran uns bons representants que sempre assistiran a les reunions i transmetran correctament la informació als companys.
 2. Revisió de la Documentació entregada: es comprova que tots els delegats tinguin el dossier, s’acorda guardar-lo a la classe i portar-lo sempre a la reunió de delegats. En el dossier hi ha els següents documents: llistat de delegats d’ESO i Batxillerat, calendari i lloc de reunions, Drets i deures i funcions dels delegats, objectius i funcions de l’assemblea de delegat, el protocol en cas de convocatòria de vaga (la setmana passada la cap d’estudis va passar per 3r i 4t i 1r de Batxillerat a explicar-ho), normativa bàsica i normativa del pati, de les sortides i de la biblioteca, el calendari general i full de registre
 3. Comunicació entre els delegats i la directiva: s’obre un grup de whatsapp que només s’utilitzarà per qüestions relacionades amb l'institut i que afectin la dinàmica de tota la classe. Els membres del grup seran: la directora, la cap d'estudis, les coordinadores d’ESO i Batxillerat i un delegat per cada nivell que es compromet a reenviar la informació a tots els altres delegats i/o als seus companys. La cap d'estudis demana als delegats que siguin respectuosos i que no facin difusió del número de telèfon dels professors que formen part del grup, si no és estrictament necessari.
 4. Blog del consell de delegats: Al blog, la cap d'estudis hi publica les actes de les reunions de delegats i altres informacions d'interès. Quan els delegats expliquin a la classe els temes tractats a aquestes reunions, poden fer servir el blog com a guia.
 5. Formació per als delegats: ( 12/12, 1r i 2n; 5/12 3r i 4t; i 19/12 1r de Batxillerat) els delegats rebran una formació sobre habilitats comunicatives i capacitat de lideratge. La sessió l’organitza l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament.
 6. Incidències informàtiques o desperfectes en el mobiliari: el tutor o els professors han de registrar la incidència a Ieducació i el responsable ho solucionarà el més aviat possible.
 7. Informació de Can Genís: la Noemí Adarnius es presenta i explica que en el carretó de Can Genís hi trobaran informació sobre les activitats que es fan a l’àrea de Joventut. Demana als delegats de 1r que facin arribar aquesta informació a la seu del carrer de Pals.
 8. Espais públics de davant de l’institut: la cap d’estudis els demana que siguin curosos i que no deixin embolcalls a terra quan surten a fora, a l’hora del pati. 
 9. Sortida del centre: la directiva demana als alumnes que quan surtin al migdia no es quedin just davant la porta del centre, s'han de dispersar per facilitar la sortida de tothom.
 10. Consulta de salut: la consulta de salut serà els dijous d’11-13h. Els alumnes poden anar a parlar amb la infermera per preguntar-li dubtes o comentar-li qualsevol cosa relacionada amb la salut. Si algun alumne de 1r de Batxillerat necessita la consulta pot comunicar-se amb ella a través del correu electrònic.
 11. Objectes perduts: a consergeria hi ha molts objectes perduts (roba, material escolar...). Si algú troba a faltar alguna cosa que ho demani a les conserges.
Comentaris dels alumnes 
 1. Edifici carrer de Pals: falten bancs al passadís, papereres a fora, penjadors a les classes, taquilles. La cap d’estudis els diu que tot està demanat. Diuen que les persines estan trencades i la cap d’estudis els explica que el propòsit és treure-les i posar-hi cortines. També demanen estanteries per posar els cascos i un aparcabicicletes. 
 2. Material i mobiliari: falta una estanteria per posar cascos a 2n B Batxillerat
 3. Agenda: als de 4t els agradaria que a l’agenda hi hagués més pàgines en blanc. Es tindrà en compte de cara a l’any que bé.
 4. Wifis: els alumnes de 4t es queixen que no acaba de funcionar bé.
 5. Anglès: pregunten com s’organitzen els nivells d’anglès a 3r d’ESO. La cap d’estudis els diu que parlin amb les professores de l’àrea. La cap d’estudis aprofita per dir que si tenen algun problema amb algun professor, primer han de parlar amb ell per mirar de resoldre’l

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada