dilluns, 12 de gener de 2015

Reunió de delegats de Batxillerat. Gener 2015


ASSISTENTS: tots els delegats i delegades de 2n de Batxillerat i la cap d'estudis.
DATA: dilluns, 12 de gener de 2014 

Informació de la cap d’estudis  
1.Delegats nous: Donem la benvinguda al Riqui Gordillo, el nou delegat de 1r A de Batxillerat. Per altra banda, en Jan Atienza i l’Isaac Blaya assisteixen a la reunió tot i que havien dimitit. Volen revocar la seva dimissió i sembla que la tutora i la resta de la classe hi estan d’acord. Demà, a l’hora de tutoria, ho acabaran de concretar. L’assistència com a delegats a la reunió d’avui, doncs, ha estat provisional.   

2. Temes pendents de la reunió anterior. Incidències a les instal·lacions (calefacció, falta de paper de mans al lavabo...): la persona que se’n cuida, la Roser Roura, ja està el cas i se n’ocupa; ja se’ls ha recordat a tots els professors que han de tancar les aules; els alumnes van queixar-se que no entenien les explicacions d’una assignatura i que no se’ls donava l’oportunitat de fer preguntes. La cap d’estudis ho ha parlat a la professora afectada però reitera als delegats que han de ser ells mateixos qui li ho han de comentar.


3.Convivència: la cap d’estudis recorda que al lavabo s’hi ha d’anar a l’hora del pati, els alumnes de Batxillerat hi van massa sovint entre classe i classe. També aprofiten l’estoneta de canvi de classe per utilitzar el mòbil. La cap d’estudis recorda la normativa del centre.


Comentaris dels alumnes

4. Treballs de recerca: Es mostren molt desconcertats per la puntuació dels treballs de recerca. Els sembla que no hi ha unanimitat a l’hora d’avaluar-los: hi ha tribunals que són molt estrictes amb l’ortografia, per exemple, i d’altres que són més permissius; hi ha tutors que donen molta importància a l’assistència i d’altres que puntuen molt alt el seguiment encara que l’alumne hagi faltat; hi ha persones que han treballat molt durant tot el curs i obtenen la mateixa nota que d’altres que l’han elaborat a última hora i de qualsevol manera... (en tots els casos esmenten el nom d’alumnes concrets). Demanen que els criteris d’avaluació estiguin molt més detallats i que els professors els apliquin de manera estricta i precisa.

La cap d’estudis explica que els criteris d’avaluació ja estan força detallats i que els professors mirem de ser equànimes però que sempre hi ha un cert grau de subjectivitat, per petit que sigui. (per exemple, un tutor pot puntuar un ítem amb 0’10 dècimes i un altre tutor amb 0’15, la línea és difusa). L’assistència a classe és obligatòria però a l’hora de puntuar el seguiment no es valora només això sinó la capacitat de treballar de manera autònoma. Així doncs, pot ser que un alumne hagi faltat a classe de manera injustificada però que hagi treballat molt a casa, i un altre alumne assisteixi sempre però no avanci i no faci la feina encomanada o sigui que tindrà més mala nota de seguiment. En tot cas, la cap d’estudis traslladarà la demanda dels alumnes a la directiva i a la coordinadora de batxillerat que valoraran la necessitat de precisar més aquests ítems d’avaluació.

Per altra banda, els alumnes tornen a reiterar que l'èxit del treball depèn en bona part del tutor que els toca. Hi ha tutors que deixen molta llibertat i d'altres que els estan més a sobre i els orienten més. També hi ha tutors que corregeixen totes les faltes d’ortografia i d’altres que només s’ho miren per sobre. A més, insisteixen que el canvi de tutor desorienta i fa anar malament.

La cap d’estudis insisteix que l’èxit o el fracàs del treball és bàsicament responsabilitat de l’alumne i no pas del tutor. És cert que hi ha diferents estils de professors però això no té perquè determinar el desenvolupament del treball. L’alumne ha d’aprendre a treballar de manera autònoma, la funció del tutor és orientar (ajudar l’alumne a concretar els objectius, suggerir línees de recerca, revisar el treball i comprovar que no hi hagin incongruències, etc.) però en cap cas és fer-li el treball. I és responsabilitat de l’alumne presentar els esborranys corregits, sense errors ortogràfics, no ha d’esperar que el tutor corregeixi el text com si la seva feina només fos aquesta. La cap d’estudis també els explica que hi ha hagut canvis de tutors per poder quadrar els horaris.

Per últim, els alumnes de primer estan amoïnats perquè pensen que un tutor no pot orientar bé un treball que no és de la seva especialitat. Tot que en treballs de temàtica molt específica s’ha assignat un tutor de l’especialitat (per exemple, tecnologia o ciències), la cap d’estudis assegura que un professor té prou experiència i recursos per poder orientar correctament qualsevol mena de recerca. També els explica els criteris que s’han fet servir per fer l’assignació d’alumnes a cada tutor (s’ha tingut en compte el rendiment acadèmic i el grup al qual pertanyen).

5. Quota per material: els alumnes pregunten a què es destinen els diners per a material, si sovint han de pagar dossiers. La cap d’estudis els explica que és per cobrir paper, fotocòpies i altres imprevistos que puguin sorgir (per exemple, si s’ha de cobrir el dèficit d’alguna sortida).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada