dilluns, 9 de febrer de 2015

Reunió de delegats de 3r i 4t d'ESO. Febrer 2015ASSISTENTS: tots els delegats i subdelegats de 3r i 4t ESO, l'alumne Pol Garcia, representant dels alumnes en el Consell Escolar, la cap d’estudis i la Noemí Adarnius de Can Genís. No ha assistit a la reunió la Clàudia Cruz de 4t B i la Paula Franco i en Marc Pérez de 3r C
DATA: dilluns, 9 de febrer de 2015 ( 2n trimestre), durant el segon pati
ORDRE DEL DIA:

Informació de la cap d’estudis

1. Informació de la Noemí Adarnius: Punt de salut cada dimecres de 17-20h assessoria de salut, és un servei confidencial i gratuït; cursos nous; presentació del vídeo “Tu què fas, tu què decideixes” el dia 20 de febrer.

2. Convocatòria de vaga d’estudiants: El 25 i 26 de febrer hi ha convocada una vaga d’estudiants. La cap d’estudis recorda als delegats el protocol que han de seguir si la volen secundar. Aquest protocol està explicat de manera detallada al blog de delegats. En Riqui Gordillo, el delegat de 1r A de Batx, es va comprometre a recollir informació (quins sindicats fan la convocatòria, què es reivindica, etc. ) i fer-la arribar per escrit als altres delegats de Batxillerat i de 3r i 4t d’ESO. Ja ho ha fet. Els delegats han de donar aquesta informació als seus companys d’aula, que hauran de votar si és oportú secundar la vaga o no. Els delegats escriuran el nom i cognoms i els NIF de tots els alumnes que s'hi volen adherir. El consell de delegats acorda reunir-se el dimecres 18 per votar, en nom de la seva classe, la decisió de fer-ne o no. El delegats redactaran l’acta de la reunió que faran arribar a direcció, independentment del resultat. A l'acta hi ha de constar: primer la data de la reunió i el nom dels assistents (especificant de quina classe en són delegats); a continuació, qui convoca la vaga, la data que es portarà a terme, els motius pels quals està convocada i el resultat la votació. S'ha d'entregar aquest document a direcció com a molt tard 48 hores abans del dia de la convocatòria, és a dir, el dia 20 a última hora o el dia 23 a primera hora del matí.

3. Boicot a les proves de competències bàsiques: La cap d’estudis està al cas de la proposta d’alguns sindicats d’estudiants de boicotejar els CCBB. Comenta que alguna de la informació donada és errònia (no es penalitzen els centres amb pitjors resultats i els professors poden utilitzar la nota per avaluar l’àrea). Comunica als alumnes que la directora i ella mateixa passaran per les classes de 4t a explicar-ho.

4. Concurs fotogràfic Un món de lectors: per Sant Jordi organitzem el concurs fotogràfic Un món de lectors subvencionat per l’AMPA. La cap d’estudis proposa als delegats que formin part del jurat, juntament amb els membres de l’AMPA. Han de triar un delegat representant d’ESO i un altre de Batxillerat. Els delegats no podran participar en el concurs. Com que molts volen ser jurat es fa un sorteig, la guanyadora és l’Ainoa Gómez de 3r A.

5. Agendes: dijous passat la cap d’estudis va enviar als delegats l’enquesta sobre l’agenda de l’empresa on l’encarreguem. A l’hora de tutoria, els alumnes hauran de fer la valoració de l’agenda i proposar millores, si s’escau. La cap d’estudis dóna als delegats un full per fer aquesta valoració que hauran d’omplir i retornar quan ho tinguin fet (a la propera reunió de delegats, com a màxim).
Comentaris dels delegats

Comentari dels alumnes: No n’hi ha

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada