dilluns, 8 de juny de 2015

Reunió de delegats de 1r i 2n d'ESO. Juny 2015


ASSISTENTS: els delegats i subdelegats de 1r i de 2n d’ESO i la cap d’estudis. 
DATA: dijous, 4 de juny de 2015 ( 3r trimestre), durant el primer pati 
ORDRE DEL DIA:
Comentaris de la cap d’estudis

  1. Agraïment de l’equip directiu: la cap d’estudis els agraeix la seva col·laboració. Reitera que ser delegat és una responsabilitat molt gran, que és important el seu paper perquè són l’enllaç entre els alumnes i l’equip directiu i la resta del professorat. La cap d’estudis els regala una fotografia de grup de delegats com a record.
  2. Valoració de la seva tasca com a delegats: la cap d’estudis demana que facin una valoració de la seva tasca com a delegats. En general, ho valoren positivament però tots coincideixen que no se senten massa valorats a l’aula, els fa l’efecte que els seus companys no els escolten prou. La cap d’estudis els diu que en parlarà amb els tutors per tal de solucionar-ho de cara el curs que ve.
  3. Agenda: la cap d’estudis explica que en el prototip de l’agenda que van triar hi ha moltíssimes errades d’ortografia. Si ho solucionen, contractarem aquesta empresa però si no ho arreglen, farem la comanda de l’Agenda de la Terra, com aquest any.
Comentaris dels alumnes de 1r i 2n d’ESO
  1. Taules: es queixen que en algunes taules hi ha guixades, insults i símbols nazis.
  2. Canvis de grup: els delegats de 2n demanen que a l’hora de passar a 3r es deixin els grups tal i com estan, que només es facin canvis puntuals. La cap d’estudis diu que es tindrà en compte la seva sol·licitud però que això ho han de decidir els professors.
  3. Proposta d’activitat a l’hora del pati: suggereixin que un cop de tant en tant hi hagi classe de zumba a l’hora del pati.
  4. Pati: tornen a demanar que quedi clar quina és la taula de ping-pong de 1r i quina de 2n. La cap d’estudis diu que no es farà aquesta distinció perquè els alumnes de 1r que hi juguen són poquíssim, el que han de fer és aprendre a organitzar-se per jugar..
  5. Mal comportament a 1r: els delegats expliquen una vegada més que en una determinada classe no es pot treballar bé, molts alumnes distorsiones i fan comentaris poc respectuosos i el/la professor/a és massa indulgent. La cap d’estudis els diu que la directora ja ha parlat amb el professorat afectat i que el que han de fer ells és estar per la feina i no seguir el joc als alumnes que no es comporten adequadament.
  6. Ordinadors: als carros de 1r falten alguns ordinadors. La cap d’estudis els diu que potser s’estan reparant. El professor ho ha de comunicar al coordinador d’informàtica.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada