dijous, 1 d’octubre de 2015

Reunió de delegats d'ESO. Octubre 2015

 • ASSISTENTS: els delegats i subdelegats d’ESO i la cap d’estudis
 • DATA: dijous 1 d’octubre de 2015 ( 1r trimestre). Els de 1r i 2n s’han reunit a les 10’15 i els de 3r i 4t a les 11h (hora dels seus respectius patis)
 • ORDRE DEL DIA:
Informacions de la cap d’estudis 
 1. Constitució del Consell de Delegats per al curs 2015-2016: Es constitueix el consell de Delegats. Des de la direcció del centre, s’informa sobre el que comporta ser delegat, la responsabilitat i el fet que el delegat és el representant del curs. A la vegada se’ls felicita i se’ls valora pel fet de voler-ne ser i se’ls anima a treure’n el màxim de profit i d’aprenentatge.També s’insisteix en què el delegat ha d’estar pendent del que passa a la classe i procurar que tot vagi bé. Qualsevol situació que els sembli preocupant ho poden posar en coneixement de la direcció del centre, a la Directora, Teia Galí o a la Cap d’estudis, Muntsa Tortós. 
 2. Calendari de reunions: ESO tots els primers dijous de cada mes, a l’hora del; Batxillera tots els primers dimarts de cada mes, a l’hora del pati.
 3. Lloc de reunió: 1r i 2n d’ESO a l'aula de 1r A. A partir de la següent reunió es farà a la cuina; 3r i 4t d’ESO a aula de 4t A; 1r i 2n Batxillerat a aula de 1r C de Batxillerat
 4. Comunicació entre els delegats i la directiva: Els delegats han d’enviar un mail a l’adreça de l’institut iesfredericmarti@xtec.cat dient el seu nom i a quin curs pertanyen per tenir totes les adreces dels delegats i subdelegats en una base de dades i poder-los fer arribar a traves de mail les informacions que arriben a l’institut que són per als estudiants. Per altra banda, s’obre un grup de whatsapp que només s’utilitzarà per qüestions relacionades amb l'institut i que afectin a la dinàmica de tota la classe (no es farà servir per preguntar què entra a l'examen o per enviar acudits, per exemple). Els membres del grup seran tots els delegats d'ESO, la directora, la cap d'estudis i tots els tutors que ho desitgin. La cap d'estudis demana als delegats que siguin respectuosos i que no facin difusió del número de telèfon dels professors que formen part del grup, si no és estrictament necessari.
 5. Blog del consell de delegats: La cap d'estudis explica per sobre el contingut del blog de delegats. Al blog, la cap d'estudis hi publica les actes de les reunions de delegats i altres informacions d'interès (normativa vaga, dades sobre el consell escolar, enllaços útils, etc.). Quan els delegats expliquin a la classe els temes tractats a aquestes reunions, poden fer servir el blog com a guia.
 6. Revisió de la Documentació entregada: es reparteixen els classificadors a tots els delegats. S’acorda guardar-lo a la classe i portar-lo sempre a la reunió de delegats. En el classificador hi ha els següents documents: Objectius i funcionament de l’assemblea de Delegats; funcions del delegat; normativa del dret a la vaga; decret de Drets i Deures. El llistat de delegats i subdelegats de cada un dels grups, des de 1r d’ESO a 2n de Batxillerat es donarà a la propera reunió.
 7. Foto dels Delegats: es fa la foto oficial de l’assemblea de delegats per penjar al blog i a la pàgina web de l’institut.
Comentaris dels alumnes de 1r i 2n
 1. Propostes: No hi ha temps per recollir les seves propostes, queda pendent per a la propera reunió.
Comentaris dels alumnes de 3r i 4t
 1. Embús d’alumnes: a l’hora d’entrar i sortir es produeixen “taps” a la porta de la biblioteca. La cap d’estudis explica que enguany hi ha molts més alumnes, que per l’altra porta també hi entra molta gent. Ens assegurarem que estiguin els dos batents oberts perquè sigui més fàcil la circulació
 2. Viatge de 4t: manifesten que volen anar a Mallorca. La cap d’estudis els diu que, de moment, hi ha tres propostes embastades sobre la taula però no els dóna cap més detall, els tutors ja els informaran tan punt tinguin totes les dades (preus, activitats...)
 3. Problemes amb els espais i/o mobiliari: a 4t Cs’ha de collar la lleixa a la paret; a 3r D hi ha un fluorescent a punt de caure i a 3r A hi ha una lleixa trencada

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada