divendres, 3 d’octubre de 2014

Acta reunió 1r i 2n ESO. Octubre 2014


 • ASSISTENTS: Tots els delegats i subdelegats de 1r i 2n ESO i la cap d’estudis
 •   DATA:  divendres, 3 d’octubre de 2014 (1r trimestre)
 •  ORDRE DEL DIA:
 1. Constitució del Consell de Delegats per al curs 2014-15.Es constitueix el consell de Delegats. Des de la direcció del centre, s’informa sobre el que comporta ser delegat, la responsabilitat i el fet que el delegat és el representant del curs. A la vegada se’ls felicita i se’ls valora pel fet de voler-ne ser i se’ls anima a treure’n el màxim de profit i d’aprenentatge (que en tindran).També s’ insisteix en què el delegat ha d’estar pendent del que passa a la classe i procurar que tot vagi bé. Qualsevol situació que els sembli preocupant ho poden posar en coneixement de la direcció del centre, a la Directora, Teia Galí o a la Cap d’estudis, Muntsa Tortós. Els delegats han d’enviar un mail a l’adreça de l’institut iesfredericmarti@xtec.cat dient el seu nom i a quin curs pertanyen per tenir totes les adreces dels delegats i subdelegats en una base de dades i poder-los fer arribar a traves de mail les informacions que arriben a l’institut que són per als estudiants. 
 2. Calendari de reunions: tots els primers dijous de cada mes a l’hora del pati (els de 1r i 2n, durant el primer pati), exceptuant el mes de febrer que serà el segon dijous (12-2-15).  
 3. Lloc de reunió: avui s’ha fet a 1r A però els altres dies es farà a l’aula magna
 4. Revisió de la Documentació entregada: Es reparteixen els classificadors a tots els delegats. S’acorda guardar-lo a la classe i portar-lo sempre a la reunió de delegats. En el classificador hi ha els següents documents: listat de delegats i subdelegats de cada un dels grups, des de 1r d’ESO a 2n de Batxillerat; normativa del dret a la vaga;objectius i funcionament de l’assemblea de Delegats;funcions del delegat. El Decret de Drets i Deures: es donarà a la propera reunió
 5. Funcions del delegat i objectius i funcionament de l’assemblea de Delegats: No hi ha temps per parlar de les funcions del delegat amb detall, es posposa per a la reunió següent
 6. Foto dels Delegats: Es fa la foto oficial de l’assemblea de delegats de 1r i 2n d’ESO per 
 7. Precs i preguntes. Recollida d’informació i propostes del diferents grups. No hi ha temps per recollir les propostes. Un cop acabada la reunió alguns delegats comenten:
  • 1C: cal canviar el ratolí i el teclat de l’aula, no funciona prou bé; 
  • 2C: la cortina està estripada;
  • 2D: Els retoladors no escriuen a la pissarra, com si s’hagués utilitzat algun producte inadequat. No hi ha cortines.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada