divendres, 3 d’octubre de 2014

Acta reunió 3r i 4t d'ESO. Octubre 2014

ASSISTENTS: Tots els delegats i subdelegats de 3r i 4t ESO, els representants dels alumnes en el Consell Escolar i la cap d’estudis
DATA: dijous, 2 d’octubre de 2014 (1r trimestre)
ORDRE DEL DIA:

 1. Constitució del Consell de Delegats per al curs 2014-15. Es constitueix el consell de Delegats. Des de la direcció del centre, s’informa sobre el que comporta ser delegat, la responsabilitat i el fet que el delegat és el representant del curs. A la vegada se’ls felicita i se’ls valora pel fet de voler-ne ser i se’ls anima a treure’n el màxim de profit i d’aprenentatge (que en tindran). També s’ insisteix en què el delegat ha d’estar pendent del que passa a la classe i procurar que tot vagi bé. Qualsevol situació que els sembli preocupant ho poden posar en coneixement de la direcció del centre, a la Directora, Teia Galí o a la Cap d’estudis, Muntsa Tortós. Els delegats han d’enviar un mail a l’adreça de l’institut iesfredericmarti@xtec.cat dient el seu nom i a quin curs pertanyen per tenir totes les adreces dels delegats i subdelegats en una base de dades i poder-los fer arribar a traves de mail les informacions que arriben a l’institut que són per als estudiants.  
 2. Calendari de reunions Tots els primers dijous de cada mes a l’hora del primer pati, exceptuant el mes de febrer que serà el segon dijous (12-2-15).S’aixecarà acta d’aquestes reunions que es farà arribar als delegats i es penjarà a la pàgina web.  
 3. Lloc de reunió: avui l’hem feta a 3r A però la resta de dies serà al menjador. 
 4. Revisió de la Documentació entregada Es reparteixen els classificadors a tots els delegats. S’acorda guardar-lo a la classe i portar-lo sempre a la reunió de delegats. En el classificador hi ha els següents documents:Llistat de delegats i subdelegats de cada un dels grups, des de 1r d’ESO a 2n de Batxillerat; normativa del dret a la vaga; funcions del Delegat i de l’Assemblea de Delegat. El Decret de Drets i Deures es donarà a la propera reunió.  
 5. Funcions del delegat: Els alumnes fan una pluja d’idees sobre les funcions que ha de tenir un delegat. Queda pendent per a la propera reunió tornar a repassar els drets i deures dels delegats.  
 6. Objectius i funcionament de l’assemblea de Delegats: No hi ha temps per parlar de les funcions de l’Assemblea de Delegats, es posposa per a la reunió següent.  
 7. Foto dels Delegats: Es fa la foto oficial de l’assemblea de delegats de 3r i 4t d’ESO per penjar a la pàgina web de l’institut.  
 8. Precs i preguntes. Recollida d’informació i propostes del diferents grups. 
  • 3B Alguns alumnes tenen les taquilles massa lluny i a primera hora arriben molt just a classe. La tutora ja va demanar a la directiva si podien entrar per la porta principal però es va decidir que no: resultaria difícil controlar quins alumnes poden entrar i quins no i potser deixaria d’haver-hi l’ordre que hi ha ara. Els nois i noies afectats s’hauran d’afanyar.
  • 4A Es queixen que estan molt estrets a l’aula. En algunes optatives queden algunes taules buides que ocupen espai però a les altres hores la classe està molt atapeïda. Els comento que no hi ha cap aula alternativa, no tenim espais disponibles. Per altra banda, també es queixen que durant l’entrada i la sortida, al vestuari d’educació física hi coincideixen tres grups (batxillerat, 1r d’ESO i 4t). Hi ha massa gent i els falta espai. Potser convindria regular-ho, deixar molt clar a quina banda han de deixar les coses cadascun dels grups (sembla que en el de les noies hi ha rètols però en el dels nois no). Els dic que traslladaré la demanda al professorat d’educació física. 
  • 4D Demanen que si els professors movem les taules per fer les nostres reunions, després les tornem a posar a lloc 
  • Tots els 4ts Expliquen que cada dimecres a l’hora del pati, vendran esmorzar a 1 o 2 euros (coques, entrepans...). Ho faran per guanyar diners per al viatge. Ho coordina el professor Vicenç Cara. Demanen que els tutors de 3r ho expliquin a les seves classes. A més d’aquesta activitat, també estan pensant altres alternatives. La delegada de 4t C suggereix que pels volts de Nadal es podrien vendre Tortell de Reis o alguna altra cosa. Es podrien aprofitar les hores de tutoria o les classes d’aquella setmana on el professor no vulgui avançar matèria. També suggereix que es podria demanar als alumnes de l’optativa de cuina que col·laboressin. Quedem que aquest tema ho parlaran a les tutories.Tots els delegats Es queixen que sovint no se senten escoltats pels companys quan ells expliquen els acords del Consell de Delegats.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada