dijous, 9 d’octubre de 2014

Acta reunió batxillerat. Octubre 2014

ASSISTENTS: Tots els delegats i subdelegats de 1r i 2n de Batxillerat, exceptuant l’Abril Pibernat i la Marina Sánchez, i la cap d’estudis
DATA: dijous, 9 d’octubre de 2014 (1r trimestre) 

ORDRE DEL DIA:
 1. Constitució del Consell de Delegats per al curs 2014-15. Es constitueix el consell de Delegats. Des de la direcció del centre, es recorda la importància del càrrec de delegat i se’ls felicita i se’ls valora pel fet de voler-ne ser. La cap d’estudis proposa obrir un grup de whatsApp per tal que la comunicació sigui més fluïda. Els delegats accepten la proposta. Per altra banda, els delegats han d’enviar un mail a l’adreça de l’institut dient el seu nom i a quin curs pertanyen per tenir totes les adreces dels delegats i subdelegats en una base de dades i poder-los fer arribar a traves de mail les informacions que arriben a l’institut que són per als estudiants. Es presenta el bloc del Consell de Delegats que té l’objectiu d’aglutinar totes les informacions relacionades amb la tasca dels delegats. En el bloc, per exemple, s’hi publicaran mensualment les actes de les reunions (a més de penjar-les a la pagina web). 
 2. Calendari de reunions: Les reunions es faran el segon dijous de cada mes a l’hora del pati, exceptuant el mes de febrer que serà el primer. 
 3. Lloc de reunió: al menjador 
 4. Revisió de la Documentació entregada: Es reparteixen els classificadors a tots els delegats. S’acorda guardar-lo a la classe i portar-lo sempre a la reunió de delegats. En el classificador hi ha: llistat de delegats i subdelegats de cada un dels grups; normativa del dret a la vaga; objectius i funcionament de l’assemblea de Delegats; funcions del delegat; resum breu dels Drets i Deures de l’Alumne. 
 5. Funcions del delegat i de l’assemblea de Delegats: No hi ha temps per parlar amb detall de les funcions del delegat, es posposa per a la reunió següent. 
 6. Foto dels Delegats: Es fa la foto oficial de l’assemblea de delegats de 1r i 2n de Batxillerat per penjar a la pàgina web de l’institut. 
 7. Recollida d’informació i propostes del diferents grups.
  • Instal·lacions i mobiliari: les cortines de 1r estan estripades o no n’hi ha. Se’ls diu que les estan arreglant. Per altra banda, s’han d’arreglar les aixetes dels lavabos perquè esquitxen massa. El subdelegat de 2n B proposa que s’instal·li aire condicionat o, si això no és possible, ventiladors a les aules. Fa molta calor i és difícil seguir la classe. La cap d’estudis proposa que per avisar dels desperfectes o dels equips informàtics que no funcionen, s’utilitzi el correu electrònic del bloc, així tot estarà centralitzat.
  • Lavabos: Tots els delegats proposen que els lavabos estiguin sempre oberts. La cap d’estudis comenta que per tal de mantenir l’ordre i evitar desperfectes és millor mantenir-los tancats. Els alumnes demanen si podríem obrir la porta dels lavabos 5’ abans que soni el timbre del pati, així potser es guanyaria temps i no hi hauria tanta cua.
  • Llibres de batxillerat: Falten alguns llibres, encara no han arribat a la Picking-Pack. La cap d’estudis els diu que ja hi està a sobre. Per altra banda, la professora Fina Guillén ha dit als alumnes de literatura catalana que tornin dos dels llibres encarregats però a la llibreria no els volen fer la devolució. La cap d’estudis aclarirà el tema amb la professora.
  • Vaga d’estudiants: Els delegats de 2n C pregunten per què els van donar el full de la vaga per als pares, si ells no l’havien sol·licitat. Se’ls explica que es tracta d’una confusió de consergeria. Els delegats de 1n B pregunten per què només se’ls deixa fer un dia de vaga. La cap d’estudis els aclareix que el centre proposa un dia perquè així ho van demanar els pares de batxillerat però només és una proposta, si hi ha algun alumne que vol fer tots els dies de vaga i els pares l’hi donen permís, pot fer-ho. La cap d’estudis aprofita per recordar el protocol que han de seguir quan hi ha convocada una vaga d’estudiants, si és que la volen secundar.
  • Dates viatge final de curs: els alumnes de 2n no estan d’acord amb les dates de viatge de final de curs que els professors hem decidit. No poden exposar els seus arguments per manca de temps. La cap d’estudis demana que facin arribar per escrit la seva argumentació amb una proposta de noves dates.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada