divendres, 7 de novembre de 2014

Acta de la reunió de delegats de 1r i 2n d'ESO


DATA: 6 de novembre de 2014
ASSISTENTS: tots els delegats i subdelegats de 1r i 2n ESO i la cap d'estudis

1. Comunicació entre els delegats i la directiva: repassem els alumnes que falten per enviar el seu mail. Decidim obrir un grup de whatsapp que només utilitzarem per qüestions relacionades amb l'institut i que afectin a la dinàmica de tota la classe (no el farem servir per preguntar què entra a l'examen o per enviar acudits, per exemple). Els membres del grup seran tots els delegats d'ESO (menys un delegat que no té mòbil), la directora, la cap d'estudis i tots els tutors que ho desitgin. La cap d'estudis demana als delegats que siguin respectuosos i que no facin difusió del número de telèfon dels professors que formen part del grup, si no és estrictament necessari. 

2. Blog del consell de delegats: la cap d'estudis presenta el blog del consell de delegats i n'explica el contingut. Al blog, la cap d'estudis hi publicarà l'ordre del dia, les actes de les reunions de delegats i altres informacions d'interès (normativa vaga, dades sobre el consell escolar, enllaços útils, adreça de correu per comunicar desperfectes, etc.). Quan els delegats expliquin a la classe els temes tractats a aquestes reunions, poden fer servir el blog com a guia. 

3. Vaga d'estudiants: tot i que els alumnes de 1r i 2n d'ESO no poden fer vaga perquè encara no tenen l'edat, la cap d'estudis els informa que en el blog hi trobaran tota la normativa referida a aquesta qüestió. 

4. Gran Recapte d'Aliments: no hi ha temps d'explicar-ho. 

5. Programa Internet Segura: no hi ha temps d'explicar aquest projecte. 

6. Revisió de les funcions de Delegats: no se'n parla per manca de temps. 

7. Eleccions al Consell Escolar: s'explica ràpidament què és el consell escolar i quines persones en formen part. Enguany hi ha eleccions però en el nostre institut encara no toca renovar els representants dels alumnes. Pròximament, en el blog hi haurà un article amb informació sobre el tema. 

8. Precs i preguntes. Recollida d’informació i propostes del diferents grups.  
1A: demanen permís per anar a les taquilles també al 2n pati. L'ordinador no funciona bé. Cal canviar el paper de la pissarra. Voldrien que a l'agenda hi hagués més espai per apuntar els deures.  

1B: la font del pati esquitxa.  

1D: demanen que en els lavabos del pati el paper de WC estigui a dins (la cap d'estudis explica les raons per les quals es va haver de col·locar a fora) i que s'arreglin les aixetes perquè esquitxen massa. Es queixen que els jugadors de futbol no respecten l'espai dels de bàsquet. Les noies diuen que voldrien jugar però que se'n desdiuen perquè els nois són massa agressius. Denuncien que els nois que juguen a voleibol tracten un alumne de la USEE amb molta desconsideració i falta de respecte, el maltracten. També comenten que hi ha gent que fa servir el mòbil a l'hora del pati.  

2A: voldrien baixar al pati per l'escala del final i demanen que durant l'estona d'esbarjo es pugui passar la "frontera" de la font. Proposen que quan s'hagin de renovar les samarretes d'educació física, es triï un model transpirable. Comenten que no entenen alguns aspectes de la normativa d'educació física.  

2C: la cortina està estripada, encara no s'ha arreglat. Falta el llapis de la pissarra digital. Necessiten un retolador de pissarra per apuntar deures, diuen que els professors, sense adonar-se'n, se'n porten el que hi ha al calaix de l'aula. La cap d'estudis diu a tots els delegats que en vagin a buscar un a consergeria i que el donin a l'alumne responsable d'apuntar coses a la pissarra, així no es perdrà.  

2D: el projector no funciona bé. Protesten perquè hi ha moltes nenes que a l'hora del pati es queden a dins dels lavabos i llavors la Marta els tanca i després ells no hi poden anar.

La cap d'estudis diu que per avisar dels desperfectes a l'aula (cortines estripades, per exemple) poden enviar un missatge a través del formulari que hi ha en el blog del consell de delegats. Si no funcionen els aparells informàtics, el tutor o ha d'enviar un correu electrònic a l'Ernesto Bibrian, el coordinador d'informàtica.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada