dimecres, 10 de desembre de 2014

Model d'acta de reunió extraordinària del consell de delegats

En cas de vaga d'estudiants, els delegats us haureu de reunir per votar si la voleu secundar o no. Haureu d'aixecar acta de la reunió i fer-la arribar a la directiva, independentment de quin sigui el resultat de la votació. Aquí teniu un model d'acta que us pot servir de pauta:

ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL DE DELEGATS
DATA: 
HORA:
LLOC: 

ASSISTENTS: Tots els delegats i subdelegats de 3r i 4t d’ESO i de 1r i 2n de Batxillerat. Cal especificar-ne els noms i el curs i grup del qual en són representants
ORDRE DEL DIA: La vaga d’estudiants convocada per als dies xxx

  1. Característiques de la convocatòria: convoca la vaga el sindicat d’estudiants X, és d’àmbit (estatal, local, autonòmic...????) i hi estan convocats (tots els estudiants universitaris i de secundària..???). Les dates de la vaga són els dies xxx ; les mobilitzacions seran el proper xxx
  2. Les reivindicacions d’aquesta vaga són les que es detallen a continuació: 
  3. Un cop valorada la convocatòria, els delegats i subdelegats de 3r i 4t d’ESO i de 1r i 2n de Batxillerat procedeixen a votar el seguiment de la vaga els dies xxx  o el dia xxx, que és el de les mobilitzacions. El resultat de la votació és el següent: vots a favor x;vots en contra x; abstencions x. Així, doncs, s’acorda secundar aquesta vaga, en el ben entès que els alumnes que així ho desitgin podran assistir a classe amb normalitat. 
  4. El delegats nomenen els alumnes xxx de Batxillerat i xxx d’ESO com a representants del consell de delegats, els quals notificaran aquesta decisió a la directiva del centre.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada