dijous, 7 de maig de 2015

Reunió de delegats de 3r i 4t d'ESO.

ASSISTENTS: tots els delegats i subdelegats de 3r i 4t ESO i la cap d’estudis. No han assistit a la reunió: Paula Franco
DATA: divendres, 7 de maig de 2015 ( 3r trimestre)
ORDRE DEL DIA:

Comentaris de la cap d’estudis

  1. Festa de final de curs de 4t: La cap d’estudis explica el programa de la festa de final de curs. Demana als delegats que organitzin comissions de 3-5 alumnes que se’n cuidin de: el photocall, el muntatge fotogràfic, la música, la compra i la decoració. Pel juny ens tornarem a reunir per concretar més. Els alumnes diuen que l’Eric Ruiz de 4t C es pot ocupar de la música.
Comentaris dels delegats
  1. Activitats a l’hora del pati: ja ho han parlat amb els companys de l’aula. Els agradaria que, durant el que queda de curs, algun cop per setmana, a l’hora del pati s’organitzés alguna activitat (música, lliga de futbol...). 
  2. Festa final de curs: els de 4t A proposen canviar de dia i fer-la divendres, el mateix dia de la sortida. L’argument és que després volen anar a la platja. La cap d’estudis els diu que va millor el dijous perquè molts professors vénen de Girona i ja s’han de quedar per a les avaluacions. Per altra banda, a la platja  de nits també hi poden anar dijous. En tot cas, ho comentarà a l’equip directiu.
  3. Sortida de final de curs: els alumnes de 4t A i 4t C proposen anar al parc Aquàtic AquaBrava de Roses perquè és més gran. Els de 4t B i 4t D no s’han plantejat aquesta alternativa. Els de 4t A també proposen anar a la platja enlloc d’Aquadiver. i la cap d’estudis els diu que ja ho comentarà als tutors i a l’equip directiu. 
  4. Gorres i vels: algun alumne pregunta com és que es prohibeix portar gorra però, en canvi, s’accepta l’ús del vel. La cap d’estudis recorda que les normes diuen que es prohibeix qualsevol indumentària que tapi la fesomia, sense especificar. El que és important és que es vegi la cara i amb la visera de la gorra pot quedar tapada.
  5. Pilotes de futbol: en falten

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada