dijous, 7 de maig de 2015

Reunió de delegats de 1r i2n d'ESO. Maig 2015

ASSISTENTS: els delegats i subdelegats de 1r i de 2n d’ESO i la cap d’estudis. No assisteix a la reunió la Laura Cuenca de 1r C
DATA: dijous, 7 de maig de 2015 ( 3r trimestre), durant el primer pati
ORDRE DEL DIA:

Comentaris dels alumnes de 1r i 2n d’ESO
  1. Els cinc minuts per esmorzar: tornen a dir que hi ha algun/a professor/a que no els deixa recollir les coses cinc minuts abans per poder esmorzar. La cap d’estudis ja ho va comentar als professors afectats però aquests van dir que havien d’aprofitar els minuts finals de la classe perquè, quan arribaven a l’aula, els alumnes no tenien el material a punt per començar i perdien molt de temps. Així doncs, la cap d’estudis els recorda que han d’esperar els professors amb els llibres i les llibretes a sobre la taula, d’aquesta manera podran plegar els 5 minuts abans. 
  2. Dinàmica de treball d’una assignatura: tornen a protestar perquè en una determinada classe no fan les activitats pròpies de l’assignatura sinó altres coses que, segons ells, no són les que pertoquen. També es queixen de la metodologia que utilitza el/la professor/a en aquesta classe. Com que és una queixa reiterada que també han expressat al mateix professor/a i als tutors, la cap d’estudis comenta la directora ja parlarà d’aquesta qüestió amb el/la professors/a afectat. 
  3. Mal comportament a 1r D: els delegats expliquen que en una determinada classe no es pot treballar bé, molts alumnes distorsiones i fan comentaris poc respectuosos i el/la professor/a és massa indulgent. Com que és una queixa reiterada que també han expressat als tutors, la cap d’estudis comenta la directora ja parlarà d’aquesta qüestió amb el/la professors/a afectat.
  4. Mal comportament entre classe i classe: els mateixos delegats denuncien que entre classe i classe i ha massa disbauxa a dins l’aula. La cap d’estudis diu que els professors hi haurem d’estar més a sobre.
  5. Incident en el WhastApp de la classe de 1r: expliquen que en el grup de WhastzApp de la classe algú va penjar una fotografia d’una professora i la resta d’alumnes van començar a fer comentaris poc respectuosos. La cap d’estudis expressa el seu enuig i els diu que ja esbrinarà què ha passat i actuarà en conseqüència. 
  6. Full pagaments sortides: suggereixen que estiguin penjats a la web així, si algú el perd, sempre se’l pot descarregar.
  7. Pati: Demanen que quedi clar quina és la taula de ping-pong de 1r i quina de 2n. També proposen marcar les pilotes. A més, demanen que la sala del material s’obri abans. 
  8. Problemes en els espais comuns i/o desperfectes en el mobiliari: les taules de l’aula de ViP estan molt brutes; als lavabos de les noies hi ha dibuixos no adequats; cal arreglar la xarxa del pati; es necessiten més pilotes; la cortina de 2n D està estripada.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada